Oracle har fått fnatt ?

AndroidOracle köpte Sun och sedan dess så verkar bolaget ha fått fnatt och förargat alla användare av deras öppna produkter som OpenOffice och Java. Oracle har förargat medarbetarna som jobbar med OpenOffice till den grad att det har splittrat projektet och skapat LibreOffice i stället som nu verkar vara den naturliga fortsättningen på OpenOffice. Men inte nog med det – Oracle har även stämt Google för Android.

Oracle har anklagat Google för upphovsrättsintrång och har gått så långt att de lämnat in en anklagelse till en domstol. Google har svara på anklagelsen och sagt att den är för vag för att förstå. Oracle har nu uppdaterat sina anklagelser och gjort dessa mera lättbegripliga.

Det hindrar inte folk från öppen källkodsvärlden som läser dem att bli väldigt konfunderade; för de ser inga upphovsrättsintrång. Det verkar snarare som Oracle inte alls vet vad de gör. Det verkar inte finnas mycket substans bakom anklagelserna. Speciellt om man vet om att publika interface i koden må då vara samma – för det finns inte så många sätt och skriva ett sådant interface – men dessa är dock helt lagliga att använda.

Detta är exakt samma argument SCO försökte använda sig av då de anklagade Linux för att stjäla deras kod för UNIX – att Linux stulit kod som då vid närmare undersökning visades bara vara koden med de öppna interface som fanns som del av en Posix standard. Där blev SCO tvingade att helt backa från dessa anklagelser. SCO är nu under förmyndare inför likvidering av företag inför en förestående konkurs. Det ser inte bättre ut än att Oracle kan tvingas gå en liknande väg för det är kostsamt att driva lönlösa stämningar och leder till att företaget får svårt att sälja sina produkter då ingen vill ha med det att göra. Nu är dock Oracle så stort att detta inte borde leda till likvidation men det kan allvarligt skada aktiekursen om ingen vill använda deras mjukvaruprodukter för risken att bli stämda av dem. Alla i öppen källkodsvärlden gillar inte alls vad Oracle gör med Suns öppna produkter vilket kommer påverka Oracles försäljning negativt.

Det första och alldra största problemet Oracle har är att ingen bit av koden i Android kommer från koden Oracle äger. Det andra stora prbblemet är att Oracle i sin skepnad av Sun släppt koden för Java fritt under General Public License 2. Java är öppen källkod och får då modifieras och spridas av andra företag som t.ex. Google.

Oracle har bl a skrivit ”the source code in Android’s “PolicyNodeImpl.java” class is nearly identical to “PolicyNodeImpl.java” in Oracle America’s Java, not just in name, but in the source code on a line-for-line basis.

Problemet med det är att den koden som visas i länken ovan är släppt enligt GPL 2. Koden kommer dessutom inte från Google utan ingår som del av ett öppen källkods-projekt. Nu verkar det som Oracle har missat att Java är dubbellicensierat och därmed försöker stämma Google för upphovsrättsintrång.

Ett ännu större problem med kodexemplet Oracle angav är classpath exception. En friskrivning av Sun som gav alla fri rätt att implementera classbiblioteket i Java. Dvs precis den kod som nu Oracle hävdar Google inkräktar på.

Ordalydelsen för classpath exception (den viktiga biten):
As a special exception, the copyright holders of this library give you permission to link this library with independent modules to produce an executable, regardless of the license terms of these independent modules, and to copy and distribute the resulting executable under terms of your choice

Vet inte var alla dessa jurister kommer ifrån. Men de verkar inte känna till att kod som skall implementera exakt samma interface kan bara skrivas på X antal sätt och ju mera trivial funktionaliteten är desto färre sätt blir det. Det gör att för många triviala datorprogram så kan man starkt hävda att det finns ingen upphovsrätt – för givet hur språket ser ut så är implementeringen så trivial att alla programmerare skulle skriva i praktiken exakt samma kod. Kravet på verkshöjd gör att kodsnutten i sig ej har upphovsrätt.

Att sedan koden då även är släppt enligt GPL och därmed fri programvara gör att vem som helt kan ta koden och använda den – givet att man då behåller samma licens som koden i sig var i – dvs släpper koden som GPL.

Slutsatsen är att Oracle har inget att stå på och att det igen är dumma advokater som inte vet vad de gör som försöker sig på upphovsrättsfall inom mjukvara utan att inse att de inte förstår branschen och de villkor som gäller där.

Detta kommer bli dyrt för Oracle. För om de är så imkompetenta på detta området – hur inkompetenta är de inte då på andra områden ? Att göra sina kunder arga är inte det bästa sättet att göra affärer på.

Oracle påstod förut att de endast skaffade sig patent för att försvara sig – nu använder de patent för att attackera andra företag. Det brukar vara ett tecken på att företaget som äger patenten för en förlorande strid på marknaden och i stället vänder sig till domstolarna för att få tillbaka övertaget.

Dags att korta Oracle på aktiemarknaden ?


Oracle vs Google och OIN

OIN – Open Invention Network – är skapad för att hjälpa öppen källkodsvärlden att stoppa patentangrepp på öppen källkod. De har skapat en patentpool som kan användas för att stoppa patentangrepp genom att de som angriper öppen källkod kan då råka ut för motpatentkrav på alla patent som ingår i OIN.

Oracle är världens störste databaslevernatör och ägare av både MySQL, Solaris och Java genom sitt köp av Sun Microsystems. Java är släppt med GPLv2. I Oracles köp av Sun ingick alla dess patent på Java-tekniken.

Google är världens största sökmotor och även skaparen av operativsystemet Android som blivit mycket populärt på mobiltelefoner.

Andtroid är baserad på Linux och ovanpå det ligger Googles egen implementation av Java som är kraftigt omgjord för att passa i mobiltelefoner.

Oracle har nu stämt Google för att de uppges ha begått intrång på Oracles Java-patent. En trolig orsak är väl att Oracle ser att Android har blivit en stor succé med en större försäljning än iPhones.

Detta skadar Java – för vem vill utveckla för ett system där skaparen av systemet kan stämma dig för patentintrång ?

Detta skadar även C#/.NET då det befinner sig i exakt samma situation där man har en stor ägare som även har patent som denne kan använda mot en själv om man blir för framgångsrik.

Detta skadar alla mjukvarusystem där ägaren till produkten har patent som skydd och inte bara använder sig av upphovsrätten.

Detta gynnar öppen källkodsvärlden för GPLv3 säger explicit att man inte kan drabbas av patentstämningar om man använder licensen. Medan GPLv2 säger att man användare av koden förväntas få patentlicensen för eventuell patent i koden men det står inte excplicit att man får det.

Google ingår i OIN skyddsmekanisk. Det innebär att striden mellan Oracle och Google kan utökas till en strid mellan Oracle vs Google + OIN. Undrar hur glada Oracle blir då det får en massa mot-patenstämningar mot sig.

Allting är en stor stor röra. Livet hade varit mycket enklare utan patent på mjukvara.