SÄPO vill tvinga teleoperatörer att begå lagbrott

– Huvudregeln är att teleoperatörerna har tystnadsplikt. Lagen medger undantag, till exempel vid brottsutredningar. Det är operatören som är skyldig att kontrollera så att uppgiftsutlämningen inte bryter mot lagen, säger Staffan Lindmark, jurist hos PTS, till DN.

via ”Säpo borde ha frågat oss om råd” – DN.SE.

Teleoperatörerna har tystnadsplikt. Teleoperatörerna får inte sprida uppgifter om sina kunders samtal. Men med datalagringsdirektivet så ändrades det från att man inte fick, till att man var tvingad att spara dessa data.

Ett av skälen till att datalagringsdirektivet alls var lagligt var tanken att det var inte staten som lagrade informationen utan det var operatörerna som lagrade data de behövde för att kunna ta betalt av kunderna. För staten får inte pga grundlagen spara denna information – men det får operatörerna hävdades det.

Från justitiedepartementets sida hävdades att eftersom teleoperatörerna ändå sparade dessa data så var detta bara en liten förändring. Det är och har varit en ren lögn från departementet. I min teleräkning så står inte vilka jag ringt till. Det står inte var jag befinner mig då samtalet görs. Det står inte hur länge samtal är. På min teleräkning står antal markering per olika telefonityper dvs till fasta nätet och mobilnätet och inget mera. Allt denna extrainformation som sparas – finns inte på telefoniräkningen. Det är tyvärr påhitt från departementets och regeringens sida.

Från början skulle inte ens Säpo kunna få ut uppgifter men Beatrice Ask var snabb att ändra sig. Så numera så får Säpo ut uppgifterna.

Nu vill dock även SÄPO kunna få informationen blixtsnabbt inom minuter från att de efterfrågar den. Säpo vill använda IST27. Säpo vill att de skall kunna få ut informationen helt automatiskt. Säpo vill få ut informationen som om de själva lagrat den och som operatörerna bara är molntjänster som lagrar data åt dem.

När datalagringsdirektivet genomfördes så sades det vitt och brett att man skulle kräva domstol för att få ut data och det skulle bara gälla för grova brott som terrorism och mord. Idag räcker det med att man är misstänkt för ett brott som innebär ordningsbot och kraven på domstol är i praktiken borta i många fall.

Sammantaget så betyder detta:

1. Säpo vill att data lagras så de blixtsnabbt kan få ut data utan att då behöva gå igenom domstol (vilket skulle skydda folks personliga integritet enligt politikerna).
2. Säpo vill att data skall ges ut automatiskt av operatörerna (vilket då vore ett brott mot operatörernas laglig skyldighet att skydda sina kunders privata korrespondens)
3. Säpo vill att data i praktiken lagras som om det vore staten som lagrade data (vilket då vore ett direkt grundlagsbrott).

Jag i min enfald trodde säpos uppgift var att skydda svenska folket. Jag kan tydligen inte haft mer fel. Deras uppgift verkar idag vara att övervaka det svenska folket. Eller som advokatsamfundets Anne Ramberg säger:

– Det har skett ett paradigmskifte under 2000-talet och det går ut på att man samlar in information som man lagrar och hämtar ut om människor som inte är misstänkta för något brott och det är en stor skillnad mot hur det var tidigare, sa hon i morse i P1 Morgon.

via Anne Ramberg: "Den konkreta betydelsen är att vi inte vill leva i ett samhälle som Stasis Östtyskland" | Dagens Juridik.


PUL och patientdata – den allmänna rättsuppfattningen

DI: Karolinska har olaglig personuppgiftshantering – DN.SE.

Take Care systemet skall därför uppdateras så att det bättre följer lagarna. Jag har länge varit bekymrad över hur väl de olika journalsystemet följer de svenska lagarna och hur väl de skyddar patienternas personliga information. Tycker att detta är något sjukhusen borde ha bättre koll på när de upphandlar IT-system för vården.

Varför fanns inte detta kravet med och en kontroll att man uppfyller detta kravet då systemet upphandlades eller då lagarna ändrades ? För det är faktiskt sjukhusets uppgift att se till att de följer lagarna. Det är även systemleverantörernas uppgift att hänga med i lagstiftningen och se till att deras system faktiskt följer lagarna.

