Inkompetenta åklagare ?

Enligt fildelningsåklagaren Henrik Rasmusson är det så att fängelse hotar halv miljon fildelare – DN.SE.

Nu är är det inte första gången som Henrik Rasmusson inte verkar förstå webben. Det faktum att han även fick en fällande dom i det fallet är för mig rätt underligt.

Nu har vi sett prov på andra inkompetenta personer från rättsväsendet. Vad sägs om åklagaren som anser att natriumklorid är ett gift i barnläkarfallet ? Elisabeth Brandt: »Natriumklorid! Här hör ni hur hon pratar om gift! Hon har använt gift!«

Rent praktiskt är feldelningsåklagarens åsikter helt åt skogen. Dessa innebär nämligen att en stor del av folket måste sättas i fängelse. I ett sådant läge så är det så att straffet är inte i relation med det allmänna rättsmedvetandet i samhället och borde ändras.

Vi i Piratpartiet vill återskapa upphovsrätten till hur den var för 10 år sedan då upphovsrättsintrång på Internet av detta slag inte var olagligt.

PS För er som inte vet det så är natriumklorid NaCl salt dvs den huvudsakliga ingrediensen i vanligt bordssalt som används i matlagning.

PPS Även SVT | HAX | Upphovsrättsreträtt Upphovsrättsreträtt | Fildelning | SVD


Lånekrisen : 125 år för att betala av bostaden

I genomsnitt tar det den svenska bostadsköparen 125 år för att betala av bostaden. Då det är långt över en persons livslängd så betyder detta i praktiken att vi fått ett system där folk är belånade i all evighet (eller hela sin ligslängd). Hela hälften av alla bostadslån har ingen amortering alls.

Det enda sättet som det kan fungera är om vi har en stor årlig värdeökning på bostäderna. För bostäderna behöver hela tiden underhåll och med jämna mellanrum nyrenoveringar då man byter ut viktiga delar t.ex. stambyten, nya rör, nya kök osv. Ett nytt kök kostar 100 000 kr minst och om man då inte amorterar lånet så att man kan ta ett nytt lån för att klara av de investeringen så är enda alternativet att bostäderna växer i värde mera än inflationen så man kan öka på lånet för att det inte skall bli stora problem.

Just nu använder bankerna högre lånemarginaler för att skydda sig själva och kunna stå starkare när lånekrisen slår till. Men ingen skyddar låntagarna som luras ta dessa dyra lån för bostäder som kommer sjunka i värde.

Än så länge har vi ingen lånekris – men vi är sakta på väg dit och om vi inte genomför åtgärder i tid så finns det inget som stoppar lånekrisen att förstöra vårt samhälle. Förbjuda amorteringsfria lån verkar vara enda vägen till att stoppa att vi får en stor härdsmälta i storstadsområdena.

Tyvärr har EU regler gällande bl a bankernas krav på eget kapital så vi i Sverige kan inte ändra dessa men vi skulle t.ex. med lagstiftning tvinga bankerna att ha en kreditförlustfond som motsvarar det behov av eget kapital som bankerna behöver ha för att kunna klara av en lågkunjunktur på ett bra sätt.

Kreditförlustfonden skulle kunna vara utformad så att bankerna tvingas ta från sina vinster och spara dessa till dåliga år. Min förslag är att bankerna måste lägga in upp till hälften av sina vinster i fonden under goda år för att få kreditförlustfonden att växa till halva egna kapitalet. När det är dåliga tider och bankerna går med förlust så kan man ta fram kreditförlustfonden och kvitta den mot de kreditförluster banken. Det minskar då kraftigt behovet av att staten måste gå in och rädda en bank som går dåligt.

Jag har föreslagit att Piratpartiet skall driva:

– skapandet av en kreditförlustfond
– tvingande att amortera lån på bostäder
– krav på att bottenlån får vara högst 75% av marknadsvärdet på en bostad.

Resterande 25% kan då vara topplån med snabbare amorteringstid för de som har råd med det. Målet är att få folk att först spara några år innan de väljer att köpa en bostad så de har en marginal om bostadspriserna går ner.

Ser det som viktiga åtgärder för att förhindra att Sverige drabbas av en lånebubbla. I dagsläget har Piratpartiet ingen penningpolitisk politik men vi talar om att utvidga politiken och jag ser detta som det minsta vi i Sverige borde göra för att förhindra en lånekris.


