Debatt: Låt folk betala för public service genom skatten

intenetIcoFick in en debattartikel i Västmanland Läns tidning: Låt folk betala för public service genom skatten – Debatt – www.vlt.se.

Jag beskriver partiets ställningstagande gällande TV-avgiften nu när frågan är het och diskuteras då Radiotjänst numera vill ta ut TV-avgift för Internetanslutna datorer. Radiotjänst går på teknikneutralitet och nätneutralitet och säger att det gör detsamma om du kan se på TV via Internet eller marknätet; du måste ändå betala TV-avgift. Då alla måste betala så kan vi i Sverige lika gärna ta betalt via skatten och slippa ha så många anställda som jagar de få som inte betalar.


Internet, men inte för alla ?

intenetIcoAlliansregeringen politik leder till att vi skall ha delat Internet. "Flera parallella internet går inte att undvika" – IDG.se. Det erkänner ämnesrådet i IT-politik på näringsdepartementet. Med den politik som nu förs så kommer man att skikta Internet i två delar där konsumenter hamnar i träsket i stället för torra land.

Vanliga konsumenter kommer få ett långsamt ofritt Internet men de som kan betala för sig kommer få ett snabbt fritt Internet. Problemet är främst streamingtjänster som spotify och Netflix där de kräver att internetleverantörerna garanterar deras trafik framför andras för att säkerställa sin kunders kvalitet. I stället för att då bygga ut kapaciteten så alla får godtagbar kapacitet så drabbas de som inte köper premiumtjänsterna genom att deras internet-kapacitet begränsas.

Skall vi verkligen he det på detta sättet ? Detta innebär nämligen att stora tjänster kan kräva att få premiumbredband för sina kunder medan mindre konkurrerande tjänster tvingas acceptera dåligt bredband och mycket sämre kvalitet – vilket gör det omöjligt för dem att konkurrera på marknaden. Små aktörer som vill visa strömmande film på nätet kommer då få sina kunders filmer sönderhackade och i dålig kvalitet för att ISPerna ger netflixkunderna filmströmmar företräde i tuberna på nätet.

Det kommer göra att nya innovativa tjänster inte får någon chans att sälja sina tjänster till kunderna när de gamla hindrar dem att kunna ge lika hög kvalitet som de gamla etablerade tjänsterna som bundit upp leveratörerna och fått en taxi-fil för sin trafik.

Redan idag finns det aktörer som prioriterar trafiken så ’fel’ aktörers data censureras – utan att kunderna ens vet om eller orkar bry sig. Kunderna är oftast bara så glada att de nu får möjligheten att de inte inser att de samtidigt stänger in sig från att få nya framtida tjänster på nätet – och på lång sikt skapas ett sämre internet.

Skall vi verkligen ha det på detta sättet ? Lagstifta om nätneutralitet nu.

PS Nils Agnesson deltog på seminariet där frågan diskuterades och skriver om det.


Sanningen om varför Telia försöker stoppa Skype

Läser debattartikeln Så försöker Telia stoppa Skype « Christian Engström, Pirate MEP och inser att det Telia gör beror på att man prissatt sina tjänster helt fel. Man har prissatt dem efter hur mycket man kan ta ut från marknaden i stället för att prissätta dem efter hur mycket de kostar.

Låt oss titta på kostnaden för mobiltelefon och jämför med kostnaden för mobilt Internet.

Ett röstsamtal via GSM kostar 0.69kr/min. Man får prata ca 19 min för att förbruka 1 MB data. Omvandlar man det så landar datakostnaden på ca 12,70/MB.

För mobilt Internet betalat man då 169 kr för 15GB per månad. Eller 1.1 öre per MB.

Ett skypesamtal blir ungefär 5 gånger så mycket data (ca 4 minuter för 1MB data) och kostar med ett vanligt mobilt bredband ca 5 öre. För 100 min betalar man då 1.2kr.

Kostnaden via vanlig mobiltelefoni för 100 min telefoni blir då 69 kr och kostnaden för data är 12.70kr/MB.

Kostnaden via mobilt internet blir då för 100 min telefoni 1.2kr och kostnaden för data är 0.01kr/MB.

Ingen skulle ha köpt mobilt Internetaccess om den prissattes på samma sätt som telefonsamtal för ingen hade varit beredd att betala 19 000 kr för 15GB Internet per månad. Det är uppenbart att telekombolagen använder den som ett lockpris för att få kunderna att ringa via deras telefoner. Kostnaden för mobilt Internet är idag klart lägre än för telefonsamtal och beror på att konkurrensen inom mobilt telefoni uppenbarligen inte är tillräckligt stort för att man skall få ett rimligt kostnad till kund.


Förbjudet blockera Internet-telefonsamtal

Förbjudet blockera internetsamtal – DN.SE. Regeringen ger PTS rätt att förbjuda blockering av Skype i mobilt Internet. Flera telekombolag har förbjudit Skype för att det konkurrerar med ringtjänsten i mobiltelefonen. Nu ges PTS möjlighet att förbjuda det och kräva mera nätneutralitet i mobilt Internet.

Uppdatering 2011-02-10: Det har visat sig att vid närmare granskning av underlaget till det SvD skriver så är detta inget direkt förbud för telekombranchen att förbjuda skype. Telekombranchen kan fortsätta med det så länge som telekombolagen talar om för kunden att skype är blockerat innan de säljer sitt mobila surf.

Jag vill inte kalla det mobilt Internet – för blockerar man Skype så är det inte riktigt Internetaccess utan en begränsad surftjänst.


Telenor vill ha extra betalt för nätvideo

Telenor vill ha extra betalt för nätvideo. Det betyder att den beryktade nätneutraliteten som många av oss Internetanvändare vill ha här i Sverige kan rubbas om telekombolagen kan se extra inkomster från tjänsteleverantörerna och ge vissa tjänsteleverantörer fördel framför andra tjänsteleverantörer.

Det leder till svårighet för nya aktörer att komma in på marknaden och segmenterar gamla tjänsteleverantörers marknadsandelar då nya inte kan konkurrera på samma villkor som gamla drakar.


Företagens censur på nätet

Facebook är en av de aldra största webbplatserna på nätet och deras samhälle är så stort att det står för 25% av USA nättrafik.
Det gör att det är allt viktigare att kunna synas på Facebook för att inte helt försvinna på nätet. Nu är det tyvärr så att Facebook har valt en strategi att censurera de länkar man använder så att webbplatser de inte gillar kan synas på Facebook. Ett exempel är Lamebook en satirwebbplats som tar upp roliga och underhållande innehåll på Facebook. Denna webbplats sida på Facebook har tagits ner och när något försöker posta en länk till den sidan så möts de av the great firewall of Facebook som censurerar alla omnämningar av sidan på Facebook.

Nu visade det sig bero på att Lamebook och Facebook är i ett varumärkesdispyt över likheten av namnen. Då det hela uppmärksammades så tog censureringen bort och man kan återigen använda Lamebook-länkar på Facebook.

Men frågan jag ställer mig är – vilka andra webbplatser censurerar Facebook idag – webbplatser som ingen känner till för att inte media skriver om det ? Webbplatser som ingen känner till för att ingen kan tala om att de censureraspå Facebook till andra användare på Facebook.

I ett läge då en webbplats får för stor marknadsandel av nätets trafik så kommer dennes beslut att själva bestämma vilka delar av resten av Internet som får länkas till eller ej få mycket stor betydelse.