Patent och läkemedel

Mårten Fjällström skriver i Uppsala Nya Tidning om patent på läkemedel och tar upp det faktum att dagens läkemedel har blivit så dyra att vi i de rika världen inte ens har råd med dem och läkarna får väga på guldkant vilket läkemedel de skall skriva ut.

Vi kan nu konstatera att till listan kan läggas att vi forskar fram mediciner som sedan vi i den rika världen knappt har råd med.

via Släpp läkemedlen fria! – Debatt – UNT.se.

Piratpartiet gillar inte hur läkemedelsindustrin fungerar. Den skapar ett samhälle där människor som behöver vård inte får den av ekonomiska skäl. Vi vill därför förändra hur det görs. Detta beskrivs i Mårten Fjällströms debattartikel.


IT skall hjälpa och inte stjälpa vården

I Sverige går det 3.9 läkare per patient att jämföra med hela EU där siffran är 3.0 läkare per tusen invånare. Hur kommer det sig att det i Sverige behövs så många fler läkare än i andra länder ?

En orsak är att svenska läkare ägnar mindre tid åt patienterna och mer tid åt administration.

– Vi måste se över alla adminstrativa uppgifter så att vår vårdpersonal får mer tid för patienter. Jag kan ta som exempel att förr så tog läkaren emot fyra patienter i timmen, nu tar de bara tre. Och en av de stora bovarna i det är vårdens IT-system som äter upp läkarnas tid, säger Greger Tidlund (S).

via"Vårdens IT-system äter upp läkarnas tid" – Nyheter | SVT.se.

I den svenska vården går alltså mer och mer tid åt att sitta framför en dator och administrera vården än att hjälpa patienterna.

Det här behöver ändras på. Landstingen måste inse att staten betalar inte lång utbildning för att ge en läkares jobb är att vara en dataoperatörer som fyller i formulär på en dataskärm. Läkare skall jobba med att hela patienterna. Undersöka patienterna och diagnosera deras problem.

Skall vi nå upp till EUs medel så behöver vi snarare läkare som tar emot fem patienter per timme och inte bara tre. Låt någon annan vara med och skriva på dator så kan läkaren ägna hela tiden åt att hantera patienten. Det är inte bra att människor som är sjuka måste vara sjukskrivna lång tid i väntan på specialistvård utan att vi snabbare får patienter friska śå de kan gå tillbaka till sitt arbetsliv. Det är inte bra att folk som går till akuten får vänta många timmar på att få träffa en läkare.

Sverige behöver mera effektiva it-system för vården och en förändrad syn på vad som ingår i läkares arbetsuppgifter.


Västmanland: Sjukhusen måste spara 162 miljoner

Sjukvården i västmanland är åter på tapeten med sin dåliga ekonomi. Nu skall sjukhusen spara 162 miljoner och kan innebära höjda patientavgifter – Västerås – www.vlt.se.

Lösningen som man stolt tar fram. Mera administration mera krav på dokumentering från de som vårdar patienterna för att politikerna skall få mera fakta för att styra vården.

Mera administration ger mindre tid för vård av patienterna.


Brå: Databasläckorna ökar stort

Enligt Brottsförebyggande rådet BRÅ så är det ökande intrång i olika databaser en brottslighet som ökar kraftigt – Ekot. Här är det många fall av personer med tillgång till databasen som använder den för helt egna andamål. Rena integritetsbrotten där personer tar ut information de inte har rätt till. T.ex. poliser som kollar upp bekanta i belastningsregistret eller sjukvårdspersonal som går in i patientjournaler de inte har med att göra.

Mest ökar bedrägerierna där man använder sig av Internet. Många har kommit på att de på pryltorg kan saluföra varor som inte existerar och lura godtrogna köpare att betala i förskott och sedan aldrig leverera varan.

Hade det funnit bättre betaltjänster för nätet med escrow-möjligheter(*) så hade de senare typen av databrott aldrig skett. Tyvärr är det något som inte finns per default för privatpersioner idag och är något som skulle behövas i betalsystemet så att alla enkelt kan använda sig av det. Det finns idag väldigt litet ekonomisk insitament för att bankerna skall tillhanda hålla denna typ av tjänst utan att ta rejält betalt för den. Här behöver förmodligen staten gripa in och lösa problematiken för att inte bli överbelamrad med denna typ av brott i domstolarna.

När det gäller accessbrotten i databaserna så finns det egentligen ingen bra lösning. Så fort man ger människor möjlighet att titta på vilket data som helst i en databas så kommer det finnas människor som utnyttjar detta. Det bästa sättet är att man då helt enkelt inte skapar stora databaser där tiotusentals eller hundratusentals personer måste kunna gå in i titta i. Dessa databaser är rena lagbrotten som bara väntar på att hända.

