NSA + FRA = Hjärta sedan 1954

En gång i tiden var vi enlig lagen alliansfria och neutrala i krig – nu avslöjas att så var i verkligheten inte fallet:

Dokumenten avslöjar också att Sverige redan 1954, då vi var alliansfria och skulle vara neutrala i krig, skrev ett topphemligt avtal med de fem länder som i underrättelsesammanhang kallas ”The Five Eyes” – USA, Storbritannien, Kanada, Australien och Nya Zeeland. Det rör sig om ett intimt samarbete och utbyte i det så kallade UKUSA-avtalet. 2004, fyra år innan FRA-lagen ens fanns på plats, avvecklades UKUSA avtalet när ännu tätare band knöts direkt mellan FRA, amerikanska NSA och brittiska GCHQ i bilaterala samarbetsavtal.

via NSA "frågar" FRA om specifik information – avtal sedan 1954 – Uppdrag Granskning | SVT.se.

¨

Länderna står sig själv närmast:

Det inte av snällhet man gör det här, det är av egenintresse. Det är också därför Snowdendokumenten inte bara är ett irritationsmoment för NSA, de är en katastrof för NSA.

via ”Fara att känsliga uppgifter om svenskar sprids” – Nyheter | SVT.se.

Men FRA ger tydligen ut data automatiskt till NSA:

USA har alltså sedan 2011 tillgång till FRA:s insamling i kablar på ett helt nytt sätt, enligt dokumenten. Men FRA vidhåller att all information som skickas vidare rensas omsorgsfullt.

via USA har tillgång till FRA:s kabelavlyssning – Nyheter | SVT.se.

Samtidigt så är man rädd att informationen skall läcka då man inser att det man gör inte skulle tas så väl emot av svenskarna:

I USA är man högst medveten om hur politiskt känsligt det här är för Sverige. I ett dokument så sent som den 6 juni 2006 skriver NSA såhär:

The relationship with Sweden is protected at the TOP SECRET level because of that nation’s political neutrality”.

via Dokument avslöjar: FRA:s hemliga avtal med USA – Nyheter | SVT.se.

Idag har informationen läckt.


Regeringen storsatsar på FRA

Gustav Nipe, Ung Pirat har skrivit en debattartikel där han påpekar att regeringen har storsatsat på FRA:

Mellan 2010 och 2014 är FRA den myndighet som får den absolut största procentuella anslagsökningen. FRA:s budget ökar under perioden med 20 procent. Detta kan jämföras med att Försvarsmakten fick en ökning på nästan 2 procent. Anslaget till polisorganisationen fick en ökning med 5 procent.

via Stora satsningar på anslagen till FRA | Brännpunkt | SvD.

Visst är det skönt att veta att för regeringen är det viktigare att massavlyssna folket än att satsa på att göra något för dem t.ex. då satsa på lärare eller sjuksystrar.


FRA, NSA och signalspaningen skapar möjligheter för Piratpartiet

Nej, FRA har misslyckats. NSA har misslyckats. Än så länge har ingen lyckats tas fast för terroristbrott pga FRA och NSA massövervakning av svenskar. Det har inte blivit några gripanden. Det har inte blivit några fällande domar.

Om det här stämmer är det alltså inte bara den svenska massövervakningen i FRA’s regi som har resulterat i exakt noll terroristdomar för avstyrda försök till attentat. Inte ens NSA’s globala övervakning tycks ha fått fram tillräckligt med bevisning för att fälla någon alls i domstol för terrorism.

via Het utfrågning om massavlyssningen i Europaparlamentet | Christian Engström, Pirate MEP.

I EU parlamentet var det i måndags en utfrågning och Mp’s Peter Eriksson (som även kandiderar för MP till EU parlamentet nästa år) var där och svarade på frågorna:

Det var ett tunt framträdande. Eriksson berörde i princip inget som man inte kan läsa på regeringens / FRA:s / SIUN:s hemsidor. Och knappt ens det. Han var inte ens i närheten av de centrala och brännande frågor som föreligger.

via Henrik-Alexandersson.se: Miljöpartiets FRA-fiasko under #EPinquiry.

