Deflation, bankunion och 30-talsdepression

bank.png

Sverige har deflation – DN.SE vilken delvis förklaras av att det är dåliga tider för industrin. I deflationstider så är det bättre att ha pengar på banken än att köpa varor för dem. För ju längre man har pengarna på banken – desto mer värda blir de.

I sydeuropa så är det ännu värre där går man mot en 30-tals depression. En arbetslöshet på 25% är faktum för minst två länder Spanien och Grekland. I Italien har Berlusconi gjort comeback och vill åter ta över landet och i Malta har man regeringskris och är på väg till nyval.

I USA fortsätter man att gå mot finansstupet och har ingen lösning i sikte.

När det gäller bankunionen inom EU så har man beslutat att länder som inte är med i Euron slipper vara med – så Sverige kommer inte vara med. Men det är förklarligt då svenska stödet för Euron är helt borta – hela 82% skulle idag rösta nej till euron.

En övergreppsbild av dagens ekonomiska verklighet med makroperspektiv. Dåliga nyheter och inget som tyder på att det kommer bli bättre.


Sverige har aldrig invaderats av britterna

Minnessten över slaget i PiteåEnligt en undersökning så finns det idag bara 22 länder i världen som aldrig invaderats av Storbritannien. Britterna har invaderat 90% av världens länder men inte alla; Sverige är ett av länderna britterna aldrig invaderat.

Vi delar äran med Andorra, Vitryssland, Bolivia, Monaco, Luxenburg, Paraguay, Vatikanstaten och några till.

Men och andra sidan så har de svenska vikingarna invaderat britterna en gång i tiden – så de fick väl så mycket stryk att de då inte vågade invadera Sverige 🙂

När det gäller britterna så är det välkänt att slaget vid Hastings 1066 innebar att normanderna under Vilhelm Erövraren invaderade och tog över England. Vad många inte känner till att en av orsakerna till att normanderna vann slaget var att den brittiska styrkan var i dåligt skick eftersom den bara någon vecka innan varit inblandat i ett blodig strid med vikingar under Harald Hårdråde. Britterna vann striden mot vikingarna men förlorade landet då de försvagades så mycket att normanderna lyckades vinna slaget vid Hastings 1066.

Skälet till att både vikingarna och normanderna invaderade var att gamle kungen dött och de såg en möjlighet att ta över landet. Hade det motsatta skett – hade britterna slagits med normanderna först och vikingarna sedan så kanske det varit ett nordiskt land idag. Hur annorlunda hade världen varit om England, Wales och Scottland varit med i nordiska rådet och pratat ett skandinaviskt språk.

I dagens moderna värld så sker inte så mycket invasioner utan man brukar ofta avgöra det hela genom demokratiska processer. Ett exempel är valet i USA där presidenten Obama demokratisk ’krigar’ mot utmanaren Romney. I många svenska tidningar utges valet för att vara jämnt – men i själva verket – precis som i slaget vid Hastings så är oddsen kraftigt i Obamas favör och denna har över 80% att försvara sitt jobb i fyra år till.

Genom att USA valet innebär val av elektorer som sedan formellt utser presidenten så är det så att Obama har en mycket stor fördel i att vinna omröstningen. I många delstaten är skillnaden mellan kandidaterna stor så man vet redan hur de kommer rösta i valet och vem som kommer få elektorsrösterna. I de kvarvarande delstaterna så finns ca 110 elektorsröster att kämpa om och Obama behöver bara få 33 av dem för att vinna så det krävs inte mycket för Obama att vinna valet. De stora svingstaterna Ohio och Florida måste båda vinnas av Romney för att denna skall ha minsta chans att vinna valet – och inte ens det kanske räcker för att vinna över Obama.

USA är som bekant en av britternas forna kolonier och ett land som då England invaderat. När det gäller USA så har det landet invaderat 80% av världens länder – men även USA har aldrig invaderat Sverige.

