Stödpartiet socialdemokraterna

raemi_Fighting_AirPå Jonas sjöstedt(v) blogg visar han en En bild kan säga så mycket, statistik också | Jonas Sjöstedt där han tar upp det faktum att SD och V är varandras fiender i riksdagen.

Det han missar och nämna är att socialdemokraterna till 44% röstar med alliansen i deras frågor. Förutom Sd så är socialdemokraterna alliansens viktigaste stödpart. För ett parti som utser sig själv som huvudmotståndare till regeringen så finns inte så mycket motstånd där. De är överens i 44% av frågorna. Både miljöpartiet och vänstern är större oppositionspartier än S.


Nej till Acta i EU

Acta-avtalet röstades ner – DN.SE. Tre av EU-parlamentets utskott röstade nej till ACTA-avtalet och rekommenderade EU-parlamentet att rösta nej till det.

Omröstningen blev jämnare än väntat då liberala gruppen dit folkpartiet och centern tillhör sägs ha ändrat sig i sista minuten och röstade ja till avtalet.

Det var Amelia Andersdotter Piratpartiet/De gröna som berett frågan för industriutskottet.

Andra: Christian Engström och ACTA-bloggen


Eurostödet är lägre än lågt

Kraftigt minskat stöd för euron | Näringsliv | SvD.

Med ett stöd på bara 11% känns införandet av euron långt borta och de enstaka folkpartister som envisas att försvara euron är väldigt ensamma.

Många tror i stället som Calmfors att euron kommer splittras och antingen delas i mindre områden eller så kommer de enskilda länderna ta tillbaka sin egna valutor. Den första stabiliseringtakten sågades hårt av nationalekonomer och Calmfors sågar även helt de nya förslagen till stabiliseringpakt och anser att den inte är tillräcklig för att undslippa situationer liknande dagens. Han gillar inte tanken på att böter skall straffa länder – för hur skall man orka straffa ett land som har ekonomisk kris med böter – det späder bara på problemen.

Finland brukar anses vara ett av de starka euro-länderna men även Finland – liksom sverige – verkar vara på väg in i en recession. För Finlands del så är det eurokrisen men även förmodligen den stora nerdragningar Nokia måste göra då det hela tiden förlorar marknadsandelar på mobilmarknaden.

I Danmark är det ännu värre och där talar man om fullständigt konkurs för Danmark om deras storbank Den danske bank skulle gå omkull. Landet Danmark anses inte ha de pengar som behövs för att rädda storbanken.

Ungern skissar nu på ett eget stödpaket för att klara av sin ekonomiska kris med lån från bl.a. IMF. Samtidigt får de krisande euro-länderna högre långräntor – ett tecken på att marknaden analyserat paketet från krisförhandlingarna och funnit dem icke tillfredställande och tror Standard & Poor kommer sänka länderna kreditbetygen, något S&P tidigare flaggat för.

I Sverige så säger Håkan Juholt(s) nej till att sverige ansluter sig till den nya stabiliseringspakten och med EU fientliga V och Sd så kan bara regeringen hoppas på kunna övertala Mp för att få igenom frågan. Sverige röstade trots allt nej till att införa euron i folkomröstningen så det blir nog väldigt svårt att övertala Mp att stödja stabiliseringspakten med tanke på att euron har ett mycket lågt stöd bland det svenska folket.

Piratpartiet har idag inte tagit ställning i euro-frågan. Borde vi inte det ?


MPs kluvna tunga

Karl Sigfrid: MP borde inte få kalla sig liberaler – Debatt – Expressen.se.

Jag har tidigare tagit upp fallet med Miljöpartiets EU parlementsledamot Lövin som i valet förde fram Miljöpartiets linje om att att tillåta fri fildelning. För att när hon väl var invald valde och föra en helt annan linje.

Nu visar det sig att även Miljöpartiet här i Sverige har farit med osanning till väljarna i deras syn på hur Internet skall vara. Nu vill de liksom upphovsrättsindustrin tvinga Internetleverantörerna att övervaka nätet för att skydda sina ekonomisk intressen.

Med ena biten av den kluvna tunga vill Miljöpartiet övervaka och kontrollera Internet med de med den andra delen av sin kluvna tunga säger sig vilja verka för fri fildelning. Antingen är man konsekvent och låter Internetleverantörerna vara överförare av information med klara regler att de inte får avlyssna och övervaka sina kunder eller så är man för det – det finns ingen mittenlinje som säger att endast för detta lilla brottet så gör vi ett undantag. Så fungerar det inte för om man söker på en sorts av brott så är det inte alls enkelt och bara avgränsa sökandet till detta utan man måste då skanna av hela trafiken i nätet och klassificera den. Det gör att man lätt kan utöka detta sökande till alla andra typer av brott som någon finner vara farligt.

