RUT och ROT skapar 24 000 jobb

Företagarna har nu kommit med statistik visandes att RUT och ROT skapat 24 000 jobb under 2010. Där finns även med statistik som säger att flest jobb skapas i storstadsregionerna.

Men det är inte riktigt hela sanningen. RUT och ROT är tjänstejobb och är därför vanligtvis beroende på att det finns människor som behöver dessa tjänsterna. Jag har därför jämfört antalet jobb med folkmängden enligt SCB i länen från slutet av 2009 och fått fram siffror på hur många invånare det krävdes per län för att skapa ett nytt jobb.

Tittar man lite närmare på den statistiken så ser man att flest jobb har skapats i Stockholm med 1 jobb per 296 invånare. Sämst är det i Norrbotten där det endast skapats 1 jobb per 586 invånare. I de flesta län så ligger antalet nya jobb på 1 per 3-400 invånare. Men både Skåne och Västra Götaland som låg bra till i statistiken över totala antalet jobb ligger inte alls lika bra till i antalet jobb /invånare. Tvåa är faktiskt här Halland med 324 invånare som skapar ett jobb och även Jönköping och Kronoberg hamnar före Sveriges andra 2 storstäder i statistiken.

Här är hela listan – folkmängden är den från dec 2009 och antalet nya jobb från företagarnas statistik för 2010.

Stad Invånare Nya jobb Invånare /jobb
Stockholm 2019182 6830 296
Uppsala 331898 805 412
Södermanland 269053 575 468
Östergötland 427106 945 452
Jönköping 336040 865 388
Kronoberg 183162 495 370
Kalmar 233639 565 414
Gotland 57221 135 424
Blekinge 152591 355 430
Skåne 1231062 3070 401
Halland 296825 915 324
Västra Götaland 1569458 3930 399
Värmland 273257 615 444
Örebro 278882 560 498
Västmanland 251353 530 474
Dalarna 276454 670 413
Gävleborg 276220 650 425
Västernorrland 243042 495 491
Jämtland 126666 270 469
Västerbotten 258548 505 512
Norrbotten 249019 425 586

RUT var en viktig valfråga för de rödgröna som vill avskaffa reformen. Men de förlorade valet så alla med jobb i RUT branchen fick se sina jobb säkrade.