Deflation under maj månad

Inflationstakten var minus 0,2 procent i maj, vilket var en nedgång sedan april då den var oförändrad. Från april 2014 till maj 2014 steg KPI med 0,1 procent. Under motsvarande period förra året steg KPI med 0,2 procent. Inflationstakten enligt KPI med fast ränta (KPIF) var 0,4 procent i maj.

via Konsumentprisindex (KPI) för maj 2014 – Statistiska centralbyrån.

Det värsta är då kanske inte att inflationstakten är negativ. Utan det är att folks färväntningar om framtida inflation sakta håller på att urholkas och ingen tror längre på riksbankens inflationsmål.

Skillnaden mellan KPI och KPIf är om man räknar med räntan eller ej. När riksbanken sänker räntan så påverkas inflationen och KPIf är då KPI där man räknat bort den påverkan riksbanken har på inflationen. Det gör att KPIf normalt är högre än KPI i en lågkonjunktur och lägre än KPI i en högkonjunktur. KPIf visar på inflationen i samhälle och tar hänsyn till att riksbanken med sina ränteändringar påverkar inflationstakten direkt.

Lösningen på det hela är – som jag påtalat tidigare – Piratpartiets politik om att då införa amorteringskrav för att förhindra en bostadsbubbla så riksbanken helt och hållet kan prioritera inflationen och inte måste skydda sverige mot bristande bubblor.

För det krävs en ny regering – en regeringen där Piratpartiet sitter med och pushar för en korrekt ekonomisk politik.


Ekonomin i gungning: eurorecession och riksbanken

Under sista kvartalet 2012 så sjönk eurozonens BNP med 0.6%. Den sista kämpen som tidigare gick bra Tyskland har nu drabbats av sämre ekonomi och sjönk med 0.6% under sista kvartalet. Det vara två små länder som ökade sin ekonomi under 2012: Estland och Slovakien – men de kan inte hålla eurozonen uppe. Utan det blev en djupare recession än väntat i eurozonen – Ekot.

Det finns förhoppningar om nollresultat under 2013 men med dagens siffror så blir det svårt att nå det. Det är många som får hoppas att de åtgärder som gjorts räcker för att få ekonomierna att vända under 2013 men det ser inte ljust ut. För Tyskland så är det sjunkande export i efterdyningarna av sämre ekonomi i de andra eurozonländerna. I Sverige räknade riksbanken med att vi växer med 1.2% under 2013 och sänkte inte räntan igår trots att de flesta ansåg det vara troligt att det skulle bli en sänkning. Men med ett EU som går sämre och en stark valuta så ser jag det som svårt för sverige att nå riksbankens mål och de kan mycket väl tvingas sänka under 2013. Kanske redan vid nästa möte. Dock vore det en stor katastrof för riksbanken då de sade att de inte tänkte sänka räntan mer i år utan hålla den på denna nivån i takt med att återhämtningen som de förväntar sig börjar under året.

Riksbanken har dock ett stort problem – de har bara 4 räntesäkningar kvar innan vi har 0-ränta. Med räntan på 1% så finns det inte mycket marginal att ytterliga sänka räntan.

Till det kommer den ökande bostadsbubblan under 2012 med i stockholm 10% och i storgöteborg 14%. Långt utöver vad priserna egentligen borde ligga. Det låga räntorna gynnar ett fortsatt snabb stigande bostadsrättspriser i regionerna.


Konjunkturen påverkar valet 2014

bank.pngUnder hösten kom det mycket varsel och den trenden har fortsatt under januari. Även om det då inte kanske är riktig kris i dagsläget så är läget generellt ansträngt för arbetsmarknaden och arbetslösheten kommer att öka i Sverige .

Även om inköpsindex förbättras lite så är det fortfarande negativt vilket betyder att ekonomin fortfarande är sjunkande.

Nu väntas räntan sänkas vid riksbankens möte den 12 februari men det är fortfarande så att finansministern Anders Borg tvärt vägrar att tänka sig att införa amorteringskrav som riksbankschefen Ingves efterfrågat så en hjälp från lägre ränta kan utebli för att hålla uppe konkurrenskraften för svensk industri. I stället kommer problemet med bostadsbubblan att överväga och stoppa företags konkurrenskraft i utlandet.

I USA är skuldtaksdebatten fortfarande viktig och striderna om hur man skall göra för att ta tag i de stora budgetunderskotten kommer förmodligen dominera stort under hela våren.

I japan har man skruvat igång inflationen genom att nya regeringen höjer inflationsmålet från 1 till 2%-enheter. Meningen är att detta skall öka japanska företagens konkurrenskraft på världsmarknaden. IMF chefen Christine Lagarde är starkt emot ett valutakrig och vill genom sitt uttalande försöka stoppa världens länder att använda inflationen som vapen för att öka konkurrenskraften för företagen. Annars är det ett vanligt knep länder tar till för att komma ur en dålig konjunktur.

Sverige och USA använder idag det vapen genom att låta våra valutor flyta fritt. Men båda länder har redan 2% som inflationsmål så Japans ändring kan väl mera ses som en justering för att ha samma inflationsmål som de flesta andra länderna. Euro-land och ECB har målet att inflationen skall ligga mellan 1-2% och den borde förmodligen ökas till 2% där med.

När kommer konjunkturvändningen ? Enligt förståsigpåarna så verkar botten nås i mitten av 2013 till början av 2014. Det betyder att många kommer vara arbetslösa under 2014.

Det är intressant för 2014 är nämligen dubbel valår. Först har hela EU parlamentet val i juni och i september så skall Sverige riksdag väljas.

Vilken blir viktigaste frågan i valet är därmed väldigt lätt att räkna ut; jobben och ekonomin kommer vara väldigt stora frågor under valåret 2014.