Sveriges ekonomi mår oroande bra

Sveriges ekonomi mår bättre än väntat – Ekot – men problemet är att både exporten och importen sjunker i värde. Så uppgången drivs helt av inhemsk efterfrågan eller vad det är ?

Så hur skapas den ekonomiska tillväxten på 1.7% då vår export samtidigt sjunker med 2.9% och importen sjunker med 4.7% ? Delvis så sker det genom en högre värde på kronan. Ett högre värde på kronan gör att kostnaden för importen sjunker. Vi kan köpa mer varor för en mindre summa svenska kronor. Så sjunkande importpriser kan delvis förklara uppgången i ekonomin.

SCB har en bild över import och export från sverige:


SCB import export sverige

I bilden ser man hur sverige export och import sakta ökar till finanskraschen 2008 då båda går ner kraftigt och resolut. Man kan även se euro-krisen hur den runt 2011 börjar påverka den svenska ekonomin och sakta men säkert tar oss med i en lång och besvärlig lågkonjunktur där vi sakta men säkert får en sjunkande export och import. Delvis är denna pga att svenska kronan har stärkts under tiden och därmed värdet på import och export har minskat. För tittar man på handelsnettot så mår svensk ekonomi bra – det är resten av världen som inte mår lika bra.

Tyvärr är detta något som kan påverka sverige negativt i det långa perspektivet; om vi får en sådan nergång i världsekonomin att svenska kronan blir för stark att det börjar påverka handelsnettot negativt. Så i dagsläget mår sverige bra för att vi har en fin handelsbalans samt inhemskt efterfrågan. Men som alla vet – verklig hållbar ekonomisk uppgång kommer normalt bara genom tekniska framsteg i form av innovationer och bättre produkter på marknaden.


Konjunkturen påverkar valet 2014

bank.pngUnder hösten kom det mycket varsel och den trenden har fortsatt under januari. Även om det då inte kanske är riktig kris i dagsläget så är läget generellt ansträngt för arbetsmarknaden och arbetslösheten kommer att öka i Sverige .

Även om inköpsindex förbättras lite så är det fortfarande negativt vilket betyder att ekonomin fortfarande är sjunkande.

Nu väntas räntan sänkas vid riksbankens möte den 12 februari men det är fortfarande så att finansministern Anders Borg tvärt vägrar att tänka sig att införa amorteringskrav som riksbankschefen Ingves efterfrågat så en hjälp från lägre ränta kan utebli för att hålla uppe konkurrenskraften för svensk industri. I stället kommer problemet med bostadsbubblan att överväga och stoppa företags konkurrenskraft i utlandet.

I USA är skuldtaksdebatten fortfarande viktig och striderna om hur man skall göra för att ta tag i de stora budgetunderskotten kommer förmodligen dominera stort under hela våren.

I japan har man skruvat igång inflationen genom att nya regeringen höjer inflationsmålet från 1 till 2%-enheter. Meningen är att detta skall öka japanska företagens konkurrenskraft på världsmarknaden. IMF chefen Christine Lagarde är starkt emot ett valutakrig och vill genom sitt uttalande försöka stoppa världens länder att använda inflationen som vapen för att öka konkurrenskraften för företagen. Annars är det ett vanligt knep länder tar till för att komma ur en dålig konjunktur.

Sverige och USA använder idag det vapen genom att låta våra valutor flyta fritt. Men båda länder har redan 2% som inflationsmål så Japans ändring kan väl mera ses som en justering för att ha samma inflationsmål som de flesta andra länderna. Euro-land och ECB har målet att inflationen skall ligga mellan 1-2% och den borde förmodligen ökas till 2% där med.

När kommer konjunkturvändningen ? Enligt förståsigpåarna så verkar botten nås i mitten av 2013 till början av 2014. Det betyder att många kommer vara arbetslösa under 2014.

Det är intressant för 2014 är nämligen dubbel valår. Först har hela EU parlamentet val i juni och i september så skall Sverige riksdag väljas.

Vilken blir viktigaste frågan i valet är därmed väldigt lätt att räkna ut; jobben och ekonomin kommer vara väldigt stora frågor under valåret 2014.


Dålig fart i svensk tillväxt

Tog tidigare upp att vi är på väg in i en lågkonjunktur och rapporterat om att en del industrier tänker sig extra dagars produktionsstopp vid jul och nyår för att slippa producera till sitt lager. Nu visar Konjunkturinstitutets månadsbarometer som mäter både företagens och hushållens ekonomiska temperatur att vi går mot kallare tider med en nergång från 92.7 till 86. Det är klen utveckling för svensk tillväxt – DN.SE. Minskad orderingång och personalnedskärningar är tydliga tecken på en annalkande lågkonjunktur.

I USA så blev det inget rekord under deras traditionella Black Friday som startar julhandeln i USA. Här i sverige ligger Svensk Handels framtidsindikation på sitt lägsta nivå på länge. Där tror man inte på avskedande men att handlare kommer minska antalet timmar de timanställda får jobba i stället.

Läget för svensk ekonomi är allvarligt. Läger är i stil med hur det var under IT-bubblan. Enligt OECD så räknar de med nergång i världsekonomin nästa år. Det avspeglar sig i att den svenska exporten sjönk med 7% under tredje kvartalet 2012. Sverige är ett land med ett stort beroende av vår export och när den går dåligt då går även hela svenska ekonomin dåligt.

PS Dessutom är det kul att se att Anders Borg nu börjar tala om att införa amorteringskrav på lån vid Nordic Bank Summit. En fråga jag själv länge drivit och försökt få Piratpartiet att driva