Riksbanken höjer räntan och euron pressas

Riksbanken höjer räntan samtidigt som EU kommer med dåliga tillväxtsiffror av BNP så euron pressas nedåt. För att lösa det vill Tyskland och Frankrike skapa en ny pakt för att öka konkurrenskraften vilket irriterar EU och särskilt den svenske Finansministern Anders Borg. Skälet till det är att de vill inför samordning av socialförsäkringar, pensioner och skatter vilket tidigare har beslutats i de nationella parlamenten.


Piratpartiet vill inte köpa din röst i valet!

De rödgröna vill höja bensinskatten med 49 öre.

De rödgröna vill höja skatterna för höginkomsttagare.

De rödgröna vill ge en mängd bidrag till järnvägar landstings och kommunerna. Alliansens vill ge sänkt skatt till pensionärer.

Piratpartiet vill inte höja din skatt.  Vi vill inte sänka din skatt. Vi vill inte ta pengar från en grupp i samhället och ge som bidrag till en annan grupp.  Piratpartiet vill inte heller öka eller minska bidragen för att du skall rösta på oss i valet.

Piratpartiet försöker inte köpa väljares röster genom att ge en gruppering i Sverige ekonomiska fördelar på en annan grupps bekostnad.

Vi satsar på de viktiga frågorna i valet. Vår demokratis viktiga frågor. Piratpartiet satsar på ökad integritet, kultur och kunskap – tre viktiga grundstenar i framtidens svenska kunskapssamhälle.