Vindkraften ersätter Barsebäck

Vindkraften producerar numera ungefär lika mycket som 1.5 barsebäckkärnkraftverk. Då den byggs ut i rasande takt så kommer den snart vara så att Vindkraften ersätter Barsebäck – NyTeknik.

Både 2009 och 2010 så var vi i sverige tvungna och importera el för att klara oss. Men med ökad vindkraft så kommer elpriserna att kunna sjunka igen. Tyvärr så innebär de stora export/importledningarna av el en nackdel då det även betyder att det går att exportera el. Det gör att elpriserna kommer att gå mot de priser som gäller i högprisländerna som Tyskland och Danmark då de vill köpa billig el från Sverige.

För att få ner elpriserna ännu mera så skulle vi behöva producera mer el än vad sverige behöver och kan exportera – då först kan elpriserna gå ner rejält. Men det betyder även att Sverige då kommer kunna sälja mycket el till utlandet. Sverige har chansen att bli ett rikt el-land pss som många oljaländer idag har blivit rika på sin olja. Med vårt stora land och mycket ödemarker så kan vi bli storexportör av el-energi till kontinenten.


Gammelmedia skapar hat på nätet ?

Anders Mildner skriver på SVT Debatt om att censur fel väg att gå i kampen mot näthatarna.

Han beskriver även hur gammelmedia genom sitt agerande skapar hatet i diskussionen på nätet:

Alltså: man har skapat rum som man sedan inte tar något som helst ansvar för. Ingen från redaktionen finns på plats och sätter tonen, ingen förklarar varför vissa saker är okej och andra inte – och värst av allt – ingen ansvarig finns närvarande för att föra en dialog.

Allt detta uppfattas som provocerande av publiken, som så klart märker att redaktionerna ser ner på dess närvaro i och med att ingen någonsin samtalar med den.

Effekterna av detta går att utläsa på i stort sett alla svenska mediesajter i dag, där folk omedelbart hoppar på den som skrivit en artikel – väl medvetna om att personen i fråga aldrig kommer att svara.

Detta sker inte för att gammelmedia vill skapa hat. Detta handlar i stället om att man från gammelmedia inte inser hur Internet fungerar. Internet är idag en interaktiv diskussionsplats där människor talar med varandra. En effektiv informations- och diskussionskanal för kommunikation mellan människor.

Tidningar har ett helt annat sätt att föra debatt. De vill att folk skriver insändare och debattartiklar där de då kan välja ut vilka de vill publicera och skapar på så sätt en diskussionsbubbla där endast de av tidningen godkända diskussionerna får föras. På så sätt kan de censurera bort de värsta inläggen genom att vägra publicera dem. Tidningarna är så vana att debatten sker i tidningen på tidningen villkor att de helt misslyckas att på ett korrekt sätt ta tillvara de kommentarer som kommer till tidningen.

Nu är det inte alla tidningar som misslyckas med det. Det finns tidningar som faktiskt tar tillvara läsarnas kommentarer och skriver om dem. Ett bra exempel är Ny Teknik som ibland skriver om de läsarkommentarer tidningen får på nätet. När läsarna i kommentarerna påpekar fel i artikeln på nätet så kan man i kommentarerna ofta se ett erkännande och meddelande om att artikeln rättats.

Ny Teknik gör helt rätt. Men så riktar den sig till en mera kunnig publik då de flesta som läser tidningen är intresserade av teknik och ofta kunniga därom.


Datalagringsdirektivet: ”Riksdagen stjälper bredbandsutbyggnaden”

Nu kan man läsa min debattartikel i Ny Teknik ”Riksdagen stjälper bredbandsutbyggnaden” där jag tar upp att trots att riksdagen med ena handen ger dubventioner till bredbandsutbyggnaden så tar det tillbaka det med råge om man räknar in de pålagor i form av kostnader för datalagringsdirektivet vilken bredbandsbyggarna måste stå för.

Idag kl 9.00 så debatterar Riksdagen datalagringsdirektivet och den debatten kan följas på webben. Det sänds även på TV i SVT Forum men den sändningen är en förskjuten en halvtimme så där börjar den 9.30. Debatten är 1 timme sedan kommer omröstningen med början kl 16.00.

Det är några andra frågor riksdagen skall ta upp innan debatten om DLD börjar.

Vi får hoppas Vänsterns och Miljöpartiets förslag om bordläggning av frågan kan gå igenom.


Datalagringsdirektivet: KU kallar in PTS

Har tidigare tagit upp PTS (Post och Tele Styrelsen) dilemma i att försöka ha koll på vad som är telefoni. Med anledning av PTS dilemman gällande datalagringsdirektivet och de oklarheter de ser i lagen så har Konstitutionsutskottet (KY) valt att kalla in PTS och ta upp frågan med dem direkt.

Datalagringsdirektivet ställer ytterligare krav på internetleverantörer och dessa kostnader utgör ett hot mot bredbandsutbyggnaden då den fördyrar utbyggnaden enligt It-minister Hatts bredbandsforum.

Lagen använder sig av terminologi som då inte används i branschen och den oklarhet vilka det är som skall lagra data gör att datalagringslagen kommer vara svårt att få klart i tid. Det faktum att EU förväntas komma med en förändrat datalagringsdirektiv i höst gör att Sveriges planer på att införa lagen redan 1 juli känns väldigt svårt att genomföra i praktiken.


Sol och vindkraft blir bättre

På Stanford har man kommit på ett nytt sätt att utnyttja solenergin som gör att det genereras både el och värme på samma gång. Processen sägs även vara billigare än traditionell solenergifångare. Skulle prognoserna uppfyllas så det hoppfullt ut att an större andel av vår energi kan komma från solenergi.

Siemens har tagit fram ett ny typ av vindkraftverk där de har tagit bort växellådan och skapat ett lättare vindkraftverk som då bli billigare att tillverka och trots det kan ge mera energi än de gamla vindkraftverken.

Med bättre system för att vinna energi från sol och vind så ser framtiden ljus ut och vi kanske kan slippa beroende av en olja där tillgången sinar.

Forskningen går framåt – om nu bara kunskapen släpptes fri så alla kunde få ta del av kunskaperna de tagit fram så fler kan forska på lösningarna och skapa bättre system för att skapa energi så vore det bra. Piratpartiet vill att kunskapen släpps fri.