Drömjobbet: Ingenjör

Nu avslöjas det igen det som visar på att vi ingenjörer står högt i kurs i samhället:

När svenskarna får drömma om jobben så står författare, entreprenör och ingenjör högst

via De toppar listan över drömjobben alla vill ha | Hälsa | Hälsotips Träningstips Friskvård Träning | Expressen.

Lär dig din matematik. Få bra betyg. Gör bra ifrån dig i skolan så du kan gå de rätta utbildningarna. Advokater, läkare och ingenjörsyrkena brukar ligga i topp när man jämför livsinkomster för olika yrken.

Så plugga hårt i skolan. Så kan även du utbilda dig till att bli ingenjör. Då kan du se fram emot ett bra liv.


Friskolor ger överbetyg

skolaEn kartläggning där man jämför elevernas slutbetyg med de resultat de visar i nationella proven visar klart på att friskolor ger högre betyg än kommunala skolor. Att det tidigare funnits indikationer på att friskolor rättar nationella proven generösare än kommunala skolor och att de nu visar sig att gärna ge högre betyg än vad elevernas resultat i nationella egentligen visar på tyder på att friskolor konkurrerar med överbetyg – DN.SE.

I stället för att ge bättre villkor eller bättre lärare så ger man helt enkelt bättre betyg. Detta är något som borde motarbetas och man bör införa nya sätt att se på hur man sätter betyg i friskolor.

Jag ser då följande förslag till åtgärder man bör införa:

– rättandet av nationella prova skall inte göras av elevernas ordinarie lärare utan av lärare från andra skolor. (detta är redan piratpartiets officiella ståndpunkt i frågan)

– skolor skall förbjudas att ge mycket högre betyg än vad som motiveras av de nationella proven.

– kommunerna behöver föra statistik över resultat i nationella proven och slutbetygen och helt enkelt straffa de skolor som systematiskt ger för höga betyg till sina elever.

Friskolesystemet är inte till för att föräldrar skall kunna köpa sina barn bättre betyg.