Lånekrisen : 125 år för att betala av bostaden

I genomsnitt tar det den svenska bostadsköparen 125 år för att betala av bostaden. Då det är långt över en persons livslängd så betyder detta i praktiken att vi fått ett system där folk är belånade i all evighet (eller hela sin ligslängd). Hela hälften av alla bostadslån har ingen amortering alls.

Det enda sättet som det kan fungera är om vi har en stor årlig värdeökning på bostäderna. För bostäderna behöver hela tiden underhåll och med jämna mellanrum nyrenoveringar då man byter ut viktiga delar t.ex. stambyten, nya rör, nya kök osv. Ett nytt kök kostar 100 000 kr minst och om man då inte amorterar lånet så att man kan ta ett nytt lån för att klara av de investeringen så är enda alternativet att bostäderna växer i värde mera än inflationen så man kan öka på lånet för att det inte skall bli stora problem.

Just nu använder bankerna högre lånemarginaler för att skydda sig själva och kunna stå starkare när lånekrisen slår till. Men ingen skyddar låntagarna som luras ta dessa dyra lån för bostäder som kommer sjunka i värde.

Än så länge har vi ingen lånekris – men vi är sakta på väg dit och om vi inte genomför åtgärder i tid så finns det inget som stoppar lånekrisen att förstöra vårt samhälle. Förbjuda amorteringsfria lån verkar vara enda vägen till att stoppa att vi får en stor härdsmälta i storstadsområdena.

Tyvärr har EU regler gällande bl a bankernas krav på eget kapital så vi i Sverige kan inte ändra dessa men vi skulle t.ex. med lagstiftning tvinga bankerna att ha en kreditförlustfond som motsvarar det behov av eget kapital som bankerna behöver ha för att kunna klara av en lågkunjunktur på ett bra sätt.

Kreditförlustfonden skulle kunna vara utformad så att bankerna tvingas ta från sina vinster och spara dessa till dåliga år. Min förslag är att bankerna måste lägga in upp till hälften av sina vinster i fonden under goda år för att få kreditförlustfonden att växa till halva egna kapitalet. När det är dåliga tider och bankerna går med förlust så kan man ta fram kreditförlustfonden och kvitta den mot de kreditförluster banken. Det minskar då kraftigt behovet av att staten måste gå in och rädda en bank som går dåligt.

Jag har föreslagit att Piratpartiet skall driva:

– skapandet av en kreditförlustfond
– tvingande att amortera lån på bostäder
– krav på att bottenlån får vara högst 75% av marknadsvärdet på en bostad.

Resterande 25% kan då vara topplån med snabbare amorteringstid för de som har råd med det. Målet är att få folk att först spara några år innan de väljer att köpa en bostad så de har en marginal om bostadspriserna går ner.

Ser det som viktiga åtgärder för att förhindra att Sverige drabbas av en lånebubbla. I dagsläget har Piratpartiet ingen penningpolitisk politik men vi talar om att utvidga politiken och jag ser detta som det minsta vi i Sverige borde göra för att förhindra en lånekris.