Är poker skicklighet del 2

Nu är förhandlingarna avslutade i målet där högsta domstolen skall avgöra om poker är turspel eller skicklighetsspel.

Endast de åklagade hade med sig tre experter som förklarade varför poker bör anses vara skicklighet. Åklagaren använde mål från andra länder för att visa på hur de dömt för att få Högsta domstolen att avge dom på liknande sätt och förklara poker som ett turspel.

Förklaras poker som skicklighetsspel så ökar chansen att det inte kommer censureras på Internet. Men det kan då påverka hur pokern beskattas i framtiden. Dom i målet kommer meddelas senare.


Censur, Poker, Tur eller Skicklighet

Det finns två områden där man från Sverige velat införa censur på Internet; barnporr och poker!?!

Poker ansågs i spelutredningen åt finansdepartementet vara så farligt att utredningen föreslog att endast Svenska spel skulle få erbjuda poker och att man skulle använda det svenska barnporrfiltret för att censurera utländska pokersiter.
poker
I Grebbestad 2007 gick en stor pokerturnering på svensk mark. Polisen gjorde tillslag och arrangörerna bakom ställdes inför rätta. En viktig fråga kom upp under rättegången – är poker ett rent turspel vilket åklagarna hävdar eller är det ett skicklighetsspel vilket de åklagade hävdar.

Lagen säger i Brottsbalken 16 kap. 14 §:

14 § Anordnar någon olovligen för allmänheten spel eller liknande verksamhet, vars utgång helt eller till väsentlig del beror på slumpen, och framstår verksamheten med hänsyn till sin art, insatsernas ekonomiska värde och övriga omständigheter som äventyrlig eller ägnad att tillföra anordnaren en betydande ekonomisk vinning, dömes för dobbleri till böter eller fängelse i högst två år. Detsamma gäller den som tillåter en sådan verksamhet i en lägenhet eller ett annat utrymme som han upplåtit åt allmänheten. Lag (1986:1007).

Så poker är dobbleri om det är slumpen som avgör vem som vinner, men inte olagligt om skickligheten avgör vinnaren i turneringen. I hovrätten så ansågs det att poker var ett skicklighetsspel och därmed så frikändes de anklagande för det. Nu skall högsta domstolen avgöra om poker är ett skicklighetsspel eller ej.

Man kan fråga sig hur det kan komma sig att spelutredningen ansåg att poker var ett så farligt spel som bara Svenska spel kunde anordna samtidigt som den förordnade att andra typer av spel skulle släppas fritt för licensiering av flera aktörer ? Poker är enligt domslutet i hovrätten ett skicklighetsspel och därmed så borde det kunna likställas med andra typer av spel som fotboll, ishockey och tennis och fritt få bedrivas i Sverige.

Det finns idag svenskar som lever på att spela poker professionellt. Så uppenbarligen så finns det ett moment av skicklighet i pokerspel.


Pokern på Internet synas av skatteverket

Hjärter ÄssSkatteverket misstänker att pokersiter på nätet styrs ifrån Sverige. Det gör de för det är inte lagligt att spela poker på svenska pokersiter på nätet. Däremot så är det lagligt att i Malta sätta upp servrar som då hanterar pokersiterna. Sedan är det svenska bolag som sköter support åt denna serverfarm på malta eller gibraltar. Skatteverket anser att verksamheten drivs från Sverige och vill då beskatta dem här i Sverige

Nu skulle jag hävda att pokersiterna faktiskt genom att skapa olika bolag och tänka sig för förmodligen skapat en väldigt komplicerad juridisk struktur över bolagen i koncernen men att det är gjort för att lagliggöra den verksamhet som sker. Pokerspelet möjliggörs genom EU-lagstiftningen som gör det skattefritt att vinna pengar på poker på pokersiter med licens i andra EU-länder som Malta, Gibraltar och England. Nu har dock skatteverket gjort en skatterazzia mot ett bolag med förgreningar till Malta och Luleå och då gjort en upptaxering på 20 miljoner kr. Så det finns uppenbarligen bolag som inte gjort det hela på ett lagligt sätt.

EU skapar en gemensam marknad. Det gäller även för pokern på nätet och det är något skatteverket och svenska finansdepartementet måste acceptera. Nu finns gamla spelutredningen som ville införa censur på Internet för att stoppa utländska pokersiter. Den ville helt enkelt inför censur av pokersiter på nätet.

Trist nog så verkar censur på Internet tas upp gång på gång av EU och det kommer väl tyvärr inte dröja många år innan EU av moralpanik och skräck genomför Internetcensur. Det är en utveckling jag definitivt inte gillar – men med dagens regeringen så kommer det förmodligen ske utan en tanke på den stora inskränkningen i medborgarnas rättigheter det innebär.

Yttrandefriheten brukar aldrig stå högt i tak hos gamla betongpartier.

PS Mitt förslag till lösning är att man då tilllåter fler bolag än Svenska Spel att tillhandahålla spel på Internet till svenskar och på så sätt se till att det finns konkurrens men även då bra kontroll över att dessa pokersiter ser till att stävja spelmissbruk i tid.