Skridskobana klar på Mälaren

Kommunikationsvägarna på mälaren är nu öppna i västerås. Skridskobana klar på Mälaren – Västerås – www.vlt.se. Den första skridskobanan är klar och den som vill ut och åka kan gå på vid vid mälarkrogen vid öster mälarstrand.

Tyvärr är isen inte speciellt bra – den är rätt skrovlig med stöp så det kan bitvis vara svårt att åka skridskor på den.

Varning. Isen bär inte på vissa bitar av mälaren. Att ge sig ut på is är farligt och man bör ha med sig skyddsutrustning och undvika områden där isen inte bär. Snö täcker isen så det kan vara svårt att se var den inte bär.


Västerås folkmängd ökar

VLT tar upp att Västerås folkmängd fortsätter att öka – Västerås – www.vlt.se. Med dagens ökningstakt så kommer staden öka kraftigt inom de närmaste årtiondena. Kommunen hade 130 000 innevånare för 7 år sedan och 140 000 idag. Fortsätter trenden så når kommunen 150 000 innevånare före år 2020 och 200 000 redan år 2050.

Den långtidsplanering som finns för Västerås är bara till år 2026. Den riskerar bli väldigt fel om man inte tar hänsyn till den ökande folkmängden i framtiden. Frågan är om staden är redo att ta hand om denna ökande folkmängd ? Finns det bostäder planerade för så många. Klarar våra transportsystem av att hantera den ökande trafiken ?


Tåg i Mälardalen skaffar egna tåg ?

tågEnligt Ny Teknik har TIM tröttnat på SJ och vill köpa egna tåg .

Idag betalar TIM (Södermanland, Västmanland, Örebro, Uppsala och Stockholm) runt 100 miljoner kr per år till SJ för att trafikera TIM-trafiken. Målet är att få fler att åka tåg då bara 1 resa av 4 idag sker med kollektivtrafik. En viktig orsak som många brukar anföra för att inte åka kollektivtrafik är punktligheten, om passagerarna inte tror de kan komma fram i tid så överger de inte andra transportsätt.

Hela 12% av tågen ställdes in och räknas inte med i statistiken över tåg som inte kom fram i tid. Av de tåg som startade sin färd var hela 28% minst 5 min eller mera försent till sin slutstation.

Då tåg ofta inställd och även ofta kommer och går sent så håller man på att inom TIM titta på möjligheten att själva köpa in tåg och själva sköta trafiken. Då TIM är till stor del till för att hjälpa folk att bo på en ort och jobba på en annan så är det viktigt att tågen avgår och kommer fram i tid.

Piratpartiet Västmanland ställde upp med målsättningen att använda TIM-samarbetet med SJ för att pressa SJ att förbättra sin kundservice så jag är personligen glad över att man tittar på saken att helt avsluta samarbetet med SJ som ett sätt att pressa SJ att förbättra sin trafik eller att själva ta över trafiken för att förbättra den.


Byt VD för Statens Järnvägar.

tågRedan år 2002 kom en utredning med förslag på vilka åtgärder man behöver vidta för att säkerställa att tågtrafiken går bra på vintern. Nu 8 år senare så kommer en ny rapport som föreslår i praktiken samma åtgärden man föreslog för 8 år sedan.

Ingenting har hänt. SJ har inte tagit till sig de problem man fann för 8 år sedan och man har sopat problemen på mattan. I stället skyller de olika aktörerna på varandra och hävdar att det är motpartens fel. Det är inte konstigt att SJ personal mår sämre och att tillbuden i verksamheten ökar.

SJ är idag den största aktören på tågmarknaden. Det ingår i SJ ansvar att se till att det finns en fungerande tågtrafik även då det är vinter och man kan inte skylla ifrån sig på andra aktörer om det hela inte fungerar – i stället måste SJ se till att samarbeta med de andra och se till att tågen avgår från stationerna i tid och kommer fram i tid.

SJs VD Jan Forsgren hade redan då han blev chef för SJ en plan – att inför de system för kunderna som fanns i flygbranchen han kom ifrån till tågbranchen. Det har han gjort. Nu finns en SJ Prio och man måste numera identifiera sig för att få åka tåg. Man vill på så sätt knyta kunderna närmare sig.

Problemet är att kunderna vill inte ha en massa kundlojalitetsprogram i första handen utan kunderna vill ha andra saker. Det kunderna vill ha är tåg som avgår från stationen i rätt tid. Tåg som inte stannar mitt på banan och steker passagerarna nästan till döds för det finns inget sätta att komma ut ur tåget eller att öppna upp och vädra då tåget står stilla mitt i ödemarken. Kunderna vill även att tågen skall komma fram till slutstationen senast vid den tidpunkt den skall komma in på stationen och inte 15 min senare. Kunderna vill inte hålla på att tvingas visa legitimation för att får åka tåg – det är integritetskränkande.

Nu har man som resenär rätt till ersättning om tåg eller flyg är mycket försenade men det är inget som många vet om eller ens vet om att de måste kräva för att få rätt till ersättning. Det känns konstigt att när vintern blir svår så skickas tågresenärerna med buss i stället för med tåg.

SJs VD har helt enkelt prioriterat fel då han satsat pengar och resurser på att sälja biljetter på Tradera i stället för att satsa på bra och välfungerade tåg och vagnar som klarar av den svenska vintern samt klarar av att gå enligt tidtabellen. En gång i tiden skapades uttrycket går som tåget – för att något går i tid – det gäller inte längre och det är något som en ny VD för SJ skulle kunna prioritera upp i stället för SJ Prio.

När ett bolag går fel så är det ofta VDn fel att denna inte prioritetat rätt att VD inte sett till att satsa på de områden kunderna vill ha utan har spenderat tid och resurser på helt fel saker. Dags och avsätta Jan Forsberg och satsa på en VD som ser till att man faktiskt levererar bra kommunikationer för alla oss tågresenärer.