Datalagringsdirektivet: SD kanske stödjer V och Mp

Sverigedemokrater har ställt upp flera krav för att stödja datalagringsdirektivet bl.a. att trafikuppgifter ska lagras i Sverige. Får inte Sd regeringen till förhandlingsbordet så kommer Sd att välja att stödja Vänsterns och Miljöpartiets motion om att bordlägga frågan ett år.

Jag hoppas att alliansen inte väljer att samarbeta med Sd.


Makthavarna vill styra debatten på Internet

I debattartikeln ”Makthavarnas iver att kontrollera nätet” på Brännpunkt i Svd
tar Anna Troberg, Piratpartiets partiledare, upp politikernas stora vilja att försöka kontrollera och styra vad vanliga människor får göra på nätet.

För politikerna vill inte att vanlig folk skall få vara med och påverka politiken för om vanligt folk får säga vad de vill och andra kan läsa det så blir det problem för politikerna.

Makthavarna kan då inte längre via debattartiklar i tidningar kontrollera vad som sägs och hur det sägs. Fria oberoende tänkare kan via bloggar mula sönder deras argument och påpeka hur dåliga och hur dumma politikernas påstående verkligen är.

Plötsligt så kan människorna se när politikerna via halvlögner och halvsanningen och utelämnande eller feltolkning av fakta försöker styra debatten i sin egen riktning. Bloggarna ger dem inte chansen att längre styra debatten, för de avslöjar de flesta dumheter som politikerna säger. PLötsligt så kan fler vara med i den politiska debatten och påverka politiken.

Med Internet så demokratiseras den politiska debatten så alla kan deltaga.


Byt VD för Statens Järnvägar.

tågRedan år 2002 kom en utredning med förslag på vilka åtgärder man behöver vidta för att säkerställa att tågtrafiken går bra på vintern. Nu 8 år senare så kommer en ny rapport som föreslår i praktiken samma åtgärden man föreslog för 8 år sedan.

Ingenting har hänt. SJ har inte tagit till sig de problem man fann för 8 år sedan och man har sopat problemen på mattan. I stället skyller de olika aktörerna på varandra och hävdar att det är motpartens fel. Det är inte konstigt att SJ personal mår sämre och att tillbuden i verksamheten ökar.

SJ är idag den största aktören på tågmarknaden. Det ingår i SJ ansvar att se till att det finns en fungerande tågtrafik även då det är vinter och man kan inte skylla ifrån sig på andra aktörer om det hela inte fungerar – i stället måste SJ se till att samarbeta med de andra och se till att tågen avgår från stationerna i tid och kommer fram i tid.

SJs VD Jan Forsgren hade redan då han blev chef för SJ en plan – att inför de system för kunderna som fanns i flygbranchen han kom ifrån till tågbranchen. Det har han gjort. Nu finns en SJ Prio och man måste numera identifiera sig för att få åka tåg. Man vill på så sätt knyta kunderna närmare sig.

Problemet är att kunderna vill inte ha en massa kundlojalitetsprogram i första handen utan kunderna vill ha andra saker. Det kunderna vill ha är tåg som avgår från stationen i rätt tid. Tåg som inte stannar mitt på banan och steker passagerarna nästan till döds för det finns inget sätta att komma ut ur tåget eller att öppna upp och vädra då tåget står stilla mitt i ödemarken. Kunderna vill även att tågen skall komma fram till slutstationen senast vid den tidpunkt den skall komma in på stationen och inte 15 min senare. Kunderna vill inte hålla på att tvingas visa legitimation för att får åka tåg – det är integritetskränkande.

Nu har man som resenär rätt till ersättning om tåg eller flyg är mycket försenade men det är inget som många vet om eller ens vet om att de måste kräva för att få rätt till ersättning. Det känns konstigt att när vintern blir svår så skickas tågresenärerna med buss i stället för med tåg.

SJs VD har helt enkelt prioriterat fel då han satsat pengar och resurser på att sälja biljetter på Tradera i stället för att satsa på bra och välfungerade tåg och vagnar som klarar av den svenska vintern samt klarar av att gå enligt tidtabellen. En gång i tiden skapades uttrycket går som tåget – för att något går i tid – det gäller inte längre och det är något som en ny VD för SJ skulle kunna prioritera upp i stället för SJ Prio.

När ett bolag går fel så är det ofta VDn fel att denna inte prioritetat rätt att VD inte sett till att satsa på de områden kunderna vill ha utan har spenderat tid och resurser på helt fel saker. Dags och avsätta Jan Forsberg och satsa på en VD som ser till att man faktiskt levererar bra kommunikationer för alla oss tågresenärer.


