Staten måste stödja kvinnliga fildelare!

Det har visat sig att forskare kallar fildelarna totalt sett för ett ”Sunkigt genushål”. Detta då över 93% av alla fildelare är män.

Staten behöver göra något åt detta ojämställda grupp människor och även uppmuntra kvinnor att fildela mera. Jag föreslår därför:

1. Staten skall ta på sig att stödja kvinnliga fildelare genom stipendier för att öka andelen kvinnliga fildelare.

2. Staten skall erbjuda finansiering för kvinnliga entreprenörer som vill starta fildelarsiter på Internet. Varför finns inte ThePiratessBay.org ?

3. Staten skall starta undervisning för kvinnor i hur man fildelar för att säkerställa att fler kvinnor vågar fildela.

4. Staten borde stödja nätverk för kvinnliga fildelare med pengar för att forska i hur man på bästa sättet uppmuntrar fler kvinnor att bli fildelare! Med ett statligt stöd på 100 miljoner kr för att uppmuntra kvinnor att fildela så borde man kunna utjämna den ojämlikhet som finns inom fildelningen!

Så här kan vi inte ha det – men med statens hjälp för att stödja fler kvinnliga fildelare så kan vi faktiskt göra nytta. Staten måste ta sitt ansvar och se till att det blir fler kvinnliga fildelare! Man kan fråga sig varför EU inte drar sitt strå till stacken och stödjer fler kvinnliga fildelare. Är EU manshatande anti-feminister ?

PS Ironi kommer från Eiron.

PPS Kanske en föreläsningsserie med Hanna Fahl hon verkar veta hur man fildelar.


E-böcker toppar försäljningslistor i USA

E-böcker toppar försäljningslistor i USA. I USA fick många läsplattor förra året och det har visat sig leda till en explosion av läsandet av digitala böcker. Fortsätter trenden så är det snart slut på vanliga böcker på papper och i stället kommer folk sitta med läsplattor och läsa sina böcker.

När det gäller talböckerna så finns det test-till-tal syntes där man automagiskt omvandlar text till tal vilket då kan göra talböckerna helt föråldre. I framtiden väljer man själv vem som skall läsa upp boken och så fixar läsplattan att läsa upp boken för en om det är så att man inte vill läsa själv.

Frågan är om bokbranschen är beredd på denna evolution ? Eller kommer den nu komma gråtande till farbror staten och begära ändringar i upphovsrätten ?

Samtidigt så ser vi en utveckling av biblioteken där man går mot digitala bibliotek. Frågan är vad skall man då göra med alla bibliotekarierna om många fysiska bibliotek läggs ner ? Skall de bli någon sorts av informationsjägare eller vad ? Nu finns det dock problem för de digitala biblioteken – kanske främst den nuvarande upphovsrätten och hur man tillgodoser rättigheterna. Men jag tror de tillhör framtiden och att det leder till den stora biblioteksdöden.


Stäm staten för brott mot religionsfriheten

Fildelare startar församling – men den godkänns inte av myndigheten.

Om staten inte accepterar religionen så får väl samfundet stämma myndigheten för brott mot mänskliga rättigheter. Sverige har i sin grundlag skrivit in europakonventionen om mänskliga rättigheter och där står kravet på religionsfrihet. Det står inga krav i grundlagen på vad som skall gälla för att en religion skall vara en religion – detta är uppenbarligen ett brott mot deras religionsfrihet. Jag skulle hävda att lagenstiftning myndigheten förlitar sig på är en inskränkning i många religioners rätt och att den bryter mot grundlagen.

Alla religioner bör godkännas. Det skall inte vara statens uppgift att bestämma vad som är en religion eller ej. Annars riskerar vi få ett samhälle där alla religioner som inte är den katolska kyrkan i samhällets ögon inte räknas som riktiga religioner. Det är utövarna som måste få bestämma om det de gör skall kallas religion eller ej.

Det är inte samhällets uppgift att bestämma hur en religion utövas. Det är inte samhällets uppgift att bestämma vad de religiösa inom en religion tror på. Det är inte samhällets uppgift och fördömma religioner för att de inte ingår i någon uppfattning i samhället av vad som är en religion.

Nej, lagen är diskriminerade mot alla vars religion är annorlunda än den typiskt judiska-kristna-muslimska traditionen. jag anser att församlingen bör stämma staten för inskränkning i deras rätt till religionsfrihet.

Andra bloggare : Leffelini.