Datalagringsdirektivet olagligt

300px-European-UnionFör den historiekunnige så kommer det säkert inte som en överraskning att den detalj som fick Rick Falkvinge att starta Piratpartiet var det faktum att dåvarande svenska justitieminister Tomas Bodtröm till EU ville införa datalagringsdirektivet(DLD). En EU lagstiftning med uppgift att spara undan information om alla telefonsamtal, alla sms, alla epostmeddelanden, när man kopplar upp sig på Internet och alla webbsidor man besöker.

Vilka webbsidor man besöker försvann på vägen men man behöll en massiv datalagring av uppgifter om vanliga medborgare som då inte ens var misstänkta för brott. I Danmark så valde man dock att behålla detta genom att då spara en del av trafiken genom att spara vart 500:de meddelande(egentligen IP-paket).

I slutet av förra året kom EUs generaladvokats uttalande om datalagringsdirektivet inför domslutet och där var denne klar över att DLD var olaglig och bröt mot Europakonventionen om mänskliga rättigheter. Därför kommer inte dagens beslut som en överraskning:

By today’s judgment, the Court declares the directive invalid

Datalagringsdirektivet är en av de lagar jag skrivit rätt ofta om på denna bloggen och därför är det skönt att se att det numera ej är giltigt. För många kommer detta inte heller som någon överraskning. Flera EU länder som Tyskland, Malta etc har redan förklarat DLD ogiltigt med hänsyn till sina grundlagar. Därför är det inte konstigt att även EU anser det.

Sverige fick ju får inte så länge sedan betala skadestånd för att vi då inte infört DLD i svenska lagar. Hade man från regeringen sida då förklarat att man inte genomfört det pga mänskliga rättigheter så hade denna prövning som EU domstolen nu gjort kunnat göras då. Då hade Sverige klarat sig och sluppit betala 3 miljoner euro i böter.

Centern har länge hävdat att de röstat för DLD men att de jobbat för att stoppa DLD i EU parlamentet. Nu visar det sig att om Centern röstat nej i svenska riksdagen och använt mänskliga rättigheterkortet så hade Sverige förmodligen tvingats att använda det när de anklagades för att införa lagstiftningen sent och då klarat sig från att bli fällda. Problemet för Centern är att de har inte vågat rösta nej till DLD i svenska riksdagen (eller haft kunskapen) att föra fram de rätta argumenten för att stoppa DLD – trots att de suttit med i alla beslut att anta DLD. Centern kanske vill väl – men jag vågar inte lita på dem i demokratifrågor.

Nu betyder detta inte att Piratpartiet skall läggas ner. Detta visar med all tydlighet på att Piratpartiet behövs i Svensk politik. Det behövs ett parti som kämpar för demokrati och som kämpar för frågorna med de rätta argumenten och de rätta skälen så att vår demokrati kan bevaras.

Så länge som så många politiker inte inser hur förskräcklig en lag som DLD är och stoppar den så visar det på att Piratpartiet behövs. Man försvarar inte en demokrati genom att montera ner den. Piratpartiet behövs både i EU parlamentet och i riksdagen för att dessa dumma lagar skall kunna stoppas långt tidigare. Nu fortsätter kampen mot FRA-lagen och för personlig integritet samt för en reformerad upphovsrätt.


Valstuga i Västerås kommun

Tekniska nämnden i Västerås kommun brukar ett valår köpa in valstugor inför riksdagsvalet. Normalt görs det genom att en av gymnasieskolorna som en led i sin undervisnings får material och eleverna bygger stugorna som del i sin skolarbete. De studerar till byggarbetare.

Valstugorna lånas sedan ut – utan kostnad – till riksdagspartierna som inför ett riksdagsval gratis får en av stugorna under valrörelsen. Efter valrörelsen säljs sedan stugorna.

Nu år 2014 så är det dags för EU val och man har då valt och göra samma sak här. Man låter RIKSDAGSPARTIERNA få låna en valstuga under EU valet utan kostnad.

Kommunen gör det utan en tanke på att det kan vara olika partier som sitter i EU parlamentet och riksdagen. Kommunen gör det utan en tanke på att Piratpartiet är idag större än hälften av riksdagspartierna i EU parlamentet. Faktum är att Piratpartiet har idag lika många ledamöter i EU parlamentet som Kristdemokraterna, Centern och Sverigedemokraterna har tillsammans.

Trots det får inte Piratpartiet låna en valstuga inför EU valet. Trots det får inte Piratpartiet sätta upp en valstuga under EU valet. Att bara riksdagspartierna får rätt att låna och ha en riktig valstuga under EU valet kan inte vara annat än otillbörligt gynnande och självklart bör vi då se över våra rättigheter gällande detta.

