Fin julklapp från Högsta Domstolen

HD fällde Ephone | Inrikes | SvD

Har tidigare skrivit om fallet om Ephone och dess vända i EU-domstolen där man sade att om man sparar data av andra skäl än Datalagringsdirektivet så får man kräva ut det via IPRED.

Upphovsträtan | Piratpartiet | SVT | VLT | JRL | Nyheterna 24 | Sveriges Domstolar |


EU-dom om Ipred-lagen

Nu har äntligen EU-domstolens utslag om Ipred-lagen kommit. När generaladvokaten kom med sitt utlåtande så sade han att uppgifterna får endast lämnas ut om de sparas för att hitta personer som olagligt fildelat. EU-dom i dag – Ipred-lagen kan behöva skrivas om | SvD.

Nu kommer dock uppgifter i media om att e-boksförlagen vunnit striden. Det känns lite konstigt att media inte skriver någonting om denna viktiga biten av hur domstolen resonerat när det gäller hur huruvida data som lagras av andra skäl får lämnas ut ?


IPRED: Ephone i EU-domstolen

domstolHar skrivit en del om fallet Ephone. Hur de efter att blivit fällda i Solna tingsrätt fick rätt i hovrätten och om hur det överklagades och det fick prövningstillstånd i högsta domstolen och sedan skickades vidare till EU-domstolen av högsta domstolen. Ovanligt snabbt så kommer nu Ipred-fallet upp i EU-domstolen.

Frågeställningen gäller två delar – dels IPRED relativt datalagringsdirektivet och dels frågan om denna tolkning gäller sverige trots att vi då inte infört direktivet i svensk lagstiftning givet att vi egentligen skulle ha infört det om vi följt EUs regler. Tyvärr så blev införandet försenat genom att alliancen vågade inte lägga fram lagförslaget innan valet 2010 trots att det var klart redan 2009. Regeringen höll på förslaget i 18 månader innan det lades fram till riksdagen.

Till senare delen finns det prejudik och då skulle även första delen gälla – men man vet aldrig riktigt med EU-domstolen. Den har valt att prioritera detta fallet – för det har nu kommit upp till behandling ovanligt fort. Det kan tyda på att det finns någon sorts politiska agenda bakomliggande det hela.

Här finns två intressanta saker att nämna. Dels har EU-domstolen varit duktig på att föra EU tanken framåt i sina domslut och har dömt på ett sätt som för EU närmare ett europas förenta stater. Men dels har även EU-domstolen dömt rätt hårt till förmån till enskilda personer personliga integritet – tänker då främst på paparazzi-fallet gällande en princessa från monaco och fotografier av henne i privata situationer – trodde hon.

Så frågan är hur EU-domstolen dömer. Jag tror att det kan gå vilket håll som helst. Själv skulle jag helst se att man dels dömer att datalagringsdirektivet fördelar gäller även om Sverige inte infört det för alliansen skjutit på det och dels för att det då innebär ett stort stöd för enskildas privata och personliga sfär och utomståendes rätt att göra intrång i den.


Valanalys 2010: Riksdagspartierna bjöd in Sd.

Rösträkningen i valet 2010 är inte klart men vi ser nu resultatet av de etablerade partiernas sätt att hantera Sverigedemokraterna har hjälpt partiet och stjälpt för Piratpartiet. Piratpartiet fick ingen genomslag för sina Internetfrågor som IPRED, FRA och fildelningen.

Många av Piratpartiets frågor har politikerna gjort sitt yttersta för att få bort och stoppa undan. Datalagringsdirektivet skulle egentligen ha genomförts i maj 2009 men har fortfarande inte införts utan ligger på is till efter valet 2010 för de tänker sig införa det i höst och så hoppas folket glömmer bort den lagen tills valet 2014. Samtidigt så har man skjutit på Pirate bay rättegången till efter valet det med.

I stället har partierna talat om hur hemska Sverigedemokraterna är som är rasistiska. Men riksdagspartierna har missat en viktig sak – de har inte kritiserat partiets politik. Riksdagspartierna har inte slitit Sds politik i bitar och påtalat hur fel de anser den vara. Sverigedemokraterna har fått en martyrroll och setts som den stora utmanaren och den som fått alla proteströsterna från alla som är missnöjda med det faktum att riksdagspartierna har bildat två stora block med identiska åsikter som gör att det gör detsamma vilket parti man röstar på i valet. Det har gynnat moderaterna på dess mindre allianspartners men det har då lett till att Sverigedemokraterna fått stor uppmärksamhet och lett till dagens riksdagsituation.
Piratpartiet kom bort i valet och därmed så förlorade det många röster de kunnat få. Många vågade inte rösta på Piratpartiet som då inte lyckades nå sitt gamla resultat i SCBs stora väljarundersökning och fick ett resultat i nivå med riksdagsvalet 2006.

