KU: Riksdagen och EUs subsidaritetsprincip

Konstitutionsutskottets(KU) granskning av riksdagens arbete med EU direktiv och deras behandling av subsidaritetsprincipen – principen att beslut i EU skall tas på lägsta tänkbara nivå där besluten berörs. Där framkommer att riksdagens behandling av EU-frågorna har man aldrig ifrågasatt några direktiv med anledning av subsidaritetsprincipen.

När Sverige gick med i EU så var det många politiker som som framhöll subsidaritetsprincipen men nu när vi är medlem i EU så verkar riksdagen helt glömma bort att prova nya lagar mot den. Varför är det så ? Är det för att riksdagen gillar inte subsidaritetsprincipen ? Eller är det för att endast EU-positiva politiker får vara med och behandla EU-direktiven ?

KU har konstaterat att många av EU-direktiven saknar eller har bristfälliga motiveringar men att trots det har riksdagen inte fullgjort sina skyldigheter att kontakta EU-kommissionen och bett om förklaringar eller kontaktat andra parlament inom EU för att höra deras åsikter i frågorna. KU kritik av riksdagens behandling av EU-direktiv måste anses vara kraftig då de på detta sätt slår ner på det arbete riksdagen gör gällande EU-direktiv.