Praxis är att de partier som inte är riksdagspartier får stå 100+ m från de överiga partierna – på samma gata men i helt andra änden av gatan. Förra valet valde vi och acceptera detta men fick då höra kommentarer som – jaha jag trodde alla partier stod där bort och finns det partier här med. Nej det är uppenbart så att kommunens kommer försöka missgynna Piratpartiet igen.

Men i Eu valet är vi fjärde största parti och bör självklart säga nej till att missbehandlas och få andra villkor än riksdagspartier. I EU valet bör alla som sitter i EU parlamentet få samma villkor.

Alternativ som finns är

  1. Gå till domstol och kräva att den förbjuder kommunen att sätta ut valstugorna öht ?
  2. Gå till valnämnden och påpeka det mycket otrevliga i att vi trots att vi är fjärde största parti i EU får stå långt från de andra partierna är då inte rättvist utifrån valsynpunkt. Det finns idag hårda regler i hur valsedlar skall vara utlagda i vallokal för att inte missgynna andra partier att då tänka sig att valstugor inte skulle vara av samma kaliber – då har någon på kommunen råkat göra mycket fel då de tänker.
  3. Att stämma kommunen eller kanske snarare den handläggare som hanterar ärendet är ett alternativ den legala termen ”otillbörligt gynnande” bör även gälla för val.

För den som vill veta mera om detta är välkommen att kontakta Västerås kommuns handläggare. Hon är planerare på Tekniska kontoret och ansvarig för godkännande av användningen av kommunen mark.

Vad gör vi nu ?


Ipsos: Övriga 2.5 (+0.2)

Vanligtvis nämns inte Piratpartiet i opinionsundersökningarna. Men med de höga talen för övriga så börjar det bli intressant vilket parti som skall bryta sig loss och särredovisas:

Andelen tillfrågade som anger sympati för övriga partier ökar till 2,5 procent, men varken Feministiskt initiativ eller Piratpartiet har nått upp till minst 1,5 procent tre mätningar i rad, vilket är kriteriet för att särredovisas som parti i DN/Ipsos. Alla förändringar mellan februari och mars ligger inom den statistiska felmarginalen.

via KD under spärren igen – svår väg till valet – DN.SE.

Det intressant är att både S och M går tillbaka. Det förvånar väl ingen ? När dessa partier väljer att vara så lika varandra i sin politik att de knappt går att skilja åt så dras självklart väljarna till andra partier.

En annan viktig trend är Miljöpartiets stora framgång med en uppgång till 10.4%. Även om uppgången är inom felmarginalen så ser det ut som Sd förhoppningar om att vara tredje störst parti är långt borta. För nu slickar även Vänstern dem i hälarna med sina 7.6% mot Sd 7.8%.

De rödgrönas marginal till allianspartierna är fortsatt överväldigande och idag 13.3%. De är idag säkra på att få majoritet i riksdagen. Lägger man till detta även med de faktum att då Övriga finns med så inser man att de rödgrönas marginal är större än den ser ut på pappret.

Men roligast i dagens opinionsundersökning är att Övriga-gruppen börjar bli intressant att snacka om – för där ligger Piratpartiet. Får vi bara några tiondelar till så kan vi börja och särredovisas och då vet man aldrig vad som kan hända till höstens val.

Med ett regeringsalternativt som är klart så kan väljarna rösta på det parti som de gillar mest och inte på det parti som de av ekonomisk skäl känner sig tvingade att rösta på. Däri ligger Piratpartiets stora chans i höstens val.

Marginalerna är små i politiken. Mycket tid är fortfarande kvar. Bra representation i media. Duktiga valarbetare och väl varda ord till väljarna och Piratpartiet kan mycket väl segla ända in i riksdagen.


Skyddsåtgärder för trafikuppgifter lagrade för brottsbekämpande ändamål – riksdagen.se

Nu har de godkänt datalagringsdirektivets införande i svensk lagstiftning genom att godkänna regeringens föreskrifter om hur lagen skall genomföras:

Riksdagen godkände regeringens föreskrifter om lagring av uppgifter i data- och teletrafik för brottsbekämpande ändamål. Föreskrifterna handlar bland annat om vad den som är skyldig att lagra trafikuppgifter ska göra för att skydda uppgifterna.

Riksdagen beslutade i mars 2012 om lagring av trafikuppgifter då man sa ja till att genomföra EU:s så kallade datalagringsdirektiv. Samtidigt beslutade riksdagen att de mer detaljerade föreskrifter om datalagring som regeringen utfärdar i förordningar ska godkännas av riksdagen. Som framgår ovan godkände riksdagen nu regeringens föreskrifter om skyddsåtgärder för trafikuppgifter som lagrats för brottsbekämpande ändamål. Riksdagen ansåg inte att den har samma behov av att i fortsättningen kontrollera regeringens föreskrifter på området. Därför tog man bort kravet på att riksdagen ska godkänna föreskrifterna.

viaSkyddsåtgärder för trafikuppgifter lagrade för brottsbekämpande ändamål – riksdagen.se.


