Stäm staten för brott mot religionsfriheten

Fildelare startar församling – men den godkänns inte av myndigheten.

Om staten inte accepterar religionen så får väl samfundet stämma myndigheten för brott mot mänskliga rättigheter. Sverige har i sin grundlag skrivit in europakonventionen om mänskliga rättigheter och där står kravet på religionsfrihet. Det står inga krav i grundlagen på vad som skall gälla för att en religion skall vara en religion – detta är uppenbarligen ett brott mot deras religionsfrihet. Jag skulle hävda att lagenstiftning myndigheten förlitar sig på är en inskränkning i många religioners rätt och att den bryter mot grundlagen.

Alla religioner bör godkännas. Det skall inte vara statens uppgift att bestämma vad som är en religion eller ej. Annars riskerar vi få ett samhälle där alla religioner som inte är den katolska kyrkan i samhällets ögon inte räknas som riktiga religioner. Det är utövarna som måste få bestämma om det de gör skall kallas religion eller ej.

Det är inte samhällets uppgift att bestämma hur en religion utövas. Det är inte samhällets uppgift att bestämma vad de religiösa inom en religion tror på. Det är inte samhällets uppgift och fördömma religioner för att de inte ingår i någon uppfattning i samhället av vad som är en religion.

Nej, lagen är diskriminerade mot alla vars religion är annorlunda än den typiskt judiska-kristna-muslimska traditionen. jag anser att församlingen bör stämma staten för inskränkning i deras rätt till religionsfrihet.

Andra bloggare : Leffelini.


Optionella lagar och rättvisan.

Religionen med det flygande spagettimonstret skapade för att visa hur orimligt det är att ge religioner speciella förmåner

Ta bara Jan Björklunds förslag om att rektorer skall få rätt att stoppa barn från att få bära slöja och burka i skolan.

Fredrik kritiserar förslaget och säger att självklart måste man låta religiösa få rätt att utöva sin religion. Han säger att de som bär burka skall få bära det även om det strider mot maskeringsförbudet.

Vad hindrar andra då att skapa en ny religion där man för att tillfredställa den stora rånaren i skyn ibland måste bära rånarluva på allmän plats ?

Skall inte denna nya religionen ha samma rättigheter som gamla uråldriga religioner ? Självklart så måste den få det enligt Sveriges grundlag och europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Därmed så kan man undgå maskeringsförbudet.

Om det blir så att vissa lagar blir optionella för de som tror på någon religion så kan man skapa en ny religion för att slippa alla dessa lagar skall gälla en själv. Därmed så kan man lika gärna helt ta bort dessa optionella lagar eftersom de enda som de kommer gälla är de som tror på andra gudar än den allsmäktige trazan i himlen som gör alla optionella lagar föråldrade och inte giltiga för den nya religionens anhängare.

Så fort en lag inte gäller utövare av en religion
så uppkommer diskriminering i samhället som tvingar de diskriminerade att starta sin egen religion. Så om någon religion rättigheter överskrider andras rättigheter så påtvingar man de andra denna religionen och därmed så tar man bort de andras rätt att själva välja sin egen religion. Det är ett brott mot europakonventionen om de mänskliga rättigheterna.

Så ett undantag av religiösa skäl är därmed en inskränkning av andra religiösa rättigheter.