Vad är det som går så fel i svenska samhället att man ofta ser att det är kontrollorganen som måste säga till för att data skall hanteras korrekt ? Är det myndigheterna som inte följer vilka nya lagar som stiftas på sitt område. Är det regeringen som inte klarar av att informera om de nya lagarna. Är det socialstyrelsen som inte ger tillräckligt information till sjukhusen. Vet inte, men hade inte Datainspektionen sagt ifrån så hade man förmodligen fortsatt att köra på utan att bry sig om lagen.

Vi har sett hur FRA-lagen har misshandlats och missbrukats av FRA. Även där har datainspektionen varit framme och påpekat de stora problem FRA har haft med sin verksamhet.

Inom Säpo har man haft liknande problem och där har politikerna i stället valt att ändra lagen så SÄPO kan fortsätta som de gjort tidigare. I fallet med säpo så fick ingen skulden för man ansåg att Säkerhetspolisen inte var kompetenta nog att följa lagarna. Tyvärr gäller även detsamma den vanliga polisen också. Hur skall vi vanliga klara av att följa lagen när inte ens polisen gör det ?

Men även staterna i EU klarar inte av att följa sina egna EU-direktiv. Man har inte följt datalagringsdirektivet och inrapporterat information om hur ofta som data har tagits ut ur lagringen årligen som de måste enligt datalagringsdirektivet. Varför för EU länderna bryta mot lagarna men inte dess medborgare ? EU kommissionären Cecilia Malmström sitter därmed löst för att hon inte fått länderna att följa direktivet. Nu har direktivet i många länder förklarats olagligt med hänvisning till lagtexter som kommit pga Lissabonfördraget med krav på mänskliga rättigheter och i andra länder så har det inte ens införts i lagarna (t.ex. Sverige). Så kanske man borde lägga ner datalagringsdirektivet – för uppföljningen visar ju på att länderna inte följer direktivet själva.

På hur många andra ställen i landet finns det myndigheter som bryter mot lagen och inte bryr sig om att så sker. På hur många andra stället sker det övergrepp mot lagarna och dess intentioner för att man alltid har gjort så som man gör och inte inser hur olagligt det är ?


Piratpartiet hade rätt om FRA-lagen

brandman släcker eldenFRA-spaning får bakläxa rapporterar IDG.se och har visat sig ha en mängd brister.

”Vad var det vi sade” det känns så trist och säga. Men vad var det vi sade ? Jo. att FRA-lagen är sluttande plan där man inte vet vad som händer. Man kan inte kontrollera vad för uppgifter som FRA sparar. Och så blev det tyvärr.

Trist. Tråkigt. Och fruktansvärd onödigt. Men ännu värre är det att politikerna inte tar hänsyn till detta. Utan man utökar spaningen. Nu skall även SÄPO och rikskrim få söka på nätet. Samma SÄPO som tidigare varit inkompetenta att hantera känslig information enligt lagen. Samma SÄPO som inte ens kan klara av att läsa sin e-post när bombmannen i Stockholm sprängde sig själv i luften.

Det är ungefär som om någon sticker in handen i en eld och känner att det brinner. För att slippa att handen gör ont så hoppar man in med hela kroppen i brasan. Och de har rätt när hela kroppen brinner så känns elden på handen knappt. Men det gör inte att handen eller resten av kroppen på något sätt mår bättre utan tvärt om.

Nej, skall man göra det rätt så skall man självklart rycka tillbaka handen och säga – så bör man inte göra. Samt släcka elden och stoppa den så inte huset brinner upp.

Ibland så känns det trist att ha rätt. För man önskar man inte hade rätt.

Avskaffa FRA-lagen nu!

PS Dagens Nyheter | Piratpartiet | Mark Klamberg | HAX | Futuriteter | opassande | Moderata karameller |


Nu skall FRA spana på svenskar ?!?

Man har tidigare stoppat FRA att spana på svenskar men nu vill Säpo kunna signalspana på nätet och därmed så vill de spana på svenskar – för det är deras jobb att kontrollera terrorister. Det betyder att när man öppnar upp för att Säpo kan få signalspana genom FRA så öppnar man upp för att FRA kan signalspana på svenskar.