Datalagringsdirektivet: Regeringen hantering leder till miljonböter

KU har riktat kritik mot att alliansregeringen valde och senarelägga propositionen till riksdagen gällande datalagringsdirektivet och därmed kostade Enigt KU riktar kritik mot alliansregeringen för att den var sen med att lägga fram lagförslaget om datalagringsdirektivet.

Datalagringsdirektivet innebär en omfattande övervakning av alla svenskar med information om kontakter på Internet och via mobilen. När de gjorde, var vi befann oss när de gjordes och med vem kontakten skedde. Övervakningslagen datalagringsdirektivet är ytterligare ett steg mot storebrorssamhälle där staten vet allt om oss.

Redan innan EU-valet 2009 så läkte propositionen ut på nätet. Hade regeringen lagt fram propositionen då eller innan valet 2010 så hade förmodligen Piratpartiet fått en skjuts in i riksdagen. I stället valde regeringen av valtaktiska skäl att lägga propositionen direkt efter valet 2010.

Det starkaste skälet till att anta lagen var att det skulle kosta sverige stora miljonböter om vi inte införde lagen. Men i verkligehetne så var det alltså regeringen långsamma behandling av lagen som gjorde att sverige nu ställs inför potentiellt böter på en 30-40 miljoner kr för att vi infört lagen.

Alliansregeringens valtaktik kostar Sverige en fällning i EU-domstolen och mångmiljonbelopp i böter. Alla för att stoppa piratpartiet.


Politisk debatt på twitter

Kampen om hashtaggen tar nya tag då Socialdemokraterna försöker få #nystart som deras Twitter-tag för sin kongress. Någon gillade inte det och skrev något elakt om att man skulle dela taggen och ibland twittra om #nys och ibland om #tart .

Men även Arkelsten(m) gav sig ut i debatten genom att skicka ut följande twitter:

Information om #nystart hittar du här: http://bit.ly/nystart #svpol

Länken går till regingens information om nystartsjobb.

Elakt men roligt – det är inte bara i riksdagen politikerna ägnar sig åt tjuvnyp och politiska poänger.


Telekompaketet med ’nätneutralitet’

Regeringen i form av IT ministern Anna-Karin Hatt har idag släpp Telekompaketet till riksdagen i den finns deras version av ’nätneutralitet’.

Det innebär att när någon säljer Internet så måste säljare tala om vilka restriktioner som gäller för tjänster. Dvs de får ha vilka restriktioner som de vill.

Man tycker att om någon säljer en Internettjänst så borde man specifiera vilken tjänst man säljer – men nu har regeringen specifiera det i lag. Det finns redan konsumentlagar som borde ha gjort det förbjudet att inte specifiera det sedan tidigare. Man tycker att sådan lagstiftning borde vara generell.

En intressant sak i lagen är att PTS kan besluta att accessnätet (dvs i praktiken dagens kopparnät) kan avskiljas till en separat organisation som får driva kopparnätet och som alla aktörerna på marknaden kan hyra kapacitet ifrån men det blir en sista åtgärd om den som äger nätet inte tillåter konkurrenterna att komma in.

Det finns även regler om hur man skall kunna hantera betalnummer för mobiltelefoner så att man kan stoppa sådana samtal för t.ex. barn så de inte skapar stora telefonräkningar för sina föräldrar.


Datalagringsdirektivet: ”Riksdagen stjälper bredbandsutbyggnaden”

Nu kan man läsa min debattartikel i Ny Teknik ”Riksdagen stjälper bredbandsutbyggnaden” där jag tar upp att trots att riksdagen med ena handen ger dubventioner till bredbandsutbyggnaden så tar det tillbaka det med råge om man räknar in de pålagor i form av kostnader för datalagringsdirektivet vilken bredbandsbyggarna måste stå för.

Idag kl 9.00 så debatterar Riksdagen datalagringsdirektivet och den debatten kan följas på webben. Det sänds även på TV i SVT Forum men den sändningen är en förskjuten en halvtimme så där börjar den 9.30. Debatten är 1 timme sedan kommer omröstningen med början kl 16.00.

Det är några andra frågor riksdagen skall ta upp innan debatten om DLD börjar.

Vi får hoppas Vänsterns och Miljöpartiets förslag om bordläggning av frågan kan gå igenom.


Stoppa datalagringsdirektivet!

Direktivet bör bordläggas.

Christian Engström och Camilla Lindberg skriver om att datalagringsdirektivet bör bordläggas.

Moderaterna bör rösta nej
Mufs ordförande skriver om hur Moderaterna var emot Datalagringsdirektivet när de var i opposition och att Beatrice Ask 2005 skrev:

”förslaget innebär att alla som använder sig av elektroniska kommunikationsformer får acceptera att bli registrerade och övervakade. Det är en allvarlig kränkning av den personliga integriteten och de mänskliga rättigheterna.”

