Android vann på alla punkter

Nu har domaren i upphovsrätts/patenttvisten mellan Oracle och Google gällande Android och Java kommit med sitt domslut gällande APIer och det är ett rungande nej till Oracles lösa påstående att APIer skulle vara möjliga att upphovsrättskydda. Även de påstådda 9 raderna kopierad kod tar han upp:

”Oracle has made much of nine lines of code that crept into both Android
and Java.This circumstance is so innocuous and overblown by Oracle that the
actual facts, as foundherein by the judge, will be set forth below for the
benefit of the court of appeals.”

Domslutet är klart och tydligt för Google och i praktiken så har Oracle efter detta inget att hämta. Kul att se att inte hela mjukvaruindustrin dog genom att Oracle hävdade att APIer skulle gå att upphovsrättskydda. Nu har iofs redan man i europa förklarat att så inte är fallet. Men detta kunde ha förstört hela mjukvaruindustrin i USA.

Det är skönt att se att alla olyckkorpar som påstod att Oracle skulle vinna haft helt fel.

Har läst domslutet och finner den mycket välskriven och visar på att domaren faktiskt har en bakgrund inom programmering. Hans förklaringar och beskrivningar av problematiken är mycket bra. Det är uppenbart att den är skriven för att minimera risken för att domen överklagas och ändras.


Patenten dödade SAAB

GM ville inte att SAAB skulle få överföra patentlicenserna till kinesiska företag – därför blev SAAB tvingad att gå i konkurs. GM har fortsatt mycket kontroll över SAAB och de patent som SAAB bilarna är beroende av. Tack vare att GM sade nej så kunde inte SAAB säljas till Kineserna och det medförde att SAAB inte hade något annat val än att sättas i konkurs.

I piratpartiets sverige så hade SAAB överlevt för i piratpartiets sverige så hade vi avskaffat dagens patentmonopol och ersatt det med en annan modell för skydda av uppfinningar som bättre är anpassad för en verklighet för tillväxt och jobbskapande.


di.se – Debatt: Vem har råd att bli uppfinnare?

di.se – Debatt: Vem har råd att bli uppfinnare?. Ja vem har det då det är så att man egentligen måste vara mycket rik för att kunna stoppa andra att knycka ens patent och stjäla uppfinningen.

För är man inte rik – så har man inte råd att bekosta de mångmiljoner det kan kosta att stämma dea som olovandes använder ens uppfinning. Dessutom så räcker inte det – man måste vinna målet och inte som t.ex. Håkan Lans förlora det pga en teknikalitet som gör att man kan bli skyldig motparten mångmiljonbelopp.

Det finns de som säger att patent är bra för den lille uppfinnaren. Men i praktiken så är patent endast bra för de med stora ekonomiska muskler.

Patentmonopolen är bra för storföretagen som vill få en skyddad marknad där de har monopol på att sälja sin produkt utan konkurrens så de kan maximera vinsten. Patentmonopolen kostar pengar för konsumenterna och göder storföretagen samt dess ägare.

Ett småföretag som gör en ny uppfinning på en gammal marknad kan inte komma in för storföretagen har redan patent på olika delar av en produkt så man måste först betala stora pengar till dem för att få licensiera patenten.

Ett småföretag som gör en ny uppfinning på en ny marknad kan inte komma in för innan det hinner utveckla sitt produkt för marknaden så har redan ett storföretag stulit ideen och börjar sälja produkter på marknaden.

Småföretagen kan inte vinna. De kan bara förlora i en värld med patentmonopol.


Ingen äger vår kultur

I en debattartikel i SVD så hävdar Teaterförbundet, SKAP och Musikerförbundet att Annie Lööf förstår inte äganderättens betydelse. Annie Lööf hävdar – precis som Piratpartiet att fildelning av vår kultur mellan privatpersoner skall vara tillåten.

Problemet för de tre skribenterna är att de likställer upphovsrätten med en äganderätt, En jämförelse som man från denna typ av organisationer ser hela tiden. En jämförelse som haltar betydligt. Enligt svensk lag så äger en upphovsman inte sitt verk – enligt svensk lag så får en upphovsman en tidsbegränsad nyttjanderätt.

Är du uppfinnare och kommer på en intressant nyskapande teknisk uppfinning ingen annan tänkt på tidigare så äger du inte uppfinningen. Om du ansöker om det och betalar för det, så kan du under upp till 20 år få ett patent för din uppfinning. Men efter de 20 åren så kan alla använda din uppfinning och du kan inte stoppa dem. Du kan alltså som högst fǻ en kortvarig rättighet att vara den som bestämmer vem och hur din uppfinning används – men bara om du betalar för det. Du äger inte rätten till din uppfinning – du har bara möjlighet att betala för att få rätten att bestämma vem som nyttjar den under en begränsad tidsperiod.