Hela FRA debatten är dock en stor framgång för Piratpartiet – det ger oss en chans att synas:

Frågan är då var som kommer att hända med Piratpartiet. Många har nog räknat ut partiet. Dom har inte synts speciellt mycket i debatten, varken i EU eller här på hemmaplan. Likaså har deras frågor varit väldigt osynliga under lång tid. Men i och med NSA-avslöjandet i USA och den nu pågående debatten om Sveriges roll i det här via bland annat FRA så kan Piratpartiet mycket väl komma upp på banan igen och därigenom klara sig kvar i parlamentet.

via Olas tankar: Bjuds Piratpartiet in nu?.

FRA-lagen är ett misslyckande. Vi får hoppas folket hör oss och faktiskt bryr sig om sin integritet.


USA övervaknings och avlyssningskandal fortsätter

Det som avlöjas på löpande band om massiva avlyssningar av USA i flera europiska länder visar på att USA inte har litat på sina nära allierande i NATO. Frankrike, Tyskland och nu Spanien har alla avlyssnats. När det gäller övriga länder så är nog inte frågan om de avlyssnats utan frågan om när det avslöjas att dessa avlyssnats. För allt tyder på att detta är något som är generellt och har gällt alla länder där man kunnat avlyssna.

Spanien kräver detaljerade uppgifter från USA efter avslöjandet att NSA övervakat över 60 miljoner spanska samtal. Spanska utrikesdepartementet har sänt ett meddelande till den amerikanska ambassadören, skriver nyhetsbyrån AFP.

via Vita huset stoppade övervakning – Nyheter | SVT.se.

Det är tyska politiker som godkänt omfattande ingrepp i privatlivet under inflytande av de stater som ockuperade Tyskland efter andra världskrigets slut 1945.

– De före detta allierades intressen är förankrade i den tyska lagen. Till det hör USA:s rättigheter till övervakning från sina militära stödjepunkter i Tyskland.

via ”NSA får göra allt i Tyskland” – Nyheter | SVT.se.

Vem kan man lita på nu ? Påminner om gammal progg-musik från 70-talet:


EU massövervakning av vanliga människor

EU har 18 stora databaser där uppgifter om vanliga människor finns med. Ett exempel är SIS 1 och 2 (Schengen Information System) som förra året fick över 31.6 miljoner noteringar.

Problemt ligger i att alla dessa register har då någon sorts bra motiv till varför de finns – men tillsammans så blir det väldigt mycket data som sparas om alla människor.

Ett stort problem är att man idag inte kan få reda på vad som lagras om en i dessa register och då många register är hemligstämplade. Ceciala Malmström vill därför öppna upp registren så vi skall få reda vad som står där.


Beatrice Ask vill återigen minska demokratin

Enligt brottsförebyggande rådet så är kameror på allmänna platser en dyrt sätt att stoppa brott och är inte speciellt väl fungerande – enligt undersökningar från England där det finns många miljoner övervakningskameror så löses bara 1 brottsmål av 50 av övervakningskameror övervakningskameror stoppar inte brott enligt den engelska polisen..

Trots det vill Beatrice Ask förenklas och göra det möjligt för fler övervakningskameror.

Det är endast valfläsk för de som inte vet bättre.
Det är endast valfläsk för de som inte vet bättre.

Beatrice Ask vill även att rättegångar där den åtalade inte infinner sig ska genomföras utan denne finns på plats. Det känns som det finns så många andra sätt att garantera att en åklagad finns på plats än att genomföra rättegången utan dem. T.ex. så skulle sådant bortfall utan lagligt grund leda till förlängd preskriptionstid för brottet samt att personen döms till lagtrots och kan spärras in i väntan på nästa rättegång.

Andra om Beatrice Ask: Anna Troberg, HAX, Hultin, Fredrik.