Patent och upphovsrätt är nyttjanderätt

Nyttjanderätt – Wikipedia är rätten att nyttja en vissa vara eller tjänst under vissa premisser. Både patent och upphovsrätten är nyttjanderätter.

Patent

Du äger inte uppfinningen. Patentet ger dig bara ekonomisk rätt att utnyttja uppfinningen kommersiellt. Dvs det är inte äganderätt utan nyttjanderätt vilket inte alla inser .

Genom patent så kan du få rätten att nyttja ’uppfinningen’ under en begränsad tid – max 20 år – så länge som du fortsätter och betala patentavgiften till patentverket .

Det är ungefär som att du hyr en lägenhet och sedan kan hyra den till andra i andra hand eller själv bo i den. Du äger inte lägenheten utan du har rätt att nyttja den. Ett patent är ingen sak du kan hålla i handen utan bara en rättighet att använda något.

Upphovsrätten

Ingen äger ett verk. Upphovsrätt innebär att den som skapar ett verk får två olika rättigheter:

1. Ideella rätten eller rätten att få tillerkännas som skaparen av verket.
2. Ekonomiska rätten eller rätten att bestämma till vilka verket skall spridas (och vilken ersättning som då avkrävs de som vill ta del av verket). Denna rätt gäller 50 år eller skaparens livslängd + 70 år beroende på vilket typ av verk det är.

Det innebär att ingen kan stjäla ett verk. Vad man möjligtvis kan stjäla är en kopia av verket – men verket självt och de rättigheter de innebär har skaparen alltid kvar.

 

Patent är kommersiellt nyttjande av ’uppfinningen’. Ingen äger uppfinningen.

Upphovsrätt är nyttjande av verket. Ingen äger verket.

Tyvärr är det många som inte inser dessa fakta och felaktigt talar om stöld. Ett tydligt bevis på att de inte har förståelse för våra svenska lagar och därmed har en helt felaktig bild av hur och varför dessa rättigheter finns och ofta har en helt felaktig bild i vad dessa rättigheter faktiskt ger upphovsmannen eller uppfinnaren för rättigheter. Det gör det svårt att debattera med upphovsrättsmaffian då de ofta inte vet vad de talar om och börjar yla om stöld som då inte har något med saker att göra.

Den ekonomiska rätten till ett verk kan motsvara att hyra en nattklubbslokal i ett hus. Du har rätt att bestämma vilka som skall få komma in på nattklubben. Du får bestämma hur mycket du vill ha betalt för att folk får besöka nattklubben. Ibland kan det hända att någon gör inbrott eller plankar och då får du söka lagen hjälp för att beivra det. Du kan även då bestämma dig för att låta andra driva nattklubben åt dig och besluta allt detta. Men du äger inte huset och när väl huset skall rivas så får du söka dig någon annanstans.

Tyvärr är det många som inte inser dessa fakta och felaktigt talar om stöld. Det går inte att stjäla en hyreskontrakt.  Det är tyvärr ett tydligt bevis på att många inte har förståelse för våra svenska lagar och därmed har en helt felaktig bild av hur och varför dessa rättigheter finns. De har då även ofta har en helt felaktig bild i vad dessa rättigheter faktiskt ger upphovsmannen eller uppfinnaren för rättigheter. Det gör det svårt att debattera med dessa då de ofta inte vet vad de talar om och börjar yla om stöld som då inte har något med saken att göra. Som tur var finns det de som förstått det hela och jobbar för att förändra folks syn så den är korrektare.

Det går inte och stjäla något från dig om du inte äger det. Ingen äger ett verk eller en uppfinning – skaparen har bara rättigheter att nyttja dem.


Ingen äger vår kultur

I en debattartikel i SVD så hävdar Teaterförbundet, SKAP och Musikerförbundet att Annie Lööf förstår inte äganderättens betydelse. Annie Lööf hävdar – precis som Piratpartiet att fildelning av vår kultur mellan privatpersoner skall vara tillåten.

Problemet för de tre skribenterna är att de likställer upphovsrätten med en äganderätt, En jämförelse som man från denna typ av organisationer ser hela tiden. En jämförelse som haltar betydligt. Enligt svensk lag så äger en upphovsman inte sitt verk – enligt svensk lag så får en upphovsman en tidsbegränsad nyttjanderätt.

Är du uppfinnare och kommer på en intressant nyskapande teknisk uppfinning ingen annan tänkt på tidigare så äger du inte uppfinningen. Om du ansöker om det och betalar för det, så kan du under upp till 20 år få ett patent för din uppfinning. Men efter de 20 åren så kan alla använda din uppfinning och du kan inte stoppa dem. Du kan alltså som högst fǻ en kortvarig rättighet att vara den som bestämmer vem och hur din uppfinning används – men bara om du betalar för det. Du äger inte rätten till din uppfinning – du har bara möjlighet att betala för att få rätten att bestämma vem som nyttjar den under en begränsad tidsperiod.

Detsamma gäller för kultur. Ingen äger vår kultur. Men om man skapar ett verk så får man gratis dvs helt utan kostnad en upphovsrätt till kulturen man skapat. Dessutom så gäller denna rätten inte bara i 20 år utan den gäller för upphovsmannens livslängd och 70 år till så i normala fallet ca 100-120 år. Så dels får man sin upphovsrätt gratis och del så gäller den för ca 100 år längre än patent. Upphovsmannen äger inte sitt verk utan får bara en tidsbegränsad rätt att bestämma hur verket nyttjas.

Du får som uppfinnare eller upphovsman en nyttjanderätt att för en tidsbestämd period bestämma hur uppfinningen och verket nyttjas. Men enligt svenska lag så äger varken uppfinnaren eller upphovsmakaren sina skapelser. Så länge som företrädarna för upphovsmakarna inte inser denna skillnad så blir det svårt för dem att acceptera verkligheten – för deras syn på verkligheten överensstämmer inte med Sveriges rikes lagars syn på verkligheten.

Ingen äger vår kultur. Ingen äger uppfinningarna. Man har – eller kan köpa sig när det gäller uppfinningar – bara en rätt att bestämma hur kulturen och uppfinningen får används under en begränsad tidsperiod.

För oss upphovsmakarna så är villkoren betydlig bättre än för uppfinnarna. Vi får nämligen sin rätt helt gratis och närmare ett sekel längre tidsperiod. Så vi borde vara glada över de extremt fina villkor vi har idag. För även jag är en upphovsmakare – denna blogg är skyddad av upphovsrätten tills jag dör och 70 år till.