Man får bara gratulera Sverigedemokraterna till det framgångsrika valet och att de lyckats att utnyttja den situation de givits av riksdagspartierna.

Riksdagspartierna får skylla sig själva som faktiskt skapade dagens situation för sig med Sverigedemokraterna som vågmästare och kan bestämma vem som skall få regeringsmakten.

I lokala valen här i Västerås så verkar vi få ca 1 % av rösterna – en mycket dåligt resultat i mitt tycke. Min uppfattning är att till stor del så har styrelsens strategi visat sig vara katastrofalt misslyckad då vi inte ens verkar nå 1% målet i valet och därmed så behöver Piratpartiet tänka om vilken sorts politik vi vill föra och hur vi skall hantera de olika frågorna. Det är för mig tyvärr uppenbart att styrelsen blivit för stark influerad av EU valet 2009 men har missat att ett riksdagsval kräver något helt annat och att man har inte insett detta.

Själv har jag sedan länge insett att Piratpartiet – i praktiken sedan i augusit 2009 då jag valde och satsa hårt på de lokala valen – skulle ha en mycket brant uppförsbacke för att komma in i riksdagen. I de lokala valen däremot så hade Piratpartiet chans att komma in – tyvärr så gjorde Piratpartiet ett mycket sämre val än jag väntat och vi verkar bara få något enstaka mandat i någon mindre kommun. Trist.

Men och andra sidan så kan det då innebära att alla i Piratpartiet inser att vi måste ta ett allvarlig intern diskussion om vart partiet är på väg och hur vi tänker oss göra det i framtiden.


IPRED till EU-domstolen

domares hammareHögsta domstolen gjorde det de lägre instanserna missat – de valde att ta målsägandens synpunkter till sig och valde och skicka målet vidare till EU-domstolen för ett avgörande. Det är ett tungt bakslag för förespråkarna för IPRED-lagstiftningen.

EU-domstolen kan ta drygt ett till två år innan den kommer att få fram sitt beslut. Under tiden är alla domstolsärenden beroende av ett prejudikat som så småningom kommer att fastställas i högsta domstolen. Men först när HD fått beslutet från EU-domstolen så kan högsta domstolen komma med sitt beslut.

Det kommer ta tid – och under tiden så är det en stor osäkerhet om vad som gäller i IPRED lagen och dess tillämpning så det betyder att vi kommer förmodligen inte se några massutskick motsvarande vad som skett i USA och Danmark före prejudikatet har klarats ut.

Tills dess så är det relativt säkert att fildela för privat bruk utan att råka ut för problem.

Min uppfattning är att EU-domstolen borde döma att datalagringsdirektivet borde vara implementerat i Sverige och att därför de rättigheter svenskarna får av den lagen – att data får bara spridas till polisen – och därmed förklara IPRED-lagens informationsföreläggande som lagvidrigt. Det betyder då att Ephone vinner valet och ljudboksförlagen får inte ut informationen om vem som ligger bakom servern.

Piratpartiet vill att det skall vara lagligt att för privat bruk hålla på med fildelning på Internet och vill att både IPRED och datalagringsdirektivet skall kastas i skräptunnan – vi får hoppas på att så sker.


Vi vill inte ha kontrollsamhället

Lake tar upp att Marianne Levin har varit och uttalat sitt stöd till Piratpartiets politik gällande integritetsfrågorna och deras relation till upphovsrätten. Hon frågar om vi verkligen vill ha ett stort kontrollsamhälle för att skydda upphovsrätten ?

Jag tror inte att jag är ensam när jag säger nej. Jag vet att jag inte är ensammen. Janne Flyghed, professor i kriminologi är inne på samma sak när han påtalar att Thomas Bodström socialdemokraternas kandidat till justitieministerposten är motsägelsefull när han i ena ögonblicket säger sig vilja riva upp FRA-lagen men i andra införa datalagringsdirektivet.

Självklart ska medborgarna skyddas mot att bli utsatta för brott, men inte till priset av att rättsstatens fundament urholkas. Medborgarnas skydd mot statsmaktens insyn i privatlivet är en av hörnstenarna.

Janne Flyghed ord tar upp det fundamentala vi kan förvänta oss av ett rättsäker demokrati. Både FRA-lagen och datalagringsdirektivet är tyvärr kraftiga intrång i privatlivets helg.

Ikväll kl 20.00 kommer Uppdrag granskning att ta upp frågan om fildelning.

Andra om detta Magnihasa om Janne Flygberg och Marianne Levin medan Ravenna tar upp Bodströms förvirrande tankesätt. Farmor Gun säger det på sitt sätt. Sedan finns det tyvärr dårar som inte tror på att det går att skydda privatlivet.

Säg åt dina politiker, säg åt alla andra, lägg din röst på Piratpartiet så vi slipper kontrollsamhället.

