KU säger nej till EUs förslag att införa nätcensur

KU säger nej till EUs förslag att införa nätcensur:

Ur ”Utlåtande 2012/13:KU26 Granskning av grönbok om förberedelse för en helt konvergerad audiovisuell värld” från riksdagen.se

tvingande regler som innebär att svenska myndigheter ska blockera eller ålägga Internetleverantörer att blockera webbsidor med visst innehåll är svårförenliga med informationsfriheten och den svenska tryck- och yttrandefrihetslagstiftningen. Utskottet vill därför i stället framhålla lösningar som bygger på frivillighet.

via utlåtande 2012/13:KU26 Granskning av grönbok om förberedelse för en helt konvergerad audiovisuell värld – riksdagen.se.


Datalagringen: Riksdagsmajoritet vill bestämma kraven

Riksdagsmajoritet i KU – S, VP och Mp samt SD – vill ha koll på datalagring genom att låta riksdagen bestämma vad som skall lagras och hur säkerhetskraven skall vara för det som lagras.

Databaser läcker. För att stoppa det så måste det finnas säkerhetsregler som omgärdar hur data skall sparas och hur företagen skall säkerställa att inga obehöriga kan komma åt data. Vilken information som finns i databasen avgör hur intressant det är för utomstående att komma åt informationen. I datalagringen kommer det t.ex. finnas information om alla telefonsamtal som sveriges statsminister gör, vilka prinsessan Madeleine kontaktar men även alla andra svenskar.

Nu vill en majoritet från KU-utskottet att riksdagen skall bestämma vilken information som skall lagras och säkerhetsreglerna för lagringen. Det ger i mitt tycke ökad säkerhet att det är riksdagen och inte regeringen som kan bestämma vad som skall ändras. Men jag anser ochså att man gått för långt i att man lagrar information om alla – det vore bättre om lagen ändrades så bara information från personer misstänkta för grova brott lagrades.


Datalagringsdirektivet: KU kallar in PTS

Har tidigare tagit upp PTS (Post och Tele Styrelsen) dilemma i att försöka ha koll på vad som är telefoni. Med anledning av PTS dilemman gällande datalagringsdirektivet och de oklarheter de ser i lagen så har Konstitutionsutskottet (KY) valt att kalla in PTS och ta upp frågan med dem direkt.

Datalagringsdirektivet ställer ytterligare krav på internetleverantörer och dessa kostnader utgör ett hot mot bredbandsutbyggnaden då den fördyrar utbyggnaden enligt It-minister Hatts bredbandsforum.

Lagen använder sig av terminologi som då inte används i branschen och den oklarhet vilka det är som skall lagra data gör att datalagringslagen kommer vara svårt att få klart i tid. Det faktum att EU förväntas komma med en förändrat datalagringsdirektiv i höst gör att Sveriges planer på att införa lagen redan 1 juli känns väldigt svårt att genomföra i praktiken.


KU: Riksdagen och EUs subsidaritetsprincip

Konstitutionsutskottets(KU) granskning av riksdagens arbete med EU direktiv och deras behandling av subsidaritetsprincipen – principen att beslut i EU skall tas på lägsta tänkbara nivå där besluten berörs. Där framkommer att riksdagens behandling av EU-frågorna har man aldrig ifrågasatt några direktiv med anledning av subsidaritetsprincipen.

När Sverige gick med i EU så var det många politiker som som framhöll subsidaritetsprincipen men nu när vi är medlem i EU så verkar riksdagen helt glömma bort att prova nya lagar mot den. Varför är det så ? Är det för att riksdagen gillar inte subsidaritetsprincipen ? Eller är det för att endast EU-positiva politiker får vara med och behandla EU-direktiven ?

KU har konstaterat att många av EU-direktiven saknar eller har bristfälliga motiveringar men att trots det har riksdagen inte fullgjort sina skyldigheter att kontakta EU-kommissionen och bett om förklaringar eller kontaktat andra parlament inom EU för att höra deras åsikter i frågorna. KU kritik av riksdagens behandling av EU-direktiv måste anses vara kraftig då de på detta sätt slår ner på det arbete riksdagen gör gällande EU-direktiv.