Linux långsam att nå skrivbordet

Är med i en artikel i Computer Sweden där jag uttalar mig om det faktum att Linux är långsamt att nå en större marknadsandel på skrivbordet.

Framtiden för Linux ser ljus ut. Superdatorer kör Linux, inbyggda system kör Linux och nu håller smarta mobiltelefoner och servrar att bli dominerade av Linux-system. Läsplattorna börjar även de komma med Linuxbaserade Android så det dröjer inte många år innan Linux är det dominerande operativsystemet överallt – förutom på skrivborden.

Jag tror att Linux fortsatta expansion i bärbara enheter kommer komma även till laptops för att så sedan fortsätta till desktop-datorer.

Skrivborden blir Microsofts sista strid. Det är här bolaget är starkt och det är där som det kommer ta längst för Linux att erövra stora marknadsandelar – men det kommer förmodligen ske där med. Än så länge så finns det enklare frukter att plocka så ingen har resurserna att utmana Microsoft på deras största marknad.

Men ser man på t.ex. senaste Ms Office 2010 så ger användarna den sämre betyg än senaste versionen av OpenOffice/LibreOffice.

Ett starkt skäl kan vara att Office 2010 ints stödjer någon dokumentstandard som OOXML eller ODF1.2 fullt ut vilket gör att jag tror många företag aktar sig för att välja den utan kommer välja OpenOffice/Libraoffice som har bra stöd för ODF 1.2.

Motståndet mot Linux på skrivbordet kommer sig av tre saker:
1. Så har man alltid gjort – dvs köpt Microsoft.
2. Inlåsning i stängda system och dokumentformat.
3. Dålig kunskap om alternativen.

Det kommer komma fler företag som kör Linux – men det kommer tyvärr ta år innan Linux blir dominerande även där. Det är bara och se på webbläsarstatistiken över hur långsamt det går att fasa ut föråldrade och undermåliga webbläsare.

Så jag tror att Linux kommer fortsätta växa ett steg i taget och skrivbordet blir förmodligen sista bastiljonen för Linux att ta för att kunna bli det totalt dominerande operativsystemet i folks medvetande


Valpejl – svaren SVT censurerar

SVT site Valpejl har standardfrågor de ställer till alla riksdagskandidaterna. Vi kandidater i PP och FI etc som inte tillhör de 7 partierna i riksdagen + Sverigedemokraterna vi censureras och får inte svara på frågorna – därför svarar jag på frågorna här i min blogg i stället:

Presentera dig själv
Född i Stockholm 1964 men bott hela min barndom i Norrland och sedan 1976 här i Västerås. Studerade till civilingenjör jobbade 8 år på ABB med att utveckla styrsystem till Industrin. Läste företagsekonomi och startade eget företag, Har haft många olika förtroendeuppdrag och de fick mig att engagera mig politisk i kampen mot mjukvarupatent och upphovsrättsfrågor som representant för öppen källkodsrörelsen. Det har genom åren blivit några besök på Rosenbad t.ex. deltog i Justitiedepartements branschsamtal angående fildelning.
Nuvarande uppdrag: revisor i FFII.se och styrelseordförande för Svenska Linuxföreningen.

Varför skall man rösta på dig:
Jag har ett starkt rättspatos, är principfast och tror starkt på de frågor jag engagerar mig i.

Var någonstans skulle du placera dig själv på en politisk vänster – högerskala?
Jag väljer inte hur jag tycker i ett vänster höger perspektiv utan i hur bra den sakpolitiska frågan är för Sverige och låter inte ideologiska hinder stoppa mig se rationellt på en fråga. När en från alliansen pratar politik med mig så tror de ofta jag tillhör de rödgröna och när någon från de rödgröna pratar med mig så tror de ofta jag tillhör alliansen.

Vem är din politiska förebild?
Har inga förebilder utan väljer min egen väg.

Om du var aktiv i ett annat parti, vilket skulle det vara?
Förmodligen Centern. Folkpartiet eller Miljöpartiet – men inget av dem känns rätt i dagsläget – de har för många frågor där jag tycker motsatt vad dessa partier för som politik idag.

Finns det en fråga där du ändrat ståndpunkt inom politiken?
Nej.

Om du får en riksdagsplats kan du då tänka dig att rösta emot ditt parti, i en för dig mycket viktig fråga?

Skulle Piratpartiet välja att ge upp sina fokusfrågor och rösta emot mig så blir det konstigt. Jag ger inte upp Piratpartiets politik och har inte en tanke på att de andra riksdagskandidaterna för Piratpartiet gör det heller.

Bedriver du en personvalskampanj?
Ja, jag ber alla att kryssa mig. Men kommer inte spendera några belopp på annonser reklammaterial etc. Förväntar mig i första hand att komma in i kommun och landstingsvalet.

Andra censurerade: Anna Troberg, Emil Isberg, Jan Lindgren, Gun Svensson, Gabriel Sjölund, Jonny Olsson, Rickard Olsson.

PS Kort efter jag skrivit ovanstående meddelande så gav SVT upp – och nu har även vi partier utanför riksdagen fått möjligheten att svara på frågorna. Kudos till SVT som gav med sig och låter alla svara på frågorna.