Polisens läckor ett hot mot rättssäkerheten

En journalist tar upp frågan om polisens läckor och får det att handla om Ola Lindholm är skyldig eller ej. Egentligen är det icke relevant för det hela för som han själv har sagt – i andra sammanhang – så gör det inget om några oskyldiga åker dit om det skyddar barnen.

Det mera intressanta är hur lättvindigt journalisterna fick tag på information från polisutredningen och kunde publicera det i tidningarna och vilket tidningdrev det blev av situationen. Detta tidningdrev gjorde då hans liv rätt problematiskt då alla fick moralpanik och TV kastade ut honom från TV-programmen trots att de inte hade något med saken att göra.

Dessa typer av drev sker gång på gång och även om de då kanske frikänns senare så fastnar skiten på dem och går inte bort. Att dessa drev skulle skada polisutredningarna är förmodligen korrekt och skadar därmed det svenska rättsamhället. Allting startar med en läcka från polisen eller någon annan som får informationen och säljer den till tidningarna.

Jag tror inte på ändrad lagstiftning utan snarare ett större förståelse inom polisen och de som får information om saker i en polisutredning att denna information bör hållas hemliga tills det kan släppas till media via de rätta kanalerna. Detta så att inte journalister får tag på polisutredningsmaterial som om det kommer ut skadar utredningen eller oskyldiga människors liv.

Här har vi flera viktiga principer som går emot varandra och alla principerna är viktiga för att skapa ett rättsamhälle:

  • Rätten för pressen att granska makten.
  • Människors rätt till ett privatliv.
  • Rätten för människor att behandlas som oskyldiga tills de döms i domstol.
  • Möjligheten för polisen att utreda brott

När viktiga rättsprinciper går emot varandra så brukar det alltid bli svårt att komma fram till en fungerande lösning – men jag skulle gärna se mindre mediadrev och mera sakliga tidningskriverier. Problemet är att vi idag fått ett samhälle där folk måste skrika som en stucken gris för att synas. Det behövs skandaler för att sälja tidningar.


Den tredje statsmakten gör inte sitt jobb ?

En viktig mål för den tredje statsmakten borde vara att bevaka samhället och påpeka fel och brister i samhället. Att övervaka väktarna.

Advokaten Johan Åkermark ställer frågan ”Vem ska granska makten om inte medierna gör det ?”. Han är besviken på media för att den inte har tagit tag i de problem han i en tidigare debattartikel tagit fram och påpekat finns i det svenska rättsväsendet.

Om inte den tredje statsmakten gör sitt jobb och granskar makten vem skall då göra det ? Vem skall då säkerställa att offentliga sektor följer lagarna om inte tredje statsmakten granskar dem ?


EU: Övervakningslagen datalagringsdirektivet är dåligt

När EU stiftar ett direktiv så kommer det automatisk med att man skall granska genomförandet av lagen i EU-länderna efter en viss period har gått för att se hur det hela har kommit att införas i EU-länderna.
EU flaggan
Nu har turen kommit till övervakningslagen datalagringsdirektivet och den presenterades idag av svenska Cecilia Malmström. När omröstningen för att införa lagen gjorde förra månaden så var det många av oss som ville att man skulle vänta med övervakningslagen till efter att denna utvärdningen presenterades – men uppenbarligen så ville inte många i riksdagen det. De tvingade igenom en omröstning där en minoritet lyckades få lagen bordlagd i ett år.

Förslaget fick kritik på flera punkter och det beror på att själva implementeringen blivit väldigt spretig och lagarna skiljer sig väldigt åt mellan EU-länderna. Ett utslag av att direktivet varit dåligt skrivet med många öppningar som gjort det möjligt för EU-länderna att införa det på många olika sätt. Målet för EU direktiv är att genomföra en samordning mellan de olika länderna lagstiftning på direktivets område. I praktiken så har väldigt liten samordning mellan EU-länderna genomförts.

All vi som kritiserat övervakningslagen skapad från datalagringsdirektivet har visat sig fått rätt i att det inte givit några bevis på att det lett till någonting. Malmström kunde i utfrågning när lagen presenterades av EU inte säga att lagen på något sätt lett till minskat antal brott begåtts i EU utan hade bara anekdotiska bevis för lagens förträfflighet – detta måste ses som en klart misslyckande för lagen.

Malmström har nu fått i uppgift att hantera städandet av lagen men tyvärr så förväntar jag mig inte att man kommer göra något mer än skenbara integritetsökningar av direktivet. Det trista är att Malmström verkar vara en riktig kappvändare – när hon satt i EU parlamentet så var hon kraftigt emot direktivet men nu verkar hon göra allt för att prata upp det.

