Piratpartiets höstmöte: Rösta rätt i omgång två

Nu är det dags att rösta i voteringsomgång 2 på piratpartiets medlemsmöte – här är hur du bör rösta enligt mig:

Proposition 01: Budget

Vp2a: P01-Y02 mot avslag
Vp2b: P01-Y03 mot avslag
Vp2c: P01-Y04 mot avslag
Vp2d: P01-Y06 mot avslag
Vp2e: P01-Y07 mot avslag

Småfixar av budgeten – ingen större praktiskt betydelse hur du än röstar för formellt så äger styrelsen budgeten. P01-Y02 bör du rösta igenom för man har felaktigt i budgeten tagit med överskott från föregående år som en tänkt inkomst.

Proposition 02: Partiprogram

Vp2a: P02-Y02 + P02-Y03 + P02-Y04 mot P02-Y07
Vp2b: P02-Y06 mot avslag
Vp2c: P02-Y08 mot avslag

Y07 bör man rösta för så man får en bra sätt att arbeta. Y06 eller avslag gör detsamma. Samma gäller egentligen Y08 men rösta avslag för det är onödigt att ta upp frågan då den redan är beslutad – bara tagit långt tid att ta fram då partiet inte har så många formellt fattade beslut i sakfrågor.

Vp2a: P02-Y07
Vp2b: P02-Y06 eller avslag
Vp2c: P02-Y08 – Avslag

Proposition 03: Lokala föreningar

Vp2a: P03-Y08 mot avslag
Vp2b: P03-Y12 mot avslag
Vp2c: P03-Y15 mot avslag
Vp2d: P03-Y16 mot avslag
Vp2e: P03-Y20 mot avslag
Vp2f: P03-Y21 mot avslag
Vp2g: P03-Y23 mot avslag

Y08 vill att styrelsen skall föreslå till årsmötet hur man kan ställa upp i andra val än kommunal val. Y12, Y15, Y16, Y20. Y21, Y23 är redaktionella ändringar. Så rösta för alla yrkanden på denna proposition i denna omröstning.

Proposition 04: Kandidatlistor

Vp2: Vinnande från Vp1 + P04-Y02 + P04-Y03 mot P04-Y08

Rösta på vinnande från Vp1 dvs inte på Y08 så tas listan fram av valberedningen.

Proposition 05: Mötesordning

Vp2: P05-Y02 mot avslag

Y02 är en redaktionell fix av texten – rösta för den.

Proposition 06: Verksamhetsplan

Vp2a: P06-Y04 mot avslag
Vp2b: P06-Y05 mot avslag

P06-Y04 rösta ja till att avsätta en del pengar till valen 2014 samt till Y05 för att ta fram valobligationer för valrörelsen.

Motion A01:

Inga omröstningar.

Motion A02:

Ingen omröstning.

Motion A03:

Ingen omröstning.

Motion A04:Fyllnadsval

Vp2: Vinnande från Vp1 mot A04-Y03

Rösta för A04-Y03 då den är klarare skriven. (jag har skrivit den)

Motion A05:Valberedningen

Vp3: A05-Y01 mot avslag [kräver 75% majoritet]

Väldigt okontroversiell förändring av stadgarna så valberedningen kan jobba om sammankallande avgår genom att själva välja ny sammankallande. Nödvändig. Rösta ja.

Motion B01:

Ingen omröstning

Motion B02: Humanistreprisen från vårmötet

Vp2a: Vinnande från Vp1a mot avslag (B02-Y16)
Vp2b: Vinnande från Vp1c mot avslag (B02-Y07)
Vp2c: Vinnande från Vp1d mot avslag (B02-Y17)

Humanistmotionen bör avslås Det finns i proposition 2 beskriving hur vi utvidgar vårt partiprogram – denna motion känns onödig.

Vp2a Rösta avslag.
Vp2b Rösta avslag
Vp2c Rösta avslag

Motion B03:

Ingen omröstning

Motion B04:Socialbidrag

Vp2: B04-Y01 mot B04-Y02

Rösta för Y01 för röstar vi för Y02 så säger vi egentligen att vi inte alls skall ha någon socialpolitik innan vi kommer in i riksdagen och det bör vi ha innan dess.

Motion B05:Bevisbörda i skattebrott

Vp3: B05-Y01 + B05-Y02 mot avslag

Rösta avslag.

Motion B06:Allemansrätt

Vp2a: B06-Y01 mot avslag
Vp2b: B06-Y03 mot avslag

Ursprungliga yrkandet Y01 var väldigt intetsägande så därför förslog jag yrkande Y03 så rösta för Y03 där partiet skall propagera för naturdelning inom hela EU.

Motion B07:

Ingen omröstning

Motion C01:

Ingen omröstning

Motion C02:

Ingen omröstning

Motion C03:

Ingen omröstning

Val av kommande års partistyrelse

Vp2: Ledamot (i antal enligt VP1b), mandat 2014-12-31

OBS du får rösta på lika många personer som det finns platser. Tips jag är en av de som det går att rösta på.

Val till revisorer:

Ingen omröstning denna valomgång.

Val till valberedning:

Vp2: Ledamot, mandat 2013-12-31

OBS du får rösta på lika många personer som det finns platser så rösta på de du tycker bör sitta i valberedningen.

Val till kommande mötespresidium:

Valet avgjordes i första voteringsomgången.