Datalagringsdirektivet godkänt av justitieutskottet

Riksdagens justitieutskott godkände idag lagen där datalagringsdirektivet införs i sveriges lagstiftning.

Lagen kommer att vara mångdubbelt dyrare än att inte införa för svenska folket.

Datalagringsdirektivet är en styggelse och har i flera EU-länder befunnits strida mot deras grundlag. En styggelse som ingen moderna demokratisk stat borde tänka sig att införa.

Idag har även SR släppt Radioleaks för att skydda anonyma tipsare så de kan skicka in information till radio om saker medborgare i Sverige borde känna till. De går där igenom de åtgärder man måste använda sig av för att försöka undslippa datalagringsdirektivets spårning för att kunna använda sin yttrandefrihet och skicka in informationen anonymt via Internet.

Som tur var har V + Mp + Sd planer på att försöka få till stånd en minoritetsbordläggning i ett år av lagen. Jag hoppas verkligen att det går igenom och lagen bordläggs när det kommer upp i riksdagen den 16 mars.


Regeringens kommande lagförslag

Idag har det kommit en skrivelse med vilka lagförslag som regeringen tänker sig presentera under riksdagens höst och vår session. Följande förslag tycker jag är av intresse:

  Oktober

 • Skrivelse: Kontroll av postförsändelser 6 oktober
 • Följdändringar till en reformerad grundlag, m.m. 7 oktober
 • Budgetpropositionen för 2011 12 oktober
 • En översyn av narkotikalagstiftningen 19 oktober
 • Bättre förutsättningar för internationellt tillsynssamarbete på värdepappersmarknadsområdet 20 oktober
 • Metria – bolagisering av delar av Lantmäteriets uppdrags-
  verksamhet 29 oktober
  November

 • Ändringar i lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten 12 november
 • E-plikt – förslag till lag om leveransplikt för elektroniska
  dokument November
 • Skyldighet för lärare vid universitet och högskolor att
  underrätta arbetsgivaren om patenterbar uppfinning November
  December

 • Avtalslicens för återanvändning av verk i radio- och tv-bolagens arkiv November
 • Skrivelse: Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2009 December
 • De brottsbekämpande myndigheternas tillgång till uppgifter om elektronisk kommunikation December
 • Genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/24/EG om lagring av uppgifter som genererats eller behandlats i samband med tillhandahållande av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster eller allmänna kommunikationsnät och ändring av direktiv 2002/58/EG (datalagringsdirektivet) December
 • Patentskydd för biotekniska uppfinningar December
 • Biometriska kännetecken i uppehållstillståndskort December
  Januari

 • Distansundervisning för elever bosatta i Sverige Januari

Det mest kontroversiella är datalagringsdirektivet som nu förväntas komma som en julklapp i december men även flera andra lagar påverkar på Piratpartiets områden och kan vara intressanta att kolla upp.

Datalagringsdirektivets vara eller icke-vara är en het fråga och många andra bloggar om det idag t.ex. Rick Falkvinge, HAX,


Ung Pirat är störst.

SR tar upp det faktum att Ung Pirat är det största ungdomsförbundet. Samtidigt är tillväxten i Centern för dålig – de har så få medlemmar att de inte ens kan ansöka om bidrag från Ungdomsstyrelsen.

Nu är detta ingen direkt nyhet för oss i Piratrörelsen men det är kul att även media uppmärksammar Ung Pirats många medlemmar.


Almedalen 2010 – jag är där men inte där.

Idag startar kalabaliken i Almedalen 2010. Politiker och lobbyisterna invaderar Gotland. Bara Piratpartiet har ett 50-tal personer i Almedalen. Till det kommer då alla riksdagspartierna som har sina egna dagar under veckan och de 700 journalisterna. Lobbyisterna är så många att de inte går att räkna.

Det är 1400 event planerade så det är ’bara’ 200 per dag. Även om man då är aktiv 20 timmar per dag så räcker det till bara 6 min per event – och däri är tiden inräknad för att förflytta sig till platsen för eventet. Tanken att kunna se mer än bara en bråkdel av vad som sker i Almedalen är något man får ge upp direkt. Med en mera realistisk inställning om 30 min per event och 10 timmar per dag så klarar man 20 event om dagen vilket är 10% av allt som händer där.

Faktum är att man förmodligen får reda på mera intressant genom att stanna hemma och följa rapporteringen på TV och radio som sänder nästan oavbrutet under dagarna om allting av större intresse från Almedalen. TV sänder inte bara i Kunskapskanalen och SVT 24 och de vanliga kanalerna även webbsändningar gör att alla kan stilla sin Almedalshunger 12 timmar om dagen och inte ens sätta sin fot i Almedalen.

Själv kommer jag följa Almedelan via media – så jag kommer vara där i tanken – men inte fysiskt. Det gör att jag har gott om tid att rapportera om vad som händer på ett ställe där jag inte befinner mig – annat än i tanken. Det gör att det blir lite tid till kampanjande här i Västerås inför valet till Västmanlands landsting.
Med så många andra i Almedalen hade min medverkan gjort varken till eller från.


