Optionella lagar och rättvisan.

Religionen med det flygande spagettimonstret skapade för att visa hur orimligt det är att ge religioner speciella förmåner

Ta bara Jan Björklunds förslag om att rektorer skall få rätt att stoppa barn från att få bära slöja och burka i skolan.

Fredrik kritiserar förslaget och säger att självklart måste man låta religiösa få rätt att utöva sin religion. Han säger att de som bär burka skall få bära det även om det strider mot maskeringsförbudet.

Vad hindrar andra då att skapa en ny religion där man för att tillfredställa den stora rånaren i skyn ibland måste bära rånarluva på allmän plats ?

Skall inte denna nya religionen ha samma rättigheter som gamla uråldriga religioner ? Självklart så måste den få det enligt Sveriges grundlag och europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Därmed så kan man undgå maskeringsförbudet.

Om det blir så att vissa lagar blir optionella för de som tror på någon religion så kan man skapa en ny religion för att slippa alla dessa lagar skall gälla en själv. Därmed så kan man lika gärna helt ta bort dessa optionella lagar eftersom de enda som de kommer gälla är de som tror på andra gudar än den allsmäktige trazan i himlen som gör alla optionella lagar föråldrade och inte giltiga för den nya religionens anhängare.

Så fort en lag inte gäller utövare av en religion
så uppkommer diskriminering i samhället som tvingar de diskriminerade att starta sin egen religion. Så om någon religion rättigheter överskrider andras rättigheter så påtvingar man de andra denna religionen och därmed så tar man bort de andras rätt att själva välja sin egen religion. Det är ett brott mot europakonventionen om de mänskliga rättigheterna.

Så ett undantag av religiösa skäl är därmed en inskränkning av andra religiösa rättigheter.