Stockholmsbombare Taimour Abdulwahab var svenska medborgare, så man hade inte fått spana på honom. Så hur hade SÄPO tänkt sig att ta fast honom ? Även i Norge så var terroristen bakom bomben i Oslo norsk medborgare. Så en sådan typ av terrorist hade man inte kunnat få fatt på i Sverige om det uppkommer här.

Enda sättet är om FRA får spana på svenskar med. Nej som förslaget nu är skrivet så är det bara ett steg på vägen. För nästa gång kommer man säga – men vi kan inte ta fast inhemska terrorister – vi måste få spionera på svenskar med.

Steg för steg så urholkas rättsäkerhetern. Politikerna luras att steg för steg utholka de mänskliga rättigheterna. Steg för steg så införs det absoluta övervaknignssamhället.

Det är ungeför som när man kokar en groda – kastar man in det i kokande vatten så hoppar den ut men om man sakta ökar temperaturen steg för steg så märker den inget före grodan är helt genomkokt.


Almedalen har förlorat betydelse ?

Det har varit almedalsveckan och partierna och politikerna har varit undangömda i Almedalen. Det har gjort att det faktiskt har varit lite vakuum i politiken. För media uppmärksammar knappt något från Almedalen förutom partiledarnas tal. De mest länkande bloggarna handlar mest om hur bra eller dåliga Moderaterna och Socialdemokraterna är – dvs det vanliga politiska käbblet.

Jo iofs Säpo-jobben verkar ha uppmärksammans lite men annars så har det varit rätt lite om vad som händer där i almedalen. Det är fö det enda artikeln jag uppmärksammade som handlade om piratpartiet och även då våra frågor när folk uppmärksammande att Emil Isberg joggade i kostym.

Bara att kolla på bambuser från Almedalens morgonprogram där bara en 200 personer kollar in de sista sändningarna – sakta men säkert har tittartalen gått ner. Söndagens program har en riksdags-partiledare med i sändningen men trots det är det relativt få tittare.

Veckans snackis är snarare fotbolls-VM där svenska damerna just nu dominerar över Austrialien i och verkar ta sig till semifinalen. För det är inte många svenskar som orkar snacka politik när det är fotboll på TV.

Själv gillar jag dock mest gårdagens artikel på Newsmill av pensionären som kör Linux på sina datorer.


FRA ska signalspana åt polisen

FRA ska signalspana åt polisen enligt Ny Teknik. Det blir inte så att polisen får egen signalspaning utan de får använda FRAs signalspaning.

FRA signalspaning skulle bara gälla för signaler som går utanför rikets gränser. Men med uppdraget att även signalspana åt SÄPO så måste det betyda att FRA i framtiden även kommer signalspana på inrikes trafik åt polisen.

Man vet inte exakt hur det skall ske. Skall hela FRA hjälpa polisen, en speciell enhet inom FRA hjälper polisen, en fristående signalspaningsorgan får tillgång till FRA utrustning och hjälper polisen eller så bygger polisen en helt egen signalspaningsorganisation. Det sista alternativet innebär dock stora kostnader.

Problemet är om FRA signalspanar – så innebär det att även FRA kommer kunna komma åt trafik som inte bara går förbi landets gränser – vilket stora delar av den svenska trafiken gör – utan att de kommer komma över all interna datakommunikation med. FRA kommer därmed signalspana på all Internettrafik som går via Sverige.

Sverige är en stor huvudknutpunkterna för Internet. Till Sverige går stora motorvägar hos Internet där mycket Internettrafik flyter – därför är Sverige ett så viktigt land för den som vill spionera på andra länders Internettrafik.


Polisens tvångsmedel år 2009

spionNu finns rapporten beskrivande omfattningen av polisens hemliga avlyssning, hemlig övervakning och hemlig kameraövervakning under 2009 att ladda ner från Justitiedepartementets hemsida. SÄPOs motsvarande aktiviteter är ej med i publikationen.

I svenska grundlagen skyddas medborgarna från staten. Dock finns det vissa bestämmelser som ger polisen i vissa fall rätt att ta till hemliga tvångsmedel för att övervaka misstänkta brottslingar. Denna rapport är en del i kontrollen av dessa lagar så att de inte missbrukas.

Kommer mera länkar senare när tidningarna skriver om det och andra bloggare tar upp det.