Kopimismen – en svåruttalad religion

Nu har då kommerskollegiet godkänt den nya religionen Kopimismen. En del ser den som en kul grej – andra skriver arga debattartiklar om kommerskollegiets tilltag att godkänna den nya religionen. Andra spekulerar i andlighet och vad den nya religionen egentligen innebär.

Själv anser jag att religionen är hedisk då den hyllar Ctrl-c Ctrl-v när alla vet att de rätta sättet att kopiera information är Ctrl-k och Ctrl-y. Men oavsett hur man gillar religionen så har den givit upphov till en mängd olika reaktioner världen över.

Oavsett vad man tycker om religionen – den är inte lätt och uttala – säg kopimismen tre gånger snabbt så inser man hur svår den nya religionen att uttala och förstå.


Sverige är ett föregångsland för diktaturer ?

Anna Troberg har i en debattartikel i Newsmill tagit upp hur Sverige är ett föregångsland för diktaturer genom införandet av datalagringsdirektivet:

Den ofattbara mängden uthämtad privat information talar sitt tydliga språk. Den säger att man inte bara hämtar ut information vid misstanke om grova brott. Den säger att man för längesedan tappat respekten för människors rätt till sitt privatliv.

År 2009 var det ca 2000 tvångsmedel som användes mot medborgarna misstänkta för grova brott. Genom nya lagen så blir det 9 000 000 tvångsmedel mot medborgarna och detta oavsett om de är misstänkta för grova brott eller ej. Det är inte så att Sverige och svenskarna har blivit så mycket mera kriminella. Nej, sanningen är att det helt enkelt är så att lagen är inte proportionell mot den integritetskränkning den medför.