Nej det enda rätta är att finna andra sätt att bekämpa brottslighet på Internet och det är inte alls omöjligt att göra det. Att då som Miljöpartiet säga att det är frivilligt innebär ofta att det senare kommer bli tvingande.

Nej, Miljöpartiet visar gång på gång att de inte går att lita på i Internetrelaterade frågor för även om de har en bra politik så kommer de sälja ut den första gången som de ser chansen att få igenom en mera viktig fråga för dem. Då säljer Miljöpartiet ut friheten på nätet.


Isabella Lövin-affären

Isabella Lövin har svarat Torbjörn Wester debattartikel i SvD och säger att ”Hänsyn måste också tas till kulturskaparna”. Torbjörn Wester har även svarat henne och utbrister ”Lövin ljuger om Mps politik” där han hårt påpekar hur Lövins agerande inte riktigt överensstämmer med vad hon skriver i sin debattartikel. Isabella Lövin röstade för Gallo-rapporten i EU och kräver hårdare straff för fildelning.

Det verkar rätt uppenbart att Isabella Lövin inställning i upphovsrättsfrågan inte är Miljöpartiets inställning i upphovsrättsfrågan. Miljöpartiet valde under 2009 att gå till val med kravet att fildelning på nätet skall vara laglig förmodligen för att dra röster i valet.
Miljöpartiet var väl medvetna om att ett av miljöpartiets toppnamn inte alls tyckte likadant i frågan. Varför valde miljöpartiet att hjälpa till att mörka för väljarna och var det verkligen bra att gå till val med en ulv i fårakläder på sin EU-lista ?

Har Isabella Lövin i valrörelsen mörkat sin inställning i valrörelsen 2009 ? Detta för att komma in i EU parlamentet. Hon kan inte undgått att vara medveten om att hon skulle få svårt att komma in i den situation som var år 2009 där frågan var som hetast i den politiska debatten och då Piratpartiet även fick 2 av de 20 platser Sverige skall ha enligt Lissabonavtalet.

Tyvärr så hittade jag inget om att hon talat fildelning tidigare under valrörelsen 2009 – kanske främst för att hon talade om sitt specialistämne fiskerinäringen. Med tanke på att hon då hade avvikande uppfattning mot sitt parti så tycker man att hon beskrivit den till väljarna så de kunde göra ett medvetet val av vilken av Miljöpartiets kandidater till EU-parlamentet de vill rösta på. Bara en sak hittade jag – en kort svar i en chatt då hon chattade på Aftonbladets webbplats när hon just kommit in i EU parlamentet:

Emil säger: vad tycker ni i fildelnings frågan?

Isabella Lövin säger: Vi anser att man ska skydda integriteten på nätet. Fildelning för personligt bruk ska vara legalt, men upphovsrätten måste fortsatt gälla naturligtvis. Upphovspersonerna ska få betalt för sitt arbete, exvis genom ”STIM”-pengar el liknande.

Jag kan inte undvika att notera att hon använder uttrycket vi – delvis för att då frågan är ställd på sådant sätt den är ställd men även förmodligen för att hon då menar Miljöpartiets åsikt i frågan och inte sin personliga åsikt. Hon fick förmodligen många svar på frågan i valet och detta är förmodligen då hennes standardsvar som hon då angav. Det intressant här är att hon anger partiets ställningstagande och nämner inte att hon själv har avvikande åsikt och vill ha hårdare straff för fildelning. Förmodligen för att hon visste att ange en avvikande åsikt hade medfört att hon förmodligen blivit bortkryssad av partiets väljarna och hon hade haft mindre möjlighet att ta en plats i EU Parlamentet.

PS Jag tror jag vet vad den som ställde frågan heter i efternamn – men det står inte på Aftonbladets chatt.


EU: De Gröna anammar Piratpartiets politik

Gröna gruppen i EU har antagit positionsdokument där man i stort sett väljer att ställer sig bakom Piratpartiets politik.

Legaliserad fildelning för privat bruk (privatkopiering även på Internet). rätt till sampling och remix för att skapa nya verk, bara 5 års initial skyddstid för verk som kan förlängas till 20 år vid registrering och en rättighet att kringå koperings- och uppspelningsspärrar (DRM).

I EUs gröna grupp ingår även svenska miljöpartiet.

Andra: Anne Kekki, Christian Engström, Anna Troberg Magnihasa, Falkvinge och Torrentfreak.


Miljöpartiet de gröna tvingar dig äta kakor.

Genom den nya kaklagen så tvingar miljöpartiet potentiella väljare att äta kakor eller så säger de åt dem att stänga ner webbplatser.

Gå in på Miljöpartiet de gröna – Start så kommer du se en ny stor blaffa där det står.