Nu finns det dock andra länder som faktiskt invaderat Sverige. Ett exempel är ryssland som under finska kriget t.ex. invaderade och höll Skellefteå 1809. Slaget vid Pitesund blev Finska krigets sista strid och faktiskt den sista gången en främmande makt krigade på svensk mark. Sedan 1999 står en minnesten på platsen för att ”minna om krigets vedervärdigheter.” (se bilden)

Nu för tiden så har sverige en neutralitetspricip och med siktet inställt på fred. Sverige deltar i FNs fredstyrkor och har militärer som hjälper till och bevara fredeen i världen. Sedan den infördes så har Sveriges neutralitetspolitik har stått sig bra genom åren.

På Piratpartiets medlemsmöte som pågår så sker en ställningstagaden om hur vi i Piratpartiet vill att Sveriges framtida militära försvar skall se ut och vara inriktat på. Följande har beslutats:

  • Piratpartiet ska verka för bred och blocköverskridande överenskommelser angående försvarspolitiken
  • Piratpartiet ska verka för att en stabil och långsiktig försvarspolitik förs
  • Piratpartiet ska anse att målen med försvarspolitiken är:
    • värna befolkningens liv och hälsa,
    • värna samhällets funktionalitet,
    • värna vår förmåga att upprätthålla våra grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter
  • försvarets huvuduppgift är att verka för ovanstående genom att försvara Sveriges territoriellaintergritet på marken i luften, till sjöss och på andra arenor där vi kan hotas med angrepp

Sverige är bäst på Internet

World Wide Webs skapare Tim Berners-Lee har tagit fram ett nytt index över länders förmåga att använda och utnyttja internet och Sverige toppar nytt webbindex – NyTeknik.

De fem första är Sverige, USA, Storbrittannien, Canada och Finland. Våra grannländer Norge ligger på 9 plats och Danmark finns inte med på listan över de 61 länder som rankats. De länder som inte finns med finns inte med för att de har inte lyckats hitta all information de sökte om de länderna så de kunde ranka dem korrekt. De flesta västeuropeiska länderna finns med i listan.

Vårt försprång framför USA ligger främst i områden som politik, ekonomi och hur användandet av Internet har förändrat samhället.


Euron, EU och den grekiska frossan.

Samtidigt som fastighetsprisern föra småhus går ner i Sverigs vilket är ett tydligt tecken på att vi inte har högkonjunktur och att övervärdering på fastighetsmarknaden är på väg att rättas till så sker det stora saker med ekonomin i euro-området.

I Grekland vill vänstern att avtalet med EU skall förhandlas om. Nu är knappast EU speciellt intresserad av det vilket då gjort att många nu officiellt går ut och tror att kanske Grekland skall lämna euron. På denna blogg har jag länge tagit upp tanken på att Grekland lämnar EU. Fördelen med det är att grekiska folket får själva stå för vilken väg de vill att politikerna skall välja i stället för att vara uppbundna av vad de tyska politikerna vill.

Samtidigt så har även Spaniens tredje största bank stora problem och det viskas om förstatligande av banken. Nu är Spanien en av EUs största länder ekonomiskt sätt men med en arbetslöshet där över var 5te arbetsför går utan jobb leder till mycket stora problem för ekonomin. Många bankerna inom EU hotas av nedgradering och med grekland och spanien i kris så ser jag en risk för fler banker hamnar nära obestånd och behöver större kapitalinjektioner för att överleva.

Nye presidenten i Frankrike kan påverka hur frankrike ser på Euron och dess vilja att vara med och betala för andra länders problem då man själv samtidigt har problem. Skälet till att han valdes har kanske inte så mycket med att franska folket vill ha Hollande utan snarare att de vill ha bort den sittande presidenten, den impopuläre Nicolas Sarkozy. Frankrikes nya president har lovat ekonomisk reformer som kan påverka ett av EUs största och viktigaste länder och varje förändring innebär alltid risk för problem. Speciellt som man utlovat stora ändring och samtidigt Frankrike har en dålig ekonomi. Men vad valen i Frankrike och Grekland visar på är att det finns ett stor missnöje med hur EU gör saker och ting då de högerextrema partierna ofta är väldigt EU-fientliga och drar röster på det.

