Sverige har för få invandrare

OECD har räknat på invandrarna och kommit underfund med att i Sverige så tjänar samhället någon tuselapp per invandrare. Invandrare betalar mer till samhället än de får tillbaka – DN.SE.

Slutsatsen man måste dra är att sverige skulle vara rikare om det fanns fler invandrare här. Eller som man så vill Sverige har för få invandrare.


Det är inte invandrarnas fel

factoryEnligt en undersökning av Reforminstitutet så har man tittat på hur en kommun går och jämfört det med hur många invandrare en kommun har för att se om Sverigedemokraternas mantra om att det är invandrarnas fel är korrekt. Det visar sig dock vara tvärt om, med fler invandrare har städerna färre problem | Inrikes | SvD.

Skälet till det hela handlar inte om invandrare eller icke invandrare utan om det företagsklimat som finns på orten. De orter som har problem har problem oavsett om det finns många invandrare eller få. Problemen är strukturella snarare och inte alls beroende på invandringen.

Man har i undersökningen titta på faktorer som skola, jobb, hälsa, pengar och utanförskap. De 20 sämsta orterna i undersökningen har färre invandrare än genomsnittet och de 20 bästa har fler invandrare än genomsnittet.

Problemet är höga nybyggnadskostnader, fallande fastighetspriser, dålig konkurrens på lönemarknaden. Det råder dåligt brist på företagsamhet.

Det intressant är att moderaterna som ett svar på sverigedemokraternas retorik håller på att gå dem till mötes då många moderata kommunstyrelseordförande anser att Sverige tar emot för många flyktingar.