”Katastrofal brist på lärare i NO-ämnen och matematik” – DN.SE

Regeringens framtidskommission skrev att det hade gått att förutsäga behoven av lärare. Den här situationen hade alltså inte behövt uppstå. Den skriver också: ”Att möta de framtida behoven av kompetens… är en stor framtida utmaning”. Den utmaningen är nu ännu större och den måste snarast antas. Den stora bristen på både utbildade lärare och sökande till utbildningarna blir dessutom uppenbar samtidigt som vi står inför stora pensionsavgångar. SKL och fackförbunden räknar med att den totala lärarbristen kommer att röra sig om flera tiotusental lärare inom tio år. Men situationen är olika i olika ämnen. Bland NO-lärare på grundskolan går nu ungefär 350 i pension varje år samtidigt som det utbildas färre än 30.

via”Katastrofal brist på lärare i NO-ämnen och matematik” – DN.SE.

Problemet med sverige dålia resultat i PISA undersökningen beror på att man inte utbildar nya lärare i de viktiga ämnen som matematik och NO.

Detta är något som man redan 1999 varnade för enligt debattartikelförfattarna men i stället har Folkpartiets skolminister Björklund lekt lekstuga i skolan och satsat på annat än att se till det viktigaste. Att det utbildas tillräckligt med lärare inom de områden som behövs för skolan.

Tillgång och efterfrågan på lärare måste motsvara de behovs som finns. Detta borde vara A och O – men uppenbarligen så vet man inte vad man gör inom offentliga sektorn och politiken – men har lekstuga i stället för att gå på det verkliga problemen.


Saknas 800 lärare i västmanland

Det finns fortfarande stor lärarbrist i Västmanland – Nyheter P4 Västmanland | Sveriges Radio – hela 800 lärare saknas.

Man kan då jämföra det med att endast 7 av 10 lärarplatser påhögskolorna är fyllda med elever. Många skolor har tomma stolar i sina lärareutbildningar.

Hur kan det komma sig att så få vill läsa till ett bristyrke ?


Skolan diskriminerar pojkar ?

skolaNär pojkar missgynnas i betygsättning så innebär de att de får längre betyg.

När pojkar får lägre betyg så får de svårare att komma in på den högskoleutbildning de vill studera på.

När människor inte kommer in på den högre utbildning de vill gå så får de gå en som då förmodligen passar dem sämre vilket gör att de förmodligen i långa loppet kommer få ett jobb som passar dem sämre och därmed förmodligen inte få lika hög lön som om de fått den utbildning de verklig velat ha. De kommer därmed att inte betala så hög skatt som de då skulle ha kunnat betala.

När människor inte jobbar i det jobb som passar dem bäst så genererar de mindre för samhället dels i att de utför inte det bästa jobbet från samhällets synpunkt och del så maximeras då inte skatterna. Det är kostsamt för samhället med diskriminering, oavsett vem det är som diskrimineras.

Att flickor får högre betyg från skolan är idag ett faktum och att flickor dominerar de flesta högre utbildningar är även det ett faktum. Det finns teorier att personer ser andra som är likadana som dem i högre ljus och det skulle då betyda att en orsak kan vara att det idag är så många kvinnliga lärare som leder till att tjejerna får högre betyg. Om vi i sverige fortsätter ha en skola som ger fel betyg så kommer det i långa loppet att ge sverige sämre konkurrenskraft och sämre ekonomi.

Så när man då tycker att detta är ett litet problem – så kan det i förlängningen bli ett stort problem för alla svenskar. Sverige behöver en jämlik skola.