Enligt lagen om elektronisk kommunikation (2003:389) krävs ditt aktiva samtycke för att en webbplats ska få använda så kallade kakor (eng. cookies). Tidigare räckte det med att det fanns information på webbplatsen om användning av kakor.
Vi använder kakor för att få en relevant besöksstatistik, samt för tillägg som videospelare, sociala medier och liknande. Precis som de flesta webbplatser har vi redan satt några kakor på din dator när du gick in på sidan.

 

Fetstilen är min markering. Tycker det är speciellt intressant att notera att de erkänner att de redan brutit mot svenska lagstiftningen gällande webbplatser genom att sätta kakor utan tillstånd.

Väljer man att klicka på den röda knappen där man inte godkänner att de sätter kakor så säger de:

Vi har rensat bort de kakor vi kunde. Vänligen stäng webbsidan

Miljöpartiet har verkligen visat hur man inte skall skriva sin webbplats så man uppfyller lagen. Det borde vara fullt möjligt för en besökare på webbplatsen att helt slippa kakor och ändå använda den för att informera sig om partiets politik. Det är trist att detta inte fungerar.


Datalagringsdirektivet blev vilande i JuU

Vänsterns och miljöpartiets förslag att låta datalagringsdirektivet vila i ett år gick igenom. Förslaget skickades tillbaka till Justitieutskottet (JuU) och kan då återkomma om tidigast ett år.

En härlig dag! Nu har vi ett år på oss och få det ändrat.

Nästa vecka kommer EUs granskning av hur direktivet har fungerat.

Andra IDG, VLT, Isak Engqvist, Fredrik och Jens Holm(v).

Läs alla mina inlägg om datalagringsdirektivet.


Datalagringsdirektivet: ”Riksdagen stjälper bredbandsutbyggnaden”

Nu kan man läsa min debattartikel i Ny Teknik ”Riksdagen stjälper bredbandsutbyggnaden” där jag tar upp att trots att riksdagen med ena handen ger dubventioner till bredbandsutbyggnaden så tar det tillbaka det med råge om man räknar in de pålagor i form av kostnader för datalagringsdirektivet vilken bredbandsbyggarna måste stå för.

Idag kl 9.00 så debatterar Riksdagen datalagringsdirektivet och den debatten kan följas på webben. Det sänds även på TV i SVT Forum men den sändningen är en förskjuten en halvtimme så där börjar den 9.30. Debatten är 1 timme sedan kommer omröstningen med början kl 16.00.

Det är några andra frågor riksdagen skall ta upp innan debatten om DLD börjar.

Vi får hoppas Vänsterns och Miljöpartiets förslag om bordläggning av frågan kan gå igenom.


Stoppa datalagringsdirektivet!

Direktivet bör bordläggas.

Christian Engström och Camilla Lindberg skriver om att datalagringsdirektivet bör bordläggas.

Moderaterna bör rösta nej
Mufs ordförande skriver om hur Moderaterna var emot Datalagringsdirektivet när de var i opposition och att Beatrice Ask 2005 skrev:

”förslaget innebär att alla som använder sig av elektroniska kommunikationsformer får acceptera att bli registrerade och övervakade. Det är en allvarlig kränkning av den personliga integriteten och de mänskliga rättigheterna.”

HAX gillar debattartikeln.

Regeringen gör allt för att få in röstboskapen

För att få igenom direktivet tar de till alla medel. De tar bort kvittningen för en dag för att maximera chansen att få igenom regeringens förslag och rösta bort minoritetsbordläggningen av datalagringsdirektivet.

Aktivera dig
Idag har jag skickat epost till alla riskdagsledamöter och bett dem rösta emot datalagringsdirektivet. Du kan hitta epostadresserna på nätet. Jag vill då rikta tack till de som svarat på brevet – speciellt Anders Hansson(M) som då svarat utförligt för sina åsikter samt startat en dialog med mig om frågan – tyvärr kommer Johan Linander att rösta ja medan Jonas Sjöstedt och andra i vänstern och miljöpartiet röstar nej.

Andra som skickat epost är Hanna Dönsberg.

Gillar det inte men röstar ändå JA.

Maria Abrahamsson erkänner att hon röstar ja för att hon har gått på lögnerna som sprids om höga kostnader för Sverige och att det på något sätt inte skulle vara en hel omkastning av vad som gäller idag gällande lagringen av uppgifterna. Departementet har spridit har tyvärr spridit osanningen att dessa uppgifter lagras idag.

Moteld för direktivet.

Johan Persson försöker kollra bort folk om nederlaget för tyskland att införa datalagringsdirektivet i sin lagstiftning som fick på pälsen av deras konstitutionsdomstol.

Lake samlar länkar
Om mitt nyhetssvep om datalagringsdirektivet inte är tillräckligt så har lake ett med.

Jag är idag glad över att så många skriver om datalagringsdirektivet – får hoppas frågan inte nu dör ut om den bordläggs utan fortsätter.