Fildelning är meningen med livet

Här har filosoferna i årtusenden undrat över den stora frågan om livet universum och allting. Enligt vissa är svaret 42. Men andra hävdar med bestämdhet att

fildelning är meningen med livet

Det hade jag ingen aning om. Men livet i sig är via cell-delning inne på exakt samma sak. DNA-delning är meningen med livet. För utan den skulle vi fortfarande vara encelliga organismer som simmer runt i världshavens sörja av andra encelliga organismer. Eller som det står i första moseboken ”varen I fruktsamma och föröken eder”.

Det är trevligt och se att det finns religioner som inte står i strid med vetenskapen utan är baserad på den. En religion som inte har hokus pokus och magiska händelser som att folk går på vattnet eller återuppstår från det döda – utan är baserad på att efterlikna vår grundläggande DNAs livscykel.


Kopimismen – en svåruttalad religion

Nu har då kommerskollegiet godkänt den nya religionen Kopimismen. En del ser den som en kul grej – andra skriver arga debattartiklar om kommerskollegiets tilltag att godkänna den nya religionen. Andra spekulerar i andlighet och vad den nya religionen egentligen innebär.

Själv anser jag att religionen är hedisk då den hyllar Ctrl-c Ctrl-v när alla vet att de rätta sättet att kopiera information är Ctrl-k och Ctrl-y. Men oavsett hur man gillar religionen så har den givit upphov till en mängd olika reaktioner världen över.

Oavsett vad man tycker om religionen – den är inte lätt och uttala – säg kopimismen tre gånger snabbt så inser man hur svår den nya religionen att uttala och förstå.