Regeringens kommande lagförslag

Idag har det kommit en skrivelse med vilka lagförslag som regeringen tänker sig presentera under riksdagens höst och vår session. Följande förslag tycker jag är av intresse:

  Oktober

 • Skrivelse: Kontroll av postförsändelser 6 oktober
 • Följdändringar till en reformerad grundlag, m.m. 7 oktober
 • Budgetpropositionen för 2011 12 oktober
 • En översyn av narkotikalagstiftningen 19 oktober
 • Bättre förutsättningar för internationellt tillsynssamarbete på värdepappersmarknadsområdet 20 oktober
 • Metria – bolagisering av delar av Lantmäteriets uppdrags-
  verksamhet 29 oktober
  November

 • Ändringar i lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten 12 november
 • E-plikt – förslag till lag om leveransplikt för elektroniska
  dokument November
 • Skyldighet för lärare vid universitet och högskolor att
  underrätta arbetsgivaren om patenterbar uppfinning November
  December

 • Avtalslicens för återanvändning av verk i radio- och tv-bolagens arkiv November
 • Skrivelse: Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2009 December
 • De brottsbekämpande myndigheternas tillgång till uppgifter om elektronisk kommunikation December
 • Genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/24/EG om lagring av uppgifter som genererats eller behandlats i samband med tillhandahållande av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster eller allmänna kommunikationsnät och ändring av direktiv 2002/58/EG (datalagringsdirektivet) December
 • Patentskydd för biotekniska uppfinningar December
 • Biometriska kännetecken i uppehållstillståndskort December
  Januari

 • Distansundervisning för elever bosatta i Sverige Januari

Det mest kontroversiella är datalagringsdirektivet som nu förväntas komma som en julklapp i december men även flera andra lagar påverkar på Piratpartiets områden och kan vara intressanta att kolla upp.

Datalagringsdirektivets vara eller icke-vara är en het fråga och många andra bloggar om det idag t.ex. Rick Falkvinge, HAX,


ACTA avtalet misslyckades att bli färdigt

Enligt tidplanen skulle förhandlingsrundan i Japan innebära slutförhandlingarna i ACTA-avtalet men enligt de rapporter som tidningarna skriver så är det nära men inte alls klart.

Trots att DN försöker påskina att avtalet är klart så är det inte det enligt initierade källor rapporterar Christian Engström. Det stupade bl.a. på patentbiten.

Ett av sakerna i avtalet är att tullen skall få beslagta piratkopierade varor utan en begäran från rättighetsinnehavare. Tullarna blir med ACTA-avtalet rättighetsinnehavarnas statligt betalda ’privata poliskår’.


Våga vägra datalagringsdirektivet – du med!

Camilla Lindberg(fp) och Carl Johan Rehbinder(pp) har skrivit en debattartikel med det mycket vackra namnet Våga vägra datalagringsdirektivet i SVD Brännpunkt.

De har helt rätt vi i Sverige måste vägra och införa datalagringsdirektivet. Det är en stor skam att Sveriges dåvarande socialdemokratiska justitieminister Thomas Bodström var en av de starkaste förespråkarna för direktivet.

Ingen rättrådig demokrati kan ha lagstiftning som säger att laglydiga rättskaffens medborgares alla kontakter via epost och telefoni skall sparas som om de vore simpla brottslingar. Vi har i århundraden haft brevhemlighet här i Sverige och det har krävts speciella omständigheter för att man skall få bugga misstänktas telefonsamtal. Men plötsligt så skall man börja spara en stor mängd information om oskyldigas korrespondens och samtal.

Vi kan inte behandla alla andra som brottslingar – då får vi inget trevligt samhälle.


Självuppfyllande profetia

Lake tar upp att tidningarna tar upp att folk tror att alliansen vinner valet. Men det ser inte jag som någon nyhet – det basunerade jag ut i början av augusti. Men nu har även opinionsinstituten ställt frågan och undrar vilken sida som vinner valet – och inte bara frågat vem folk kommer rösta på.

Lake är en centerpartist som samtidigt stödjer Piratpartiets värderingar – men han är inte ensam. För idag kan man läsa att en socialdemokrat och en centerpartist går ut och säger Rösta Pirat samtidigt som de lämnar sina forna partier. Henrik Brändén bloggar och berättar varför han så sent i valrörelsen väljer att byta parti. Han tar upp sina förhoppningar om att kunna vända sitt eget parti i de viktiga integritetsfrågorna som FRA och datalagringsdirektivet men har sett hur det misslyckats och har därför valt att gå över till Piratpartiet. Tilllägg Lake tar även han upp det hela.

Då nu alliansen verkar vinna valet så tror jag fler vågar rösta som de verkligen tycker dvs de vågar då rösta Pirat och då kan alla profetior uppfyllas: Alliansen vinner valet och Piratpartiet kommer in i riksdagen.

PS Slutligen kan jag notera att jag har bra koll på den lokala politiken i Västerås med mina 12156 poäng i en quiz om den lokala politiken i Västerås – det är just nu en hedrande andraplats – jag fick alla rätt men var något långsam att svara så jag leder inte – men om det betyder att Piratpartiet bli andra största parti i Västerås kommun så klagar jag inte :).


