Piratpartiet kritiskt till ämbetsmannastyrt EU

Orimligast av allt är att Barroso säger att EU ”måste sträva mot en politisk union”. Men det är EU-kommissionens mål, det är inte medborgarnas mål. Den okontrollerade maktförskjutning till EU som möjliggjorts genom Lissabonfördraget har inte sanktionerats av medlemsländernas folk.

via Direkt kränkande mot EU-kritikerna | Brännpunkt | SvD.

Detta är en av grunderna i den kritisk som vi i Piratpartiet gör fram i hur EU styrs. Det är enskilda tjänstemän som styr EUs agenda och har stor makt att påverka i vilken riktning EU går i – detta är något som inte tjänstemännen skall röra. Det är EUs folk som skall bestämma vart EU skall gå.

Piratpartiet kräver att EU skapar en ny konstitution där alla människor inom EU har rätt att deltaga i en folkomröstning om vi vill ha denna nya konstitution och att man även i varje medlemsland skall ha en omröstning som man vill ha konstitutionen.
300px-European-Union
Säger hela EU nej eller ett enskild land nej så skall den falla och en ny konstitution tas fram som då går igenom samma process. Detta skall göras till att EU har skapat ett nytt grunddokument som beskriver hur EU skall styras.

Junilistan har idag tappat sina väljare och åkte ut ur EU i valet 2009 – alla dessa väljare har nu möjlighet att i stället rösta på Piratpartiet för att skapa ett bättre EU baserat på det EU alla människor inom EU vill ha.


Eurostödet är lägre än lågt

Kraftigt minskat stöd för euron | Näringsliv | SvD.

Med ett stöd på bara 11% känns införandet av euron långt borta och de enstaka folkpartister som envisas att försvara euron är väldigt ensamma.

Många tror i stället som Calmfors att euron kommer splittras och antingen delas i mindre områden eller så kommer de enskilda länderna ta tillbaka sin egna valutor. Den första stabiliseringtakten sågades hårt av nationalekonomer och Calmfors sågar även helt de nya förslagen till stabiliseringpakt och anser att den inte är tillräcklig för att undslippa situationer liknande dagens. Han gillar inte tanken på att böter skall straffa länder – för hur skall man orka straffa ett land som har ekonomisk kris med böter – det späder bara på problemen.

Finland brukar anses vara ett av de starka euro-länderna men även Finland – liksom sverige – verkar vara på väg in i en recession. För Finlands del så är det eurokrisen men även förmodligen den stora nerdragningar Nokia måste göra då det hela tiden förlorar marknadsandelar på mobilmarknaden.

I Danmark är det ännu värre och där talar man om fullständigt konkurs för Danmark om deras storbank Den danske bank skulle gå omkull. Landet Danmark anses inte ha de pengar som behövs för att rädda storbanken.

Ungern skissar nu på ett eget stödpaket för att klara av sin ekonomiska kris med lån från bl.a. IMF. Samtidigt får de krisande euro-länderna högre långräntor – ett tecken på att marknaden analyserat paketet från krisförhandlingarna och funnit dem icke tillfredställande och tror Standard & Poor kommer sänka länderna kreditbetygen, något S&P tidigare flaggat för.

I Sverige så säger Håkan Juholt(s) nej till att sverige ansluter sig till den nya stabiliseringspakten och med EU fientliga V och Sd så kan bara regeringen hoppas på kunna övertala Mp för att få igenom frågan. Sverige röstade trots allt nej till att införa euron i folkomröstningen så det blir nog väldigt svårt att övertala Mp att stödja stabiliseringspakten med tanke på att euron har ett mycket lågt stöd bland det svenska folket.

Piratpartiet har idag inte tagit ställning i euro-frågan. Borde vi inte det ?