Västmanland: Sjukhusen måste spara 162 miljoner

Sjukvården i västmanland är åter på tapeten med sin dåliga ekonomi. Nu skall sjukhusen spara 162 miljoner och kan innebära höjda patientavgifter – Västerås – www.vlt.se.

Lösningen som man stolt tar fram. Mera administration mera krav på dokumentering från de som vårdar patienterna för att politikerna skall få mera fakta för att styra vården.

Mera administration ger mindre tid för vård av patienterna.


Är backup ett fult ord ?

Hur kan sådant hända ?

50 000 sjukjournaler i datakrasch .

Har de inte hört talas om backup ? På ett sjukhus så borde de dels ha RAID för att spara informationen på ett sådant sätt att om en disk går sönder så kan man återskapa informationen från disken helt automatiskt.

Dels så borde de varje dag göra en backup till en annan plats i landet där man har kopior av förändringarna dag till dag. Samt en gång i veckan överföra alla data till siten så man har fullständig kopia på annan plats. Helst bör man då spara de 3 senaste veckornas kopior.

Då slipper man de flesta problem som kan uppkomma om ens egen datorhall t.ex. skulle brinna upp.

För är en enda journal fel – så kan folk dö av det hela. Just nu finns det de som talar om en nationella databas för sjukjournaler. Detta innebär att om man har samma sort säkerhet som detta sjukhuset så kan man slarva bort hela svenska befolkningens sjukjournaler.

Detta förutom de stora problem med hur man säkerställer att de som får access till sjukjournalerna verkligen är de som skall få läsa dem.

Idag är hårddiskar så billiga att man borde kunna ha minst 3-dubbla uppsättningar som lagrar journalerna – för om de förstörs så kan det lätt kosta liv.


Piratpartiets hårda tag mot brott

Urholkat förtroende för rättsväsendet är det största problemet och kan få en stat att gå överstyr och urmynta i rena anarki. Utan en tro på att staten kan hantera brottslingarna så kommer folk själva vara rädda, skaffa sig vapen och själva kräva rätt för ogärningar mot dem. Vi slipper få ett vigilantesamhälle om vi kan få folk att tro på att staten kan ta fast brottslingar.

Med Piratpartiets valmanifest så stoppas många brott att begås och vi skapar ett samhälle där det finns extremt färre brottslingar. Med Piratpartiets politik slipper vi få en urholkning av förtroendet för rättsväsendet. Piratpartiet skapar ett säkrare samhälle där färre begår brott.

Piratpartiet är det parti i denna valrörelsen som har den kraftigaste lagförslagen mot att stoppa brott i Sveroge. Med Piratpartiets valmanifest så stoppas hundratusentals eller kanske till och med miljoner brott varje dag. För Piratpartiet vill legaliserad fildelning för privat bruk.

Med Piratpartiets hård tag mot brott så minskar brottsligheten i Sverige sensationellt stort och vi blir ett mycket laglydigare land. Rösta på Piratpartiet om du vill minska brottsligheten i Sverige.

Mitt namn är Anders Lindbäck och jag återfinns på Piratpartets listor för valet 2010. #14 riksdagslistan Östra distriktet. #3 Kommunlistan Västerås. #1 Landstingslistan Västmanland.


Vi vill inte ha kontrollsamhället

Lake tar upp att Marianne Levin har varit och uttalat sitt stöd till Piratpartiets politik gällande integritetsfrågorna och deras relation till upphovsrätten. Hon frågar om vi verkligen vill ha ett stort kontrollsamhälle för att skydda upphovsrätten ?

Jag tror inte att jag är ensam när jag säger nej. Jag vet att jag inte är ensammen. Janne Flyghed, professor i kriminologi är inne på samma sak när han påtalar att Thomas Bodström socialdemokraternas kandidat till justitieministerposten är motsägelsefull när han i ena ögonblicket säger sig vilja riva upp FRA-lagen men i andra införa datalagringsdirektivet.

Självklart ska medborgarna skyddas mot att bli utsatta för brott, men inte till priset av att rättsstatens fundament urholkas. Medborgarnas skydd mot statsmaktens insyn i privatlivet är en av hörnstenarna.

Janne Flyghed ord tar upp det fundamentala vi kan förvänta oss av ett rättsäker demokrati. Både FRA-lagen och datalagringsdirektivet är tyvärr kraftiga intrång i privatlivets helg.

Ikväll kl 20.00 kommer Uppdrag granskning att ta upp frågan om fildelning.

Andra om detta Magnihasa om Janne Flygberg och Marianne Levin medan Ravenna tar upp Bodströms förvirrande tankesätt. Farmor Gun säger det på sitt sätt. Sedan finns det tyvärr dårar som inte tror på att det går att skydda privatlivet.

Säg åt dina politiker, säg åt alla andra, lägg din röst på Piratpartiet så vi slipper kontrollsamhället.