Trots att det finns möjlighet för EU kommissionen att vänta så tänker Cecilia Malmström initiera att starta upp att tvinga Sverige betala böter för att vi inte implementerar lagen. Det verkar som det görs av inrikespolitiska skäl för att tvinga den svenska riksdagen att rösta igenom den hårt kritiserade övervakningslagen när den kommer upp till omröstning om ett år i stället för att vänta tills den nya versionen kommer från EU. Främst för att då integritetskränkarna i riksdagen skall använda böterna för inrikespolitiska poänger mot de som fått övervakningslagen bordlagd i ett år.

Det stora problemet med övervakningslagen på datalagringsdirektivet är att lagen föreskriver att man rättsvidrigt utan brottsmisstanke föreskriver en överdriven massövervakning av alla svenskar för att eventuellt ha nytta av det i någon enstaka brottsutredning.

Varför kan man inte ändra direktivet och säga att det krävs en riktig och stark brottsmisstanke om ett grovt brott för att få initiera övervakningen ?


Nyhetssvepet måndag den 14 mars

Liberaldemokraterna vill reformera Piratpartiet ? Det är alltid enklare och ändra på andra än sig själv och gräset är grönare på andra sidan häcken. Såvitt jag vet har de inte lyckats samla in de underskrifter som behövs för att registrera partiet hos valmyndigheten. Så de behöver få fler medlemmar och väljare och att då liera sig med piratpartiet är ett sätt att få det. En eller annan i liberaldemokraterna stödde Piratpartiet i valet så det är egentligen inte så konstigt om (L) skulle närma sig Piratpartiet. Futuriteter tycker dock inte alls det är en bra idé och ser det mera som att L vill söndra och härska medan t.ex. HAX talar om Piratpartiet liberalerna och Christian Engström tycker att det är en bra idé.

Användningen av RUT-avdrag har fördubblats till 170 000 under 2009. Främst unge barnfamiljer där både jobbar verkar vara de största användarna. Men även många äldre med 85+ år har använt tjänsterna.

Kärnkraften är jättebra förutom uranbrytningen, slutförvaringen och risken enligt fd socialdemokratiska partiledarkandidaten Veronica Palm.

Kärnkraftskatastrofen i Japan är av samma typ som drabbade Forsmark 2006 när elen slogs ut. Kärnkraftverk får problem när de inte får el som kan hantera kylningen av kärnkraftverken.

Beatrice Ask försöker köra pengaargumentet för att få Sd och rösta med dem och införa datalagringsdirektivet. Det känns så fel när kostnaden för att införa det är så mycket högre. Men frågan när det gäller datalagringsdirektivet är vilket grovt brott ger bötesstraff ?

Tågkaoset är helt oacceptabelt säger fem generaldirektörer och tar upp att det kostar dem stora summor att tåg är inställda eller försenade. Själv tycker jag det är konstigt att VD för statens järnvägar inte är avskedad: ”I april 2010 önskade SJ:s vd Jan Forsberg en rejäl vinter 2010–2011 så att alla åtgärder och förbättringar som vidtagits utifrån erfarenheterna från den tågkaotiska vintern 2009–2010 skulle kunna visas upp. Ingen av oss är imponerade av vad vi hittills sett och upplevt.”

Resume startar lobbyleaks men har ingen säkerhet så man bör akta sig för att använda tjänsten noterar Lake.

Idag hade även Digitaliseringsrådet sitt första möte. Där kom kravet på att släppa data från myndigheter fritt. Jag följde det själv litegrann från den webbsändning de hade men kunde inte följa hela mötet. Från en som deltog fick jag information att mötet kändes som bristfälligt på fokus och även sakande diskussion om medlem för att nå målen. Med 27 medlemmar i rådet så kanske det blir lite väl spretiga möten.

Jag har själv deltagit på liknande stormöten på Rosenbad och en viktig del av dessa är ofta inte själva mötet utan alla små diskussioner man gör bredvid mötet där mötesdeltagare möts och diskuterar frågorna. Frågorna gå ofta inte framåt på huvudmötena utan i de möten som inte syns som göra med ett fåtal inblandade som diskuterar gemensamma eller motsatta ståndpunkter och försöker komma överens.


Datalagringsdirektivet minoritetsbordsläggs i ett år ?