Jag heter Anders Lindbäck och ställer upp för Piratpartiet i valet #15 plats på Östra listan, #3 plats kommunvalet Västerås och #1 Landstingsvalet Västmanland.


IT-politiken göms undan, förutom av Piratpartiet.

För er som har ledsnat på att din dator får virus eller har virusskydd som krångar så är senaste Ubuntu redan ute i en förutgåva. Men om du förväntar dig politiker snacka om det – så misstar du dig helt för inget riksdagsparti gör det. Farmor Gun tycker dock det är oförskämt av IDG att inte ta upp Piratpartiet i sin granskning när de påstår att ingen driver IT-frågorna.

Det enda partiet en seriös IT-intresserad väljare bör tänka sig räds dock inte IT-frågorna och det partiet är Piratpartiet. Vi nämner Datalagringsdirektivet, vi nämner FRA-lagen, vi nämner IPRED, vi vill stoppa mjukvarupatenten, vi vill att offentliga sektorn använder sig av mera öppen källkod och slutar låsa in sig i stängda format.

Piratpartiet vågar IT.


Centern erkänner sig vara opportunister

grön dödskalleCenterpartiets ledare Maud Olofsson erkänner mer eller mindre att centern är kappvändare och oppourtunister som väljer att lägga ner sin kritik av lagstiftning när väl svenska folket inte längre är intresserad av frågan då FRA-lagen och IPRED-lagen redan är införda i svensk lagstiftning.

Maud Olofsson lägger armar och ben i kors när hon får frågan varför det är så.

– Nej, vi pekar inte ut några detaljer, men vår grundhållning är samma, att vi värnar om integriteten.

Att lägga armar och ben i kors är en typisk försvarsmekanism. Tyvärr verkar centern helt ha missat att Datalagringsdirektivet skall införas i höst – eller kanske snarare så tillhör centern numera de partier som vill mörka det för väljarna. Centerledaren kan säga hur mycket de vill om att de värna integriteten – men så länge som de i sitt valmanifest i praktiken helt ignorerar frågan så är det uppenbart att det bara är läpparnas bekännelse. Det hon säger har inget att göra med den verkliga politik centern kommer att föra under de närmaste 4 åren i riksdagen.

Vet inte vad som hänt med Centern – omsvängningen i kärnkraften, FRA-frågan och annat gör att jag inte längre känner igen det centerparti jag en gång i tiden röstade på i ett riksdagsval. Det är uppenbart så att de slutat tro på sig själva och sin tidigare politik och nu för en politik som stora delar av centern inte ens själva tror på i sin iver att få vara med i alliansen – centern har sålt sin själ. För mig har centern helt tappat sin trovärdighet den en gång i tiden hade.

Centerpartiet har blivit en dålig kopia av Moderaterna och vill man rösta på på Moderaterna så kan man alltid rösta på Moderaterna – varför skall man då rösta på Centern ? För min del så tror jag att det enda som kan rädda centern kvar i riksdagen efter valet 2010 är om de får röster från allmänborgerliga väljare som vill att alliansen skall få 4 år till i regeringsställning och därför stödröstar på Centern.


Piratpartiet släpper valmanifest

Nu släpper Piratpartiet sina valmanifest för 2010 års val.

Piratpartiets sjökort – INTEGRITET
Piratpartiets sjökort – KULTUR
Piratpartiets sjökort – KUNSKAP

Trevlig läsning!

PS DN ger det titeln Det öppna samhället monteras ner ett citat från valmanifestet samt slår upp stort att Piratpartiet vill inte kriminalisera en hel serietidningsläsande generation.

PPS TTs artikeln som går ut i många tidningar har rubriken Piratpartiet betonar rättsäkerheten.


IPRED vs Datalagringsdirektivet – igen.

IFPI har begärt ut information enligt IPRED om en ’normalä fildelare’. Nu vill motparten Com Hem att domstolen skall begära ett förhandsutlåtande om huruvida datalagringsdirektivet övertrumfar det svenska tillägget till EUs IPRED direktiv om informationsföreläggande.
Skulle så vara fallet så har en vanlig konsument enligt datalagringsdirektivet rätt att förvänta sig att abbonentdata skall bara spridas till myndigheter och därmed göra det svenska tillägget till IPRED lagstiftningen om informationsföreläggande för ogiltigt och brytande på EUs lagstiftning.

IFPI vill självaklrt inte höra något på det örat. Vi får se vem som får rätt denna typ av argumentation har förts av alla Telekom-bolag sedan TeliaSonera började använda det i det första fallet de var inblandade i (swetorrentfallet). Än så länge har ingen lämnat ut information enligt IPREDs informationsföreläggande utan alla Telekom-bolag har skyddat sina kunder. De juridiska striderna fortsätter.

Andra om det: Futuriteter, Kulturbloggen och Anna Troberg.

PS Piratpartiet vill stoppa både IPREDs informationsförläggande liksom datalagringsdirektivet.