Folkpartist: Riksdagspartierna är opålitliga

penna och papperFolkpartisten Mattias Sundin säger sanningen riksdagspartierrna är opålitliga i integritetsfrågan. Målet är att få fler kandidater från riksdagspartier att skriva under ett väljarkontrakt för ett Nej till datalagringsdirektivet. Än så länge så har få kandidater skrivit under väljarkontraktet.

Men det vet vi alla redan – annars skulle inte FRA-lagen funnits. Det enda partiet som verkligen strider för Integritetsfrågan och kör den som ett av sina tre fokusfrågor i valrörelsen är Piratpartiet. Majoriteten av de som skrivit på väljarkontraktet och säger sig rösta Nej till datalagringsdirektivet är Piratpartister.


EU kommissionär blåljuger

Nyligen gick den svenska EU kommissionären Cecilia Malmström ut och sade att integriteten i SWIFT-avtalet var skyddat varpå jag skrev en bloggpost om den stora lögnen. Endast en annan blogg vågade länka till det inlägget med en pingback till mig – bloggen med det passande namnet Integritet och Frihet.

Nu har Detlef Quast, fil dr i datavetenskap. gått ut och sagt att:
”Det är en teknisk omöjlighet att SWIFT-avtalet kan skydda integriteten. Istället avslöjar överenskommelsen en okunnighet bland beslutsfattarna”

Eller som jag sade det – Cecilia Malmström blåljög journalisterna och svenska folket rakt i ansiktet. Det är väldigt bra att se någon säga emot henne – det stora problemet är att det är en annan läsare till tidningen som får göra det – och att det då är en relativt okänd person som får säga det. Cecilia Malmströms ord kommer därmed väga tyngre och trots att då tidningen sagt sanningen så är det inte många som kommer tro på det och det kommer inte innebära några krav på hennes avgång.

En politisk person som blåljuger det svenska folket rakt upp i ansiktet sådär borde journalisterna sätt dit. Journalisterna vågar inte. Utan journalisterna låter allmänheten tala i deras ställe och viker sig för makten.

Det svenska folket behöver veta om att vi i Sverige har fått en EU-kommissionär som blåljuger inför det svenska folket om SWIFT-avtalets problematik och säger att det gör motsatsen till vad det verkligen gör – kränker allas integritet – alla oss som har betalningar till utlandet.

Skall vi i Sverige acceptera att vi har en svensk EU kommissionär som ljuger för oss rakt i ansiktet eller bör vi stå upp och säga sanningen – att EU kommissionär Cecilia Malmström (fp) bör avgå ?

Det känns skönt att åtminstone se en alliansbloggare med känsla för lag och rätt fortfarande kvar som våga skriva om det hela LAKE(c).

PS Se vilka svenska EU parlamentariker som sålde ut EUs SWIFT-data.


Den stora lögnen och Cecilia Malmström

I sin bok Main Kampf valde Adolf Hitler att beskriva en teknik för att lura allmänheten som många av dagens politiker har valt att ta efter. Det handlar om den stora lögnen. Kör en lögn så stor att ingen vågar tro att det är en lögn. Orwells bok 1984 tar upp tekniken och där beskrivs vad man bör göra för att lura befolkningen och hålla den i schack:

– låt aldrig befolkningen bli sansad så den hinner tänka efter
– erkänn aldrig ett fel
– erkänn aldrig att det finns något gott i en fiende
– lämna aldrig rum för alternativ
– acceptera aldrig motståndaren anklagelser
– koncentrera dig på en fiende och skyll allting som går fel på denne
– folk tror hellre en stor lögn än en liten
och om du upprepar den stora lögnen ofta så kommer folk börja tro på den.

Denna typ av agerande finns ofta hos rena diktaturen men även i demokratier så finns det sådana typer. Tänk George W Bush där han ställer ultimatum att antingen är man för hans förslag eller så är man hans fiende eller varför inte den svenska socialdemokratin som alltid skyller allting på borgarna. Både uppträder enligt ovanstående orwellska regler för hur en diktator bör uppträda.

Ett exempel är SWIFT-avtalet där Cecilia Malmström går ut hårt och påstår att de skyddat den personliga integriteten i avtalet – en typisk sk stor lögn. Men upprepar hon det tillräckligt många gånger så kanske tom hon själv tror det.

Andra exempel är skivbolagens stora summor över ’förlorade’ intäkter pga fildelningen trots att rapporter visat att musikbranschen som helhet inte gått ner kraftigt utan sakta ökat i värde under de senaste 10 åren.

Ljug stort, ljug ofta och kanske går lögnen hem. Sanningen tvingas du då läsa i en blogg för ingen tidning kommer skriva den.