Skolan diskriminerar pojkar ?

skolaNär pojkar missgynnas i betygsättning så innebär de att de får längre betyg.

När pojkar får lägre betyg så får de svårare att komma in på den högskoleutbildning de vill studera på.

När människor inte kommer in på den högre utbildning de vill gå så får de gå en som då förmodligen passar dem sämre vilket gör att de förmodligen i långa loppet kommer få ett jobb som passar dem sämre och därmed förmodligen inte få lika hög lön som om de fått den utbildning de verklig velat ha. De kommer därmed att inte betala så hög skatt som de då skulle ha kunnat betala.

När människor inte jobbar i det jobb som passar dem bäst så genererar de mindre för samhället dels i att de utför inte det bästa jobbet från samhällets synpunkt och del så maximeras då inte skatterna. Det är kostsamt för samhället med diskriminering, oavsett vem det är som diskrimineras.

Att flickor får högre betyg från skolan är idag ett faktum och att flickor dominerar de flesta högre utbildningar är även det ett faktum. Det finns teorier att personer ser andra som är likadana som dem i högre ljus och det skulle då betyda att en orsak kan vara att det idag är så många kvinnliga lärare som leder till att tjejerna får högre betyg. Om vi i sverige fortsätter ha en skola som ger fel betyg så kommer det i långa loppet att ge sverige sämre konkurrenskraft och sämre ekonomi.

Så när man då tycker att detta är ett litet problem – så kan det i förlängningen bli ett stort problem för alla svenskar. Sverige behöver en jämlik skola.


Elever och självuppfyllande profetior.

I en skola provade de en ny sak – de förväntade sig mera av sina elever och plötsligt så presterade eleverna bättre. Det går att göra skolan bättre om vi tror på eleverna.

Självuppfyllande profetia ? När man tror att barnen skall göra dåligt ifrån sig så kommer de självklart göra det – för de vill ju göra läraren glad. Så när lärarna förväntar sig att barnen gör bättre – så presterar de bättre.

Detta gäller överallt i samhället – om vi verkligen tror på något så kommer det öka chansen att det blir sant. Så tro och jobba som om du tror på det så kanske det blir sant.

Kämpa på.


Behövs inga läromedel i framtiden

Fredrik skriver i sin blogg om ett seminarie i Almedalen har gick på där läromedel togs upp. Där var konsensus att läromedel inte skulle skrivas om upphovsrätten minskades.

De har helt rätt – för det behövs inga läromedel. I framtiden så kommer det finnas en stor wiki med all information man behöver kunna för att klara av en ämne. När man ändrar kraven på vad som behöver läras så kan man direkt ändra det i wikin.

Idag är det så att läroböcker måste med jämna mellanrum skrivas om för att kraven vad som eleverna skall lära sig ändras eller för att verkligheten ändrar sig. En lärobok som fortfarande har en karta över Sovjet är inte så uppdaterad idag. Att uppdatera en lärobok är ofta komplicerat för den behöver gås igenom hela boken för att uppdatera där nya saker hänt. Men för en wiki är det enklare då kan man ändra allteftersom det nya händer.

Läromedel som de sett ut i många århundranden nu – de är på väg att bli gamla och omoderna med den nya IT-tekniken. Internet är de nya läromedlet.

Man kan tom tänka sig att man när man börjar bara får tillgång till en begränsad del av wikin – motsvarande det man behöver lära sig för början av årskurs 1. När man genom att klara av prov i wikin visat att man klarat allting man behöver för att gå vidare så får man tillgång till nästa delen av wikin osv. På så sätt kan elever lära sig i sin egen takt. Det hela blir som ett datorspel där man måste klara av en nivå – skaffa sig de kunskaper som behövs – för att få gå vidare till nästa årskurs eller kanske delkurs där varje årskurs kan vara indelad i flera olika delkurser för varje ämne för att göra det enkelt för barnen att gå upp i nivå.

Det finns många barn som så gärna vill spela datorspel och detta skulle då kunna vara ett sätt att få alla dem att lära sig i skolan. Pss blir det här med att spela datorspel inte en belastning utan någon man använder sig av för att få eleverna att lära sig den nödvändiga kunskapen de behöver för att klara sig i livet.


Piratpartister i media

Piratpartiet ställer upp i valet till Kils kommun.

Hanna Dönsberg sitter i Hyresgästföreningens styrelse här i Västerås.

I Göteborg får Axelsson, Vedin och Bjarnason in replik om det kontaktlösa samhället och integritetsfrågan där de får med kritik av EUs SWIFT-avtal.


Datorstöldliga i Västerås ?

Det har varit mycket inbrott i skolor och företag på sistone i Västerås. I slutet av Maj bröt sig någon in hos Communicare i Surahammar och stal datorer. Sista Maj bröt sig någon in på Nybyggeskolan och stal datorer. Den 9 juni rapporteras om inbrott på Fryxellska skolan där de stal datorer förövarna krossade en ruta. gick in och stal sju bärbara datorer. Den 13 juni kommer nästa rapport om ett företag där tjuvar stulit datorer. Den 16 juni kom en rapport hade någon stulit en dator från centrallasarettet samt en även en stöld från Ikea av en dator på onsdagen samt några datorer från Mälardalens högskola på lördagen där boven krossat rutan och gått in och tagit datorerna. För att inte glömma stölden på måndagen från ett företag av datorer. .

Slutligen idag läser jag om inbrottet på Wenströmska gymnasiet där föröverna stal – vänta på det – några datorer.

Det verkar finnas en stöldliga i Västerås som stjäl datorer ? Man kan fråga sig var de gör av alla datorer de stjäl – hur omsätter stöldligan de stulna datorerna till reda kontakter – för jag antar att det är det de vill göra – vem köper alla dessa stulna datorerna ?

Men det kanske inte är det mest intressant i sammanhanget – för en annan och kanske viktigare fråga är vad händer med den information som finns lagrad i dessa datorerna ?

För tänk på datorn som stals från centrallasarettet här i Västerås. Vad för information ligger det i datorn ? Patientdata som enligt lagen måste behandlas med största förtrolighet och inte får spridas hur som helst ?

Varje gång data sparas på en dator så finns alltid risken att datorn stjäls och informationen sprids till allmänheten. Databaser läcker och det bästa sättet att förhindra att känslig information läcker är genom att inte spara den i första taget.

Uppdaterat 17 juni. Nytt inbrott ny dator stulen från ett företag i Nordanby.


Det behövs inte mer resurser

I Dagens Nyheter skriver skolborgarrådet Lotta Edholm(fp) en debattartikeln där hon visar på att de satsar mer på eleverna och får bättre resultat i skolan genom att skära ner på administrationen.

Utan att man tänker på det så råkar så gott som alla administrationer ut för Parkinsons lag. De expanderar utan att det på något sätt är nyttigt för helheten och administratörer föder fler administratörer.

Vad man måste göra är att hela tiden mäta hur mycket av resurserna går till verklig arbete och hur mycket går till administration och se till att man inte låter administrationen växa på resten av verksamhetens bekostnad. Håll administrationen konstant och låt den inte växa som ett odjur som tar mer och mer av resurserna från det verksamheten verkligen skall göra – oavsett om det är att lära elever eller bota sjuka.

Det behövs inte mer resurser – det behövs effektivare användning av resurserna genom att ta bort onödig administration.