Detsamma gäller för kultur. Ingen äger vår kultur. Men om man skapar ett verk så får man gratis dvs helt utan kostnad en upphovsrätt till kulturen man skapat. Dessutom så gäller denna rätten inte bara i 20 år utan den gäller för upphovsmannens livslängd och 70 år till så i normala fallet ca 100-120 år. Så dels får man sin upphovsrätt gratis och del så gäller den för ca 100 år längre än patent. Upphovsmannen äger inte sitt verk utan får bara en tidsbegränsad rätt att bestämma hur verket nyttjas.

Du får som uppfinnare eller upphovsman en nyttjanderätt att för en tidsbestämd period bestämma hur uppfinningen och verket nyttjas. Men enligt svenska lag så äger varken uppfinnaren eller upphovsmakaren sina skapelser. Så länge som företrädarna för upphovsmakarna inte inser denna skillnad så blir det svårt för dem att acceptera verkligheten – för deras syn på verkligheten överensstämmer inte med Sveriges rikes lagars syn på verkligheten.

Ingen äger vår kultur. Ingen äger uppfinningarna. Man har – eller kan köpa sig när det gäller uppfinningar – bara en rätt att bestämma hur kulturen och uppfinningen får används under en begränsad tidsperiod.

För oss upphovsmakarna så är villkoren betydlig bättre än för uppfinnarna. Vi får nämligen sin rätt helt gratis och närmare ett sekel längre tidsperiod. Så vi borde vara glada över de extremt fina villkor vi har idag. För även jag är en upphovsmakare – denna blogg är skyddad av upphovsrätten tills jag dör och 70 år till.


Patent vapen mot innovationer och innovatörer

I en värld där patent blivit något man samlar på hög för att kunna gå till motattack om man blir attackerad – i en värld där alla närmast verkar kunna stämma alla bara de bestämmer sig för att göra det – är patentsystemet något mer än bara ett skydd för innovationer och innovatörer. Som det är nu används det allt oftare som ett effektivt vapen mot dem.

Från Vikten av välfylld patentportfölj | SvD – Näringsliv .

Kul att se att inte bara Piratpartiet insett at patentsystemet är trasigt.


Ny lag ger patent på upptäckter ?

Ändring i patentlagen – nya medicinska användningsområden.

I propositionen föreslås ett klargörande i patentlagen (1967:837) så att det framgår att kravet på att en uppfinning ska vara ny inte hindrar patent på nya medicinska användningar av ett redan känt ämne. I patentlagen återges därmed samma villkor för nyhet som finns i den europeiska patentkonventionen.

Så man skall alltså kunna ta ett tidigare känt ämne och få patent på det för en ny användning ? Det är knappast en uppfinning – snarare en upptäckt. Ser inte annat än att detta innebär patent på upptäckter.

I regeringens pressmeddelande påstås att detta inte utgör några nya möjligheter till patentskydd. Men det verkar inte riktigt vara så om man läser pressmeddelandet eller förändringen av patentlagen som säger:

Villkoret i första stycket, att uppfinningen ska vara ny, hindrar inte att patent meddelas på ett känt ämne eller en känd blandning av ämnen för användning vid ett förfarande som avses i 1 d §, om användningen av ämnet eller blandningen av ämnen inte är känd vid något sådant förfarande. Villkoret hindrar inte heller att patent meddelas på ett känt ämne eller en känd blandning av ämnen för en specifik användning vid ett  förfarande som avses i 1 d §, om en sådan användning inte är känd.

Jag kan inte se det som annat än att om man upptäcker att ett ämne kan använda för att bota en sjukdom och den verkan inte tidigare varit känd så kan man patentera användningen av ämnet för att bota sjukdomen.

Kan inte få det till annat att det är en utvidgning av det patenterbara området. Även vid datalagringsdirektivet påstår man från justitiedepartementet att de data som lagras ändå lagrades idag – vilket då inte alls stämmer. Så frågan är varför envisas justitiedepartementet att fara med osanningar i sina pressmeddelanden ?

Lagändringarna föreslås gälla från  1 juli 2011. Snart kommer det väl att vara så att läkemedelsbolagen kommer och säger

– Hej, vi har ett nytt läkemedel kan vi få patent på det

– Det kostar så mycket att skapa nya läkemedel så självklart så får ni patent på det så ni kan få stora vinster, svarar då staten.

 

 


EU patent tvingas igenom ?

EU flagganTrots att EU-domstolen är starkt kritiskt till förslaget om att införa EU patent så tror Sveriges regeringen att nästa rådsmöte kommer att rösta för att fortsätta det utan att ha med sig alla EU länder i frågan.

Den 9-10 mars har Konkurrenkraftsrådet möte. Där förväntar sig Sverige att de kommer ge sitt godkännande till att fortsätta med EU patent. Därmed kommer 25 av EUs medlemsländer att gå vidare med förslaget som innebär att man inför gemensamma EU patent. Några av stötefrågorna är dels språkfrågan där man valt att acceptera att patent kan bara skrivas på de tre stora EU-språken tyska, franska och engelska dels vilka instanser som skall hantera överklagandet av patentmålen. Det kompliceras av att det i EPO ingår länder som inte ingår i EU samt länder från EU som inte tillhör samarbetet om EU-patent.

