Peak oil

Världens välstånd är till en viktig den byggd på billig energi i form av olja pumpad upp från jorden. När den billiga oljan tar slut så får vi problem och vi måste anpassa oss till Peak Oil. Världen kan inte fortsätta och använda olja utan att tänka på framtiden och planera för vad som händer när oljan blir riktigt dyr.

I Norge har de varit smarta och sparat undan en stor del av vinsterna från oljan i en oljafond som kan användas för att göra Norge rikt långt efter att oljan är slut. Resten av världen har inte varit så förutseende och det finns tyvärr en del som vill sticka huvudet i sanden och tror att det kommer att lösa sig utan att man gör något åt det. Så fungerar tyvärr inte världen. Vi måste göra något åt att oljan sinar och andra typer av energi behövs.

Fördelen med att vi har fått en varning är att vi faktiskt kan göra något åt det medans oljan fortfarande inte är för dyr. Vi kan använda energin i oljan för att ta fram andra typer av kraftverk som kan ersätta den billiga oljan.


Global uppvärmning kostar mycket

Enligt beräkningar så kostar den globala uppvärmningen och andra människoorsakade katastrofer av planeten uppemot $22 Miljarder USD men än för 40 år sedan . Värdet kommer från förluster orsakade av bl.a. dåligt väder runt om i världen som stigit från $5 till $27 miljarder per år under de senaste 40 åren.

Dåliga skördar, skador av orkaner påverkar vår ekonomi drastiskt och de är främst de fattiga som bor i länder där de har stort beroende av att skörden är bra som förlorar på det dåliga vädret. Men och andra sidan så förväntas kostnaderna för att åtgärda det hela vara hela $135 miljarder USD så än så länge så kostar det mindre än vad kostnaden att ställa det tillrätta är. I det globala perspektivet så är $135 Miljarder USD rätt lite om man tänker på de kostnader den globala uppvärmningen sägs kunna kosta och då även andra problem som peak oil som förväntas inträffa ungefär runt denna period.

Jag tycker att det verkar som om anpassningen till ett samhälle utan olja ibland verkar gå för långsamt – men och andra sidan så kommer inte oljekrisen att direkt innebära höjda oljepriser med tanke på att den har förlängts genom att man börjar införa en del alkohol i bensinen för att späda ut den och kunna använda den under längre tid. Enligt en doktorsavhandling från 2007 så förväntas peak oil inträffa mellan 2008 och 2018 och en ökad inblandning av andra medel för drivmedel än ren bensin borde kunna skjuta den siffran till senare delen av den intervallet och kanske tom längre än så.