Sverigedemokraterna verkar stödja Miljöpartiet och Vänsterpartiets förslag om att minoritetsbordlägga datalagringsdirektivet. Målet för Sd är att få igenom sitt krav på att data måste lagras inom Sveriges gränser samt att utöka lagringstiden till det dubbla.

Så även om jag är glad över att Sverigedemokraterna stödjer V + Mp’s förslag så gör de inte det av de vad jag anser vara rätta skälenrisken finns att de ändrar sig i ko-handling med regeringen – men regeringen vill inte förhandla med Sd.

Men som tur är kommer EUs rapport om datalagringsdirektivet inom några veckor och inom ett år så borde det även då komma förslag från EU om ett förändrat datalagringsdirektiv. Minst tre EU-länder har idag svårigheter att stifta lagarna för att stödja direktivet då det enligt sina egna lands högsta domstolar eller författningsdomstolar strider mot det egna landets grundlag. Då dessa grundlagar är baserade på vad EU ställer för krav på ländernas grundlagar så kan det mycket väl vara så att datalagringsdirektivet bryter mot EUs konstitution som Lissaboinfördraget brukar kallas.

Bordläggningen får ses som en seger för yttrandefriheten men det innebär inte att det stoppar lagen. Men trots bordläggning så gick FRA-lagen igenom. Trots försäkringar om åtgärder för att minska FRA-lagens omfattning så är det på väg nya förändringar av lagen som innebär att FRA kommer spana på Svenska folket med. Så risken är stor att bordläggningen bara leder till att det tar längre innan datalagringen genomförs – men den genomförs i alla fall och i slutändan så blir den ännu värre .


Ingen nätneutralitet i mobilt surf-access

Igår skrev jag, Rick Falkvinge och Christan Engström etc om regeringens förslag om att införa nätneutralitet i mobilt Internet. Det har visat sig att vid närmare granskning av underlaget till det SvD och TT skriver så är detta inget direkt förbud för telekombranschen att förbjuda skype. Telekombranschen kan fortsätta med det så länge som telekombolagen talar om för kunden att skype är blockerat innan de säljer sitt mobila surf.

1) Slutkunden måste innan abonnemang tecknas informeras om eventuella begränsningar. Om man som operatör vill blockera Skype, då skall slutkunden informeras, och därmed kunna välja ett annat abonnemang eller annan operatör.

Jag vill inte kalla det mobilt Internet – för blockerar man Skype så är det inte riktigt Internetaccess utan en begränsad surftjänst.

Det finns dock ett krav på PTS att förbjuda telekomoperatörerna detta om det visar sig att alla blockerar samma tjänst. Men så länge som det finns någon tjänst – säg ett dyrt abonnemang som ingen kommer ha råd med – som erbjuder icke-filtrerat Internet så får inte PTS förbjuda det.

Så nej det finns ingen nätneutralitet för mobilt Internet utan företagen kan fortsätta och blockera Skype och annan Internet-telefoni. Det är iofs en liten förbättring från dagens situation men i praktiken så innebär det att telekombranchen kan fortsätta och blockera Skype.


Datalagringsdirektivet: KU kallar in PTS

Har tidigare tagit upp PTS (Post och Tele Styrelsen) dilemma i att försöka ha koll på vad som är telefoni. Med anledning av PTS dilemman gällande datalagringsdirektivet och de oklarheter de ser i lagen så har Konstitutionsutskottet (KY) valt att kalla in PTS och ta upp frågan med dem direkt.

Datalagringsdirektivet ställer ytterligare krav på internetleverantörer och dessa kostnader utgör ett hot mot bredbandsutbyggnaden då den fördyrar utbyggnaden enligt It-minister Hatts bredbandsforum.

Lagen använder sig av terminologi som då inte används i branschen och den oklarhet vilka det är som skall lagra data gör att datalagringslagen kommer vara svårt att få klart i tid. Det faktum att EU förväntas komma med en förändrat datalagringsdirektiv i höst gör att Sveriges planer på att införa lagen redan 1 juli känns väldigt svårt att genomföra i praktiken.


Kriminell svensk polis ?

rättvisans vågskålNu kommer Beatrice Ask med förslaget att svensk polis skall få ägna sig åt brottsprovokationer och skall få begå brott för att kunna ta fast brottslingar.

Det betyder att polisen kommer att få rätt att begå vissa typer av enklare brott utan att det kommer att vara straffbart – givet de fått tillstånd till det först. Det kommer finnas en specialdomstol som då ger tillstånd till polisen att använda dessa metoder vid infiltration av brottslingar.