*) escrow innebär att en tredje part behåller betalningen tills det att båda parterna är överens och så länge parterna inte är överens så stannar pengarna hos den tredje parten. Det gör att man kan lägga in pengarna i escrow och så när man får varan kan man släppa loss betalningen till säljaren.


Lite strålning kan ge stora skador

En omfattande undersökning gällande 180 000 patienter slår fast att datortomografi ger ökad cancerrisk – DN.SE.

Att detta sker visar på att även en relativt liten ökning av mängden radioaktivitet kan ge långvariga skador på de som utsätts för dem. Nu är chansen relativt liten. För barn under 10 år så innebär det en ökad risk med 1 på 10 000. Nu har man dock ändrat rutinerna på sjukhusen för att minimera användningen av rönten på barn bla genom att minska stråldosen. Så förhoppningsvis så kommer den siffran att gå ner i framtida liknande studier.

Men tänker man sig en kärnkraftsolycka som i ryssland eller japan så innebär detta att det faktiskt leder till fler dör även utanför de mest radioaktiva zonerna.

Kroppens förmåga att läka små problem i våra celler är välkänd. Men har man otur och tillhör den 1 på 10 000 som får sådant problem i våra celler som inte kan lösas och leder till cancer så är det inte roligt. För att en större mängd människor skall dö så krävs att en mycket stor andel människor blivit utsatta för radioaktivt nerfall. Det krävs 1 million utsatta för att 100 skall dö så risken relativt allt annat är liten.


Alla databaser läcker

Nu har det hänt igen. Någon har skaffat sig otillåten tillgång till andras patientjournaler och tagits fast. Jag undrar hur många gånger som detta sker utan att någon åkt dit ?

Minns ni vad som hände när Anna Lind blev mördad ? Flera gick in i hennes journal och kikade hur det låg till med henne. Ett uppenbart brott mot vad man får göra.

Detta händer gång på gång och hela tiden så blir personer anmälda och fällda för det. Men inte stoppas den otillbörliga accessen till våra patientjournaler inte. Anmäld för intrång i patientjournal | Inrikes | SvD.

Det finns en lösning och det är att man ser till att personer som vill det själva kan ha den enda kopian av patientdatabasen så att politiker och kändisar slipper få intrång i sina privatliv.


”Karolinska bryter mot lagen” – NyTeknik

Den svenska lagen är till för att skydda patienterna från vårdgivarna så inte sjukjournalerna skall komma på villvägar och spridas till ovidkommande. Därför är det trist och se att storsjukhus som ”Karolinska bryter mot lagen”.

Det faktum att det tidigare påpekas att sjukhuset inte följer lagen och att de inte gjort något för att stoppa det hela gör det ännu värre.

Vad är problemet ? Kan man gissa att de har ett journalsystem som gör det svårt för dem att följa lagen ?


Frihandelsavtal hotar döda hundratusentals människor

Patent på läkemedel är ett otyg för det gör det svårt för människor i tredje världen att få adekvat sjukvård till en överkomligt pris. I stället får de inga eller sämre mediciner för de har sällan råd med de nyaste dyra patenterade läkemedel.

Genom patent på läkemedel så kan tillverkarna av läkemedel sätta ett pris på läkemedel som maximerar deras vinst och inte ett pris som maximerar antalet friska människor. I stället för att läkemedel tas fram för att göra människor friska så är idag fokus helt och hållet på att tjäna så mycket pengar som möjligt.

Jag önskar att statens policy vore att maximera antalet friska människor i stället för att maximera företagens vinster. Statens ansvar bör vara att se till att alla sjuka kan få bra vård så att de inte dör i förtid. Det kräver att vi i västvärlden ändrar vår lagstiftning och inför andra incitamentsverktyg än patent för att uppmuntra forskningen att ta fram billiga och effektiva läkemedel.

Idag är Indien det lands som tredje världen kan sätta sin tillit. För i Indien tillverkas generika för många läkemedel och till överkomliga priser sprids dessa till tredje världen befolkning. Nu försöker EU får med Indien i ett handelsavtal som skulle stoppa Indien att kunna fortsätta denna verksamhet och därmed så hotas hela tredje världens försörjning av generiska läkemedel.

Vi i västvärlden kan inte hålla på och suga ut människor i tredje världen för att de skall få vara friska och få samma vård som oss. Piratpartiet vill därför avskaffa patent på läkemedel så alla på jorden kan få en bra vård.