Släpp kulturen fri det är sommar.

Kungabröllopet och den bojkott 3 mediabyråer gjorde pga SVTs avtal för att visa bilden från bröllopet fick Joakim Jardenborg att skriva en debattartikel där han kräver att allt material producerat av public service skall släppas fritt med en creative commons licens så alla kan ta del av kulturen.

Hur SVT skall anse det vara försvarbart att bara ta 1000 Euro för besväret – det täcker knappast arbetskostnaden för SVT att skicka räkningen. Det borde vara bättre att SVT släpper materialet och låter andra visa det i stället för att kräva 1000 euro för att visa 90s av bröllopet i 48 timmar och sedan aldrig mera få sända det hela. Intäkterna för SVT för alla försäljningar av TV-program motsvarar mindre än 2% av totala intäkterna. Man kan fråga sig om det ens är lönt att bry sig för SVT då det är så marginella summor totalt sett.

Nej låt oss alla som betalar TV-avgift gratis få se den kultur vi har varit med och betalat för. Jardenberg har rätt. Släpp kulturen fri det är sommar.


Varannan lokalpolitiker bloggar

Många lokalpolitiker bloggar men tyvärr så gör många det genom att basunera ut sitt budskap och de har inga diskussioner med väljarna.
Nu kanske det är inget fel i sig – att blogga är ett billigt sätt att beskriva sin politik. Men samtidigt så kan det vara mera roligt och informativt om bloggen innehåller länkar till andra bloggar och då kommenterar dem och vad som sägs där. Man kan då genom att följa ett ämne läsa många olika åsikter om det genom att följa länkarna till tidningsartiklar och vad andra människor anser om samma ämne. För mig så känns en blogg som bara basunerar ut sitt partis åsikter som en rätt trist blogg.
Förutom bloggar så är även många aktiva på facebook. I SR Västmanland har de frågat ut vanliga väljare vad de tycker om detta och ingen av dem verkade i dagsläget följa de politiska bloggarna. Självklart så kunde jag inte ungå att ta intryck av detta utan tänker söka på dem som kommenterar det på Facebook och bjuda in dem till att ta del av mina uppdateringar.


IPRED till EU ?

Nu har högsta domstolen bestämt sig att ta tag i frågan om huruvida Ipred-lagen inskränker på vära rättigheter och vill ha in ståndpunkter från de båda parterna i Ephone-målet om varför de anser/inte anser varför man bör begära klargöranden från EU-domstolen i Ephone-målet.

Enlig EUs datalagringsdirektiv så får de sparade abonnentuppgifterna bara lämnas ut till en domstol. Så det informationföreläggande som Sverige införde i Ipred-lagen skulle därmed inte vara förenligt med datalagringsdirektivet.

Sverige borde ha infört datalagringsdirektivet för flera år sedan och därmed så borde de rättigheter vi svenskar fått genom det egentligen gälla. EU -domstolen har en praxis att erkänna EU-medborgares rätt att erhålla de fördelar som direktiv ger dem även om länderna inte har genomfört direktiven. Så trots att det inte funnits någon justitieminister med ryggrad nog att genomför detta hemska integritetskränkande datalagringsdirektivet så borde EU-domstolen döma att de rättigheter vi svenskar får måste vi i alla fall erhålla då EU-lag övertrumfar svenska lag.
Det faktum att vi har en svensk Ipred-lag som då säger motsatsen till datalagringsdirektivet leder till en stör osäkerhet i den svenska lagstiftningen. Det enda rätta enligt mig är att detta måste prövas i EU-domstolen.

Det kan bli en intressant och nödvändig prövning i EU-domstolen.

Sedan att jag anser att de borde förlora fallet för att allting på server var inte allmänt tillgängligt då endast de med passordet till ftp-server hade tillgång till ljudböckerna är kanske en helt annan femma. Man får inte ha anses spritt något till allmänheten bara för att det finns på en maskin ansluten till Internet. Då ljudförlagen endast visat att ljudböckerna endast var tillgängliga för någon/några enstaka personer och så kan inget brott ha anses begåtts. Här håller jag definitivt med i hovrättens bedömning av fallet och den friande domen där.

Så även om då EU-domstolen avgör frågan så kan även den faktorn spela en stor roll i bedömningen av fallet – det gör att detta fallet är inte enligt mig det bästa att skicka till EU-domstolen. Skulle hellre se t.ex. swetorrent-målet med Telia går till EU-domstolen då det där är ett mycket klarare fall.

PS EG-domstolen böt genom Lissabon-fördraget namn och heter numera EU-domstolen.


Piratideologi i Radio Västmanland

Besökte Radio Västmanland idag och blev utfrågad om Piratideologi av Gunnar Eriksson på Eftermiddag i serien ”Ideologi eller demagogi?”. Han kommer ha utfrågning av alla de politiska partierna de närmsta veckorna  varje tisdag mellan 15.30 och 16.00 kommer det vara något parti där som då pratar om sin ideologi.