Krig och politik kylde ner klimatet

En intressant rapport visar på att människan har en stark och direkt påverkan på jordens temperatur. Någon som ett krig, lågkonjunktur eller vad vi släpper ut kan påverka temperaturen under lång tid. En av orsakerna till att höjningen av medeltemperaturerna inte blivit så stark som man räknade med visade sig bero på andra förbättringar. Förbudet av freoner – en växthusgas – har hjälpt till att hålla nere uppvärmningen av jorden:

Forskarna påpekar att freonminskningen inte är den enda faktorn bakom avmattningen. Även metanutsläppen från jordbruket har reducerats under samma tid, genom nya jordbruksmetoder i många länder. Men tillsammans har de haft överraskande positiva effekter på klimatet.

via Krig och politik kylde ner klimatet – DN.SE.

Det som är mest intressant är att det betyder att mänskligheten kan påverka klimatet och genom att ta till åtgärder kan stoppa en för snabb uppvärmningen av klotet – om vi bara vill och skapar åtgärder mot det.


Klimatet försämrar vår föda

Nu när koldioxidhalten slår rekord och vi ser en mängd indikatorer på att jorden kommer värmas kraftigt inom det närmsta århundradet så kommer även rapporter som visar på att det är direkt dåligt för vår föda. Koldioxiden gör vetet sämre | Inrikes | SvD.

Världsbanken kom för några dagar sedan med sin rapport där man anser att jordens medeltemperatur kan öka med 4 grader. Det är dubbelt så mycket som målet för höjningen som antogs på klimatkonferensen i köpenhamn. Resultat: Delar av jorden kan bli obeboelig då värmen kommer göra det omöjligt för folk att bo kvar runt ekvatorn – folkrika områden som måste evakueras.

Denna rapport kommer samtidigt som regeringen sänkt ambitionerna i klimatartbetet. Känns som dålig timing av alliansregeringen.

Problemet med rapporten är att om det blir sant så är problemen så stora att många inte kommer orka göra något åt det hela för att de känner att problemen är dem övermäktiga.


Lite strålning kan ge stora skador

En omfattande undersökning gällande 180 000 patienter slår fast att datortomografi ger ökad cancerrisk – DN.SE.

Att detta sker visar på att även en relativt liten ökning av mängden radioaktivitet kan ge långvariga skador på de som utsätts för dem. Nu är chansen relativt liten. För barn under 10 år så innebär det en ökad risk med 1 på 10 000. Nu har man dock ändrat rutinerna på sjukhusen för att minimera användningen av rönten på barn bla genom att minska stråldosen. Så förhoppningsvis så kommer den siffran att gå ner i framtida liknande studier.

Men tänker man sig en kärnkraftsolycka som i ryssland eller japan så innebär detta att det faktiskt leder till fler dör även utanför de mest radioaktiva zonerna.

Kroppens förmåga att läka små problem i våra celler är välkänd. Men har man otur och tillhör den 1 på 10 000 som får sådant problem i våra celler som inte kan lösas och leder till cancer så är det inte roligt. För att en större mängd människor skall dö så krävs att en mycket stor andel människor blivit utsatta för radioaktivt nerfall. Det krävs 1 million utsatta för att 100 skall dö så risken relativt allt annat är liten.