Tieto-krachen: Hade funkat i Linux

Nu börjar det komma fram uppgifter som talar om varför det blev problem i Tietos moln. Det visar sig att de använde backuper som inte fungerade i operativsystemet. Så när diskarna kraschade och de skulle återställa från backup så fick Tieto – blåskärmar och kraschade band – IDG.se.

Backup-programvaran var inte kompatibel och fungerade i den version av Windows 2008 de körde på. De fick då blåskärmar när de försökte återställa. Det är ett problem som kunnat åtgärdas om man från början inte installerat datorprogram som inte var kompatibla med varandra.

Hade de kört Ubuntu Linux så hade den beroendehantering som finns för programvara varnat om att backup-programmet inte var kompatibelt med det installerade programbiblioteken och försökt lösa problemet. Hade det inte gått så hade programmet inte installerats. Då hade man fått en mycket tidig och klar varning om att det hela inte fungerande tekniskt.

Nu är det inte på något sätt klarlagt vem som fattade besluten om att uppgradera och varför de installerade inkompatibla datorprogram/system. Men någon har sjabblat på något sätt då detta kunnat hända. Med Linux hade de ansvarig för Tieto inte kunnat skjuta problemet under mattan och ignorera det för då hade IT-systemet klagat direkt. Nu verkar man ha installera back-up programvara i ett operativsystem det inte fungerade med.

Noterar även att många hade stora skadestånd som blev aktuella om upptiden för Tietos system var under 95.9% – för den som kan räkna så innebär det att systemet kan vara nere 2 veckor innan då detta skadestånd var aktuellt på årsbasis. Nu är dock denna siffra på kvartalsbasis så skadeståndet verkar betalas ut.


Datainspektionen granskar molnanvändning

Datainspektionen granskar molnanvändning för de vill veta om kommunerna har sett till säkerheten för personuppgifter. Personuppgiftslagen ger krav på hur personuppgifter får behandlas och genom kommuner nu släpper ut dem i molnet så vill de säkerställa att personuppgifter inte behandlas på fel sätt.

Detta är ingen ny risk och jag och andra har tagit upp denna frågan tidigare.


Molnet läcker affärshemligheter

spionMånga företag och myndigheter antingen använder eller tittar på att använda molnet för att hantera sina data. Nu visar det sig att i vissa länder så används molnet för att stjäla affärshemligheter. Myndighet slår larm om it-läckor | Näringslivsnyheter | SvD.

Svenska företag förlorar jättekontrakt när deras affärsdata stjäls av utländska stater och utländska industriföretag med starka kopplingar till företag som erbjuder outsourcing eller molntjänster.

Tyvärr verkar många vara omedvetna var deras viktiga affärs och tekniska data lagras och låter andra stjäla dem och utnyttja dem för att ta deras affärer. Att använda säkrade tunnlar på Internet för att komma åt dina data är bara en del i säkerhetstänket – en ännu viktigare del är vem kan komma åt datat när de ligger i molnet ?

Så när du gör outsourcing eller använder molntjänster – kräv att de faktiskt görs i Sverige och inte av utländska företag som stjäl dina viktiga affärshemligheter. Man kan tro att detta bara sker i skumma länder men en sådan viktig handelsparter för Sverige som England, Tyskland och Frankrike är tydligen ett av de länder där Svenska företag och myndigheter råkar ut för industrispionage.