HAX gillar debattartikeln.

Regeringen gör allt för att få in röstboskapen

För att få igenom direktivet tar de till alla medel. De tar bort kvittningen för en dag för att maximera chansen att få igenom regeringens förslag och rösta bort minoritetsbordläggningen av datalagringsdirektivet.

Aktivera dig
Idag har jag skickat epost till alla riskdagsledamöter och bett dem rösta emot datalagringsdirektivet. Du kan hitta epostadresserna på nätet. Jag vill då rikta tack till de som svarat på brevet – speciellt Anders Hansson(M) som då svarat utförligt för sina åsikter samt startat en dialog med mig om frågan – tyvärr kommer Johan Linander att rösta ja medan Jonas Sjöstedt och andra i vänstern och miljöpartiet röstar nej.

Andra som skickat epost är Hanna Dönsberg.

Gillar det inte men röstar ändå JA.

Maria Abrahamsson erkänner att hon röstar ja för att hon har gått på lögnerna som sprids om höga kostnader för Sverige och att det på något sätt inte skulle vara en hel omkastning av vad som gäller idag gällande lagringen av uppgifterna. Departementet har spridit har tyvärr spridit osanningen att dessa uppgifter lagras idag.

Moteld för direktivet.

Johan Persson försöker kollra bort folk om nederlaget för tyskland att införa datalagringsdirektivet i sin lagstiftning som fick på pälsen av deras konstitutionsdomstol.

Lake samlar länkar
Om mitt nyhetssvep om datalagringsdirektivet inte är tillräckligt så har lake ett med.

Jag är idag glad över att så många skriver om datalagringsdirektivet – får hoppas frågan inte nu dör ut om den bordläggs utan fortsätter.


Håkan Juholts revansch på Mona Sahlin

-I de konflikter som vi ser framför oss så växer behovet. FRA:s verksamhet är otroligt viktig, men FRA kan inte få ett frikort

Håkan Juholt till Aktuellt.
Uttalandet kom från Håkan Juholt i juli 2008 då han vill försöka få igång förhandlingar med regeringen om FRA-lagen. Försvarsminister Tolgfors sade dock nej till inbjudan på regeringens vägnar.

År 2008 var livet ljust för Håkan Juholts han hade an stark kandidatur att bli en av socialdemokraternas topp-kandidater i EU-valet 2009. Men dåvarande partisekreteraren Maria Ulvskog fick toppplatsen i EU-valet 2009 vilket gjorde att Juholt riskerade att inte bli invald. Då fick han förfrågan att bli tf partisekreterare av Mona Sahlin med en chans att bli ordinarie på partistämman i början av 2009. Det innebar att han fick skrinlägga planerna på att ställa upp i EU-valet för chansen att få rollen som partisekreterare och en av nyckelrollerna i Socialdemokratiska partiet.

Bara några månader senare så fick han sparken av Mona Sahlin. I samband med det så uttalande han sig och sade:

Jag tackar bestämt nej till en ministerpost

I samband med EU valet några månader senare kom nästa uttalande från Håkan Juholt:

Junilistan är ett rent missnöjesparti och Piratpartiet tycker att det är okej att stjäla det någon annan äger.

Då han inte stod på listan för partiet till EU parlamentet så kom Håkan Juholt med ett utspel att det skall vara riksdagen som skall utse EU parlamentarikerna och inte svenska folket. Kan det ha varit så att han sparkades från en bra plats på EU listan för socialdemokraterna för de ville ha ett känt namn i topp som kunde dra röster ? Hade platserna valts av riksdagen sǻ hade han förmodligen haft större chans att bli vald till EU parlamentet.

Samtidigt så kom följande från Håkan Juholt:

Junilistan är ett rent missnöjesparti och Piratpartiet tycker att det är okej att stjäla det någon annan äger.

Enligt uppgifter så har Kalmar varit ett av de socialdemokratiska distrikt som stoppat alla kandidater till partiledare och då lett till att man vidgat kretsen av kandidater så att B-laget kommit att tillfrågas. Det innebar att Kalmars starke man Håkan Juholt har tillfrågats att bli partiledare.

En revansch från att bli sparkad av Mona Sahlin som partisekreterare och vara så uträknad att han insåg att hans chans att bli minister efter valet var 0 till att få ta över hennes jobb. En riktigt stark revansch av Juholt. Måste säga att jag beundrar hans styrka i att spela det politiska spelet. Frågan är dock om inte hans omtalade oförmåga till att förankra beslut kommer göra att han får svårt att leda socialdemokratiska partiet. Men med tanke på att han tillhör den starka vänsterfalangen inom partiet så kanske det inte blir så stort problem.