Upphovsrätten utökas med 20 år till för musik

Idag kom regeringen med sin lagrådsremiss som går ut på att öka skyddstiden för musik från 50 till 70 år.

Men döljer dock detta i sitt pressmeddelande och skriver bara

” I lagrådsremissen lämnas dessutom förslag som syftar till att genomföra ett EU-direktiv om förlängd skyddstid för musik”

En får gissa att det beror på att man vill mörka detta för medierna så de sätter rätt rubrik på sina tidningsnyheter och man inte får mer debatt om upphovsrätten.

I beskrivningen av lagrådsremissen står dock sanningen:

”Det lämnas dessutom förslag som syftar till att genomföra ett EU-direktiv om förlängd skyddstid för musik. Utövande konstnärers och framställares rättigheter till utgivna eller offentliggjorda ljudupptagningar ska förlängas från 50 till 70 år.”

Men hur många tidningar läser den versionen ? Så frågan är vilken version som media tar upp ? Dessutom släpps nyheten på en fredag – en typisk dag att släppa nyheter på om man inte vill media skall uppmärksamma dem för då kommer journalisterna vara lediga i två dagar innan de kan ta tag i nyheten och då är den ofta gammal för annat har hänt.

Piratpartiet säger självklart nej till denna ökning av skyddstiden. Förutom förslaget så ingår då även uppdateringen av avtalslicenser för upphovsrätt vilket är ett dåligt sätt att försöka göra något år problemet med föräldralösa verk. Verk som är så gamla att ingen vet vem som har rättigheterna till dem. En bättre lösning är att korta upphovsrättstiden för verken så att de alla faktisk blir fria i stället – för om ingen orkar skydda ett verk eller ge ut det längre så borde man förlora sin upphovsrätt till verket som jag ser det. Piratpartiet lösning är att ge alla verk 5 år och om man vill ha längre upphovsrätt så måste man registrera det vart 5de år för max 20 års skyddstid – då vet man att verk som inte är skyddade är fria så länge som de är minst 5 år gamla.

Kommer uppdatera denna bloggpost med länkar till media när nyhetsartiklarna dyker upp.

Uppdatering dagen efter: Har inte sett att någon tidning skrivit om det hela – så mycket lyckosamt dump av lagrådsremissen från regeringen.


Den tredje statsmakten gör inte sitt jobb ?

En viktig mål för den tredje statsmakten borde vara att bevaka samhället och påpeka fel och brister i samhället. Att övervaka väktarna.

Advokaten Johan Åkermark ställer frågan ”Vem ska granska makten om inte medierna gör det ?”. Han är besviken på media för att den inte har tagit tag i de problem han i en tidigare debattartikel tagit fram och påpekat finns i det svenska rättsväsendet.

Om inte den tredje statsmakten gör sitt jobb och granskar makten vem skall då göra det ? Vem skall då säkerställa att offentliga sektor följer lagarna om inte tredje statsmakten granskar dem ?