Jag heter Anders Lindbäck och ställer upp för Piratpartiet i valet #15 plats på Östra listan, #3 plats kommunvalet Västerås och #1 Landstingsvalet Västmanland.


Piratpartiet och öppen källkod är lösningen

IDG hävdar att det inte finns några IT-personer på listorna inför valet 2010. Hej IDG jag ställer upp i valet. Plats #14 på Piratpartiets östra lista #1 på Piratpartiets landstingslista Västmanland och #3 Piratpartiets kommunlistan Västerås.

IDG hävdar att licenserna är en mardröm för IT-cheferna – så sätt så men IT chefer som väljer stängda programvaror får helt enkelt skylla sig själva. Kör din programvara på öppen källkod så slipper man mardrömmen.


Jämnt i Västerås kommunval

Enligt spelbolagen så blir det en mycket jämn strid i Västerås kommun. De förväntar sig att de blåa alliansen vinner med 1% i valet till Västerås kommun.

Andra intressanta kommunen för Piratpartiet – Uppsala Blått med 14 % , Linköping Blått med 2 %, Norrköping Rött med 4 % och Lund Blått med 8 %.

Till skillnad från i normala opinionsundersökningar så är de som satsar pengar på valutgången förmodligen mera säkra med sina sympatier. Men oavsett så ser det bra ut i Västerås, Lindköping och Norrköping. I dessa tre kommuner så finns det stor chans för piratpartiet att få en vägmästarroll och därmed kunna förhandla fram en bra maktposition och kunna få genomslag för partiets politik på våra fokusområden.

I valet till Västmanlands landsting så är det tre partier som inte ingår i något block Piratpartiet, Sjukvårdspartiet och Miljöpartiet. Det gör att läget där är väldigt öppet inför valet då vi inte alls vet vilka som kommer att vara med i ’regeringen’ i landstingshuset efter valet. Det kan bli mycket intressanta förhandlingar eller så kan det bli inga alls för allting blir direkt avgjort på valdagen.

Det är kul att leva i intressanta tider med stora möjligheter för framtiden.

I riksdagsvalet så har Alliansen fått en stor ledning inför valspurten hela 51.5% – ett försprång med 7.6% mot de rödgröna. Skandalen med moderata ministern som hoppade av har nu tydligen klingat av och alliansen har nu en betryggande ledning i valet till riksdagen. Slutligen så har trenden att Sverigedemokraterna långsamt gått ner i väljarsympatierna fortsatt och de minskar med 0.8%-enheter och hamnar under 4%-spärren till riksdagen igen. Mina tidigare prognoser att de inte skulle klara av att komma in verkar att uppfyllas. Men än så länge är valet inte helt över – folket måste få gå och rösta och idag är runt var femte väljare osäker på vilket parti de skall rösta på.


Valstugan bygger vi 21 aug kl 12.00

Jag ser att man redan fått upp valstugan i Uppsala och att i Lund så tänker man sig hyra en container och måla den lila.

Här i Västerås är det tradition att partierna har sina valstugor på Hantverkargatan vid Sigmatorget. Det är nära till torgscenen så de kan då använda den för besökande rikspolitiker att hålla tal från.

Initialt så fick vi blank nej från kommunen när vi sökte informellt om att även vi skulle få sätta upp valstuga. Det samma har Sverigedemokraterna och Sverige Pensionärers Intresseparti fått. Kommunen brukar bara bevilja tillstånd till partierna i kommunfullmäktige – de skyller på mycket annat men i praktiken för att de vill inte att … (hemligt – men jag tror ni kan gissa det).

Det gjorde att vi fick en kul och intressant situation där jag formellt ansökte om en valstuga längs Hantverkargatan men inte vid Sigmatorget. Jag ansökte om en plats lite längre bort – men tillräckligt nära för att den skulle vara inom synhåll från de andras valstugor.

Ansökan var utformad för att helt och hållet desarmera alla svepskäl kommunen kunde ha för att säga nej till vår ansöka. Kommunen fick pga min ansökan svårt att säga nej. Jag utformade ansökan så de inte kunde säga nej eller:

We made them an offer they couldn’t refuse.

Den sade dock nej – men med en tvist – de erbjöd oss en plats lite längre bort på Hantverkargatan. Platsen är tillräckligt bra för att vi kan inte säga nej – även om den då är utom synhåll från de andra valstugorna. Platsen har bra genomströmning av folk och kommer vara en bra bas för Piratpartiets valrörelsen.

Det betyder att Piratpartiet i Västerås som enda utmanarparti till kommunfullmäktige kommer att ha en valstuga på Hantverkargatan. Det om något gör att vi får mycket större legitimitet än de andra utmanarpartierna som Sverigedemokraterna och Sveriges Pensionärers Intresseparti.

Så den 21 augusti kl 12.00 så börjar vårt tillstånd och den 21 augusti kl 12.00 så kommer vi börja att bygga vår valstuga på Hantverkargatan 10 i Västerås. Det blir en byggsats av trä och den tänker vi måla lila med vita knutar så den ser ut som en typisk svensk piratsommarstuga.

