Mälarenergi statsnät anmält för prisdumpning

Teliasonera anmäler Mälarenergi statsnät för prisdumpning i en upphandling då de anser att det kommunägda bolaget vid en upphandling har lagt sig under självkostnadspriset. Upphandlingen gäller en bostadsrättsförenings upphandling av anslutning till ca 1000 lägenheter.

Mälareenergi Statsnätet är idag den ledande leverantören av Internetkablage i Västerås. Ungefär 2 av 3 västeråsare köper Internetanslutning via ett av de stora antalet Internetleverantörer som leverar Internet via statsnätets kablar. Statsnätet har fiberkabel nergrävt runt hela Västerås och konkurrensen mellan internetleverantörerna gör att kostnaden för Internet är låg i Västerås.

I Teliasoneras fall hade kunderna bara kunnat välja dem som Internettjänsteleverantör men via statsnätet så kan nu alla lägenheterna välja ett stort antal Internetleverantörer där även TeliaSonera ingår. Personligen så hade jag som upphandlare valt statsnätet. Jag var med och skötte min bostadsrättsföreningens upphandling när vi anslöt oss till statsnätet och då var det inte tal om annat än att ansluta föreningen till statsnätet för att få tillgång till det tjänsteutbud som där tillhandahållls.

Piratpartiet ställde upp i valet 2010 med målet att om vi kommer in vara med och påverka i statsnätets utbyggnad.