Svenska kärnkraftverk klarar inte svenska jordbävningar ?

Slås av nyheten att de svenska kärnkraftverken inte visar sig klara av kraven de måste uppfylla för att klara av en jordbävning. Det finns risk att om en stor svensk jordbävning uppträder så kan det innebära problem i vissa kärnkraftverk.

Till det kommer att de även har problem om det skulle uppstå problem i mer än en reaktor i taget. Sker en normal jordbävning för svenska förhållanden så kommer väl knappast en reaktorinneslutning att gå sönder men däremot så kan det vara problem med kraftledningarna till reaktorn eller de ställverk som finns i närheten av reaktorn. Nu har vi i sverige så att en reaktor är inte ensam utan det finns 3-4 reaktorer på varje område. För en av dem problem så kan man klara av att ta hand om det. Men får tre kärnkraftverk på samma område problem så har de tydligen inte tillräckligt mer personal för att hantera detta.

Det här kommer att innebära att kärnkraftverkens säkerhet behöver uppdateras för att bättre anpassas till de tänkbara situationer de kan råka ut för.


Naturkatastrofer kostade liv och pengar 2010

2010 var naturkatastrofernas kostsamma år med försäkringskostnader på 130 miljarder dollar. Till det så dog 297 000 människor där jordbävningen i Haiti var mest förödande och tog 225 500 människoliv.

Ett trist år för världen.