EU domstolen säger att domstolsförfarandet enligt förslaget bryter mot EUs grundlag:

”The Court observes, first, that, under that agreemet, the European and Community Patent Court is an institution which is outside the institutional and judicial framework of the European Union. […] To that extent, the courts of the Member States are divested of that jurisdiction and accordingly retain only those powers which do not fall under the exclusive jurisdiction of the European and Community Patent Court.”

Språkfrågan gjorde att Italien och Spanien inte ingår i de länder där EU patent skall införas och domstolsproblematiken gör att man idag inte vet vilken domstol man skall vända sig till för att överklaga patent. En soppa där Sverige hårt puffar på för att fortsätta trots dessa stora problem.


Frihandelsavtal hotar döda hundratusentals människor

Patent på läkemedel är ett otyg för det gör det svårt för människor i tredje världen att få adekvat sjukvård till en överkomligt pris. I stället får de inga eller sämre mediciner för de har sällan råd med de nyaste dyra patenterade läkemedel.

Genom patent på läkemedel så kan tillverkarna av läkemedel sätta ett pris på läkemedel som maximerar deras vinst och inte ett pris som maximerar antalet friska människor. I stället för att läkemedel tas fram för att göra människor friska så är idag fokus helt och hållet på att tjäna så mycket pengar som möjligt.

Jag önskar att statens policy vore att maximera antalet friska människor i stället för att maximera företagens vinster. Statens ansvar bör vara att se till att alla sjuka kan få bra vård så att de inte dör i förtid. Det kräver att vi i västvärlden ändrar vår lagstiftning och inför andra incitamentsverktyg än patent för att uppmuntra forskningen att ta fram billiga och effektiva läkemedel.

Idag är Indien det lands som tredje världen kan sätta sin tillit. För i Indien tillverkas generika för många läkemedel och till överkomliga priser sprids dessa till tredje världen befolkning. Nu försöker EU får med Indien i ett handelsavtal som skulle stoppa Indien att kunna fortsätta denna verksamhet och därmed så hotas hela tredje världens försörjning av generiska läkemedel.

Vi i västvärlden kan inte hålla på och suga ut människor i tredje världen för att de skall få vara friska och få samma vård som oss. Piratpartiet vill därför avskaffa patent på läkemedel så alla på jorden kan få en bra vård.


Pantentspråkslagsmål i EU

EU logoEU-patent är just nu på tapeten men det stora problemet är språkfrågan. Som alltid inom EU så vill de stora språken att bara deras språk skall räknas och mindre språkområden som spanskan och italienskan räknas inte med. De stora språken är franskan, tyskan och engelskan som då EU-patenten är tänkta att översättas till.

Tittar man på det hela på ett globalt perspektiv så är spanska större än tyska språket. Men själv undrar jag varför den svenska regeringen är så snabb att ge upp kraven på att patenten skall översättas till svenska – skall vi nu ha patent på utrikiska språk som gäller i Sverige ? Med tanke på den svenska språklagen så undrar jag om det ens är lagligt ?


Regeringens kommande lagförslag

Idag har det kommit en skrivelse med vilka lagförslag som regeringen tänker sig presentera under riksdagens höst och vår session. Följande förslag tycker jag är av intresse:

  Oktober

 • Skrivelse: Kontroll av postförsändelser 6 oktober
 • Följdändringar till en reformerad grundlag, m.m. 7 oktober
 • Budgetpropositionen för 2011 12 oktober
 • En översyn av narkotikalagstiftningen 19 oktober
 • Bättre förutsättningar för internationellt tillsynssamarbete på värdepappersmarknadsområdet 20 oktober
 • Metria – bolagisering av delar av Lantmäteriets uppdrags-
  verksamhet 29 oktober
  November

 • Ändringar i lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten 12 november
 • E-plikt – förslag till lag om leveransplikt för elektroniska
  dokument November
 • Skyldighet för lärare vid universitet och högskolor att
  underrätta arbetsgivaren om patenterbar uppfinning November
  December

 • Avtalslicens för återanvändning av verk i radio- och tv-bolagens arkiv November
 • Skrivelse: Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2009 December
 • De brottsbekämpande myndigheternas tillgång till uppgifter om elektronisk kommunikation December
 • Genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/24/EG om lagring av uppgifter som genererats eller behandlats i samband med tillhandahållande av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster eller allmänna kommunikationsnät och ändring av direktiv 2002/58/EG (datalagringsdirektivet) December
 • Patentskydd för biotekniska uppfinningar December
 • Biometriska kännetecken i uppehållstillståndskort December
  Januari

 • Distansundervisning för elever bosatta i Sverige Januari

Det mest kontroversiella är datalagringsdirektivet som nu förväntas komma som en julklapp i december men även flera andra lagar påverkar på Piratpartiets områden och kan vara intressanta att kolla upp.

Datalagringsdirektivets vara eller icke-vara är en het fråga och många andra bloggar om det idag t.ex. Rick Falkvinge, HAX,