Vi har redan skapat historia genom att få tillståndet. Nu skall vi skapa historia genom att vinna valet och komma in i kommunfullmäktige.

Välkommen till första hammarslaget som slås av hemlig välkänd piratpartist vilket startar byggnationen. Hjälp oss bygg valstugan som för oss in i Västerås kommunfullmäktige, Västmanlands landstingsfullmäktige och Sveriges riksdag.

Låt oss igen skriva historia.


Landstingsvalet blir spännande

I landstinget har Mp valt att gå sin egen väg. Sjukvårdspartiet Västmanland går sin egen väg. PP går sin egen väg. Det gör att det finns två stora block med S+V och Kd+Fp+C+M och tre utmanare Mp, SjvU och PP. Det finns även några jokrar i Sveriges Pensionärers Intresseparti och Sverigedemokraterna.

Det är kanske förmätet och ta upp PP som utmanare men då PP fick klart över vad som behövs för att komma in i senaste nationella valet i Sverige – EU valet 2009 och jokrarna aldrig varit i närheten av att komma in i valet även om Sd nu har bra siffror i opinionssiffrorna inför riksdagsvalet så är det någonting annat att komma in i landstinget.


Vad döljer Astrid Lindsgrens sjukhus ?

Vid FRA-lagens införande så var det många som sade att har man inget att dölja så borde man inte oroa sig för lite övervakning.

På Astrids Lindsgrens sjukhus har arbetsmiljönämden slagit larm för personalen känner så övervakad att de blir stressade och rädda.

Många föräldrar har börjat att fotografera sina sjuka barn och den medicinska utrustningens inställningar och lägga upp den på Internet. Ibland har då personalen kommit med på bilderna och det har gjort att personalen känner sig övervakad.

Så vad har personalen på Astrids Lindgrens sjukhus att dölja ? För uppenbarligen har den något att dölja. För om de inte har något att dölja så borde den inte ha något emot att föräldrarna bekymrar sig om sina barns vård ?

Det hela har lett till att personalen i stället för att agera på korrekt sätt agerar på ett sätt som minimerar risken att bli anklagade för att ha handlat fel – dvs den ägnar sig åt en sorts självcensur. Det har då lett till att personalen har låtit barn vara kvar längre en normalt på intensivavdelningen för att inte kunna kritiserats för att de tagit bort dem för tidigt – vilket då lett till att nya fall inte kunnat läggas in då alla sängar är upptagna. Övervakningen har lett till sämre vård. Övervakningen har ökat stressen och gjorde att personalen handlar fel.

Så hur kan då denna sorts övervakning vara av ondo samtidigt som FRA och datalagringsdirektivets övervakningens skulle vara av godo ? Det går inte ihop.

Som jag visade tidigare så kan man råka illa ut även om man har rent mjöl i påsen och nu visar det sig att även om man inte har något att dölja så leder övervakning till något negativt.

Det enda sättet att stoppa detta är att minska övervakningen i samhället och bara övervaka de som redan är misstänkta brottslingar och låta resten av befolkningen leva ett liv utan massövervakning.


Hjärtligt virus och IT i vården

Tänk dig att du är sjunk och att läkarna gör en ingrepp i ditt hjärta. Tänk dig att du då har en maskin styrd av en dator kopplad till din kropp. Tänk dig att en datatekniker på sjukhuset loggar in via nätet på datorn och börjar köra en intensiv viruscheck på datorn som styr maskinen som är kopplat till dig – du överlever bara för att de snabbt får datateknikern och stänga ner viruchecken och lyckas starta om det hela.

Tala om att få ett oväntat besök. Det tycker självklart Lex Maria med dit fallet självklart gick vidare.

Det var väldigt många fel i det hela:

  1. varför behövde dator viruskollas ? – hur kunde en datatekniker logga in på en dator som aktivt användes för ett hjärtingrepp ?
  2. varför var dator öht kopplat till ett nätverk.
  3. varför behövde dator viruskollas ?
  4. varför använde man en dator som behövde viruskollas för att ingrepp ?
  5. Vet inte IT-avdelningen att en dator kopplad till ett nätverk kan få virus och därmed påverka datorns funktionalitet ?
  6. Vem är det som har sagt att detta typ av system ens kan tänkas vara säkert nog så att det får användas vid farliga medicinska ingrepp ?
  7. Vem skrev systemet ?
  8. vem specifierade vid upphandling att systemet skulle vara konfigurerat på detta sättet ?
  9. hur får iT-personalen på sjukhuset ens jobba kvar då de skapar en livsfarlig IT-miljö ?

Det är farligt med lite IT-kunskap – livsfarligt för patienterna. Sjukhuset skulle verkligen behöva en IT-personal som har det minsta hum om datorsäkerhet och då menar jag inte sådana som vet hur man kör viruschecken utan sådana som vet vilka krav man skall ställa på systemen så att de är säkra för patienterna!