Kronprinsessan Viktoria måste förkasta islam

I den svenska regeringsoformen står det att kungen eller drottningen måste uppfylla successionsordningen för att tillträda:

5 § Konungen eller drottning som enligt successionsordningen innehar Sveriges tron är rikets statschef. Lag (2010:1408).

I den svenska successionordningen från 1810 står det att kungenen eller drottningen skall vara av den rena evengeliska läran och och följa den augsburgiska bekännelsen.

4 § Såsom 2 § i 1809 års regeringsform uttryckligen stadgar, att Konung alltid skall vara av den rena evangeliska läran, sådan som den, uti den oförändrade Augsburgiska bekännelsen, samt Uppsala mötes beslut av år 1593, antagen och förklarad är, sålunda skola ock prinsar och prinsessor av det kungl. huset uppfödas i samma lära och inom riket. Den av kungl. familjen som ej sig till samma lära bekänner, vare från all successionsrätt utesluten. Lag (1979:935).

I den augburgiska bekännelsen ”Confessio Augustana” står det att kungen eller drottningen måste fördöma islam:

5] De fördöma alla kätterier, som uppkommit i denna punkt, såsom manikéerna, vilka antogo två urprinciper i tillvaron, en god och en ond; likaså valentianerna, arianerna, eunomianerna, muhammedanerna och alla andra dylika.

Muhammedanerna – dvs de som tror på islam måste alltså förkastas som kättare. Detta är en del i den religiösa kapmpen mellan olika sekter inom de abrahamitiska regligionerna. Notera att de andra som räknas upp alla såg jesus som en profet men gav honom mincre betydelse än den protestantiska tron.

Slutkontentan av dagens svenska lagstiftning är att vi har krav på att en statschef måste förkasta islam.

Skall vi verkligen ha det så i ett moderna samhälle ? Kommer vi i Sverige även tvinga Estelle att ta avstånd från islam ?


Fildelning är meningen med livet

Här har filosoferna i årtusenden undrat över den stora frågan om livet universum och allting. Enligt vissa är svaret 42. Men andra hävdar med bestämdhet att

fildelning är meningen med livet

Det hade jag ingen aning om. Men livet i sig är via cell-delning inne på exakt samma sak. DNA-delning är meningen med livet. För utan den skulle vi fortfarande vara encelliga organismer som simmer runt i världshavens sörja av andra encelliga organismer. Eller som det står i första moseboken ”varen I fruktsamma och föröken eder”.

Det är trevligt och se att det finns religioner som inte står i strid med vetenskapen utan är baserad på den. En religion som inte har hokus pokus och magiska händelser som att folk går på vattnet eller återuppstår från det döda – utan är baserad på att efterlikna vår grundläggande DNAs livscykel.


Stäm staten för brott mot religionsfriheten

Fildelare startar församling – men den godkänns inte av myndigheten.

Om staten inte accepterar religionen så får väl samfundet stämma myndigheten för brott mot mänskliga rättigheter. Sverige har i sin grundlag skrivit in europakonventionen om mänskliga rättigheter och där står kravet på religionsfrihet. Det står inga krav i grundlagen på vad som skall gälla för att en religion skall vara en religion – detta är uppenbarligen ett brott mot deras religionsfrihet. Jag skulle hävda att lagenstiftning myndigheten förlitar sig på är en inskränkning i många religioners rätt och att den bryter mot grundlagen.

Alla religioner bör godkännas. Det skall inte vara statens uppgift att bestämma vad som är en religion eller ej. Annars riskerar vi få ett samhälle där alla religioner som inte är den katolska kyrkan i samhällets ögon inte räknas som riktiga religioner. Det är utövarna som måste få bestämma om det de gör skall kallas religion eller ej.

Det är inte samhällets uppgift att bestämma hur en religion utövas. Det är inte samhällets uppgift att bestämma vad de religiösa inom en religion tror på. Det är inte samhällets uppgift och fördömma religioner för att de inte ingår i någon uppfattning i samhället av vad som är en religion.

Nej, lagen är diskriminerade mot alla vars religion är annorlunda än den typiskt judiska-kristna-muslimska traditionen. jag anser att församlingen bör stämma staten för inskränkning i deras rätt till religionsfrihet.

Andra bloggare : Leffelini.