Men även i Tyskland ser det problematiskt ut för regerande Merkel. Piratpartiet har lyckats komma in i alla delstatsval på senare tiden och kan mycket väl ta mandat där när det blir omval 2013 och det regeringsunderlag Merkel har kan försvinna i valet hösten 2013 då tysklands riksdag väljs. Tyska befolkningen är missnöjd med att vara den som betalar mest för att hålla andra länder under armarna så här kommer hon inte få ett lyckat val med dagens politik. Så från Tyskland kommer det inte någon räddning för Grekland.

Så vad händer med Euron och därmed EUs integration på det politiska området ? Det är svårt att sia om framtiden. Men mycket tyder på att grekland faller ut eurosamarbetet och att det blir då allvarliga störningar för Euron.


Eurostödet är lägre än lågt

Kraftigt minskat stöd för euron | Näringsliv | SvD.

Med ett stöd på bara 11% känns införandet av euron långt borta och de enstaka folkpartister som envisas att försvara euron är väldigt ensamma.

Många tror i stället som Calmfors att euron kommer splittras och antingen delas i mindre områden eller så kommer de enskilda länderna ta tillbaka sin egna valutor. Den första stabiliseringtakten sågades hårt av nationalekonomer och Calmfors sågar även helt de nya förslagen till stabiliseringpakt och anser att den inte är tillräcklig för att undslippa situationer liknande dagens. Han gillar inte tanken på att böter skall straffa länder – för hur skall man orka straffa ett land som har ekonomisk kris med böter – det späder bara på problemen.

Finland brukar anses vara ett av de starka euro-länderna men även Finland – liksom sverige – verkar vara på väg in i en recession. För Finlands del så är det eurokrisen men även förmodligen den stora nerdragningar Nokia måste göra då det hela tiden förlorar marknadsandelar på mobilmarknaden.

I Danmark är det ännu värre och där talar man om fullständigt konkurs för Danmark om deras storbank Den danske bank skulle gå omkull. Landet Danmark anses inte ha de pengar som behövs för att rädda storbanken.

Ungern skissar nu på ett eget stödpaket för att klara av sin ekonomiska kris med lån från bl.a. IMF. Samtidigt får de krisande euro-länderna högre långräntor – ett tecken på att marknaden analyserat paketet från krisförhandlingarna och funnit dem icke tillfredställande och tror Standard & Poor kommer sänka länderna kreditbetygen, något S&P tidigare flaggat för.

I Sverige så säger Håkan Juholt(s) nej till att sverige ansluter sig till den nya stabiliseringspakten och med EU fientliga V och Sd så kan bara regeringen hoppas på kunna övertala Mp för att få igenom frågan. Sverige röstade trots allt nej till att införa euron i folkomröstningen så det blir nog väldigt svårt att övertala Mp att stödja stabiliseringspakten med tanke på att euron har ett mycket lågt stöd bland det svenska folket.

Piratpartiet har idag inte tagit ställning i euro-frågan. Borde vi inte det ?


Vindkraften ersätter Barsebäck

Vindkraften producerar numera ungefär lika mycket som 1.5 barsebäckkärnkraftverk. Då den byggs ut i rasande takt så kommer den snart vara så att Vindkraften ersätter Barsebäck – NyTeknik.

Både 2009 och 2010 så var vi i sverige tvungna och importera el för att klara oss. Men med ökad vindkraft så kommer elpriserna att kunna sjunka igen. Tyvärr så innebär de stora export/importledningarna av el en nackdel då det även betyder att det går att exportera el. Det gör att elpriserna kommer att gå mot de priser som gäller i högprisländerna som Tyskland och Danmark då de vill köpa billig el från Sverige.

För att få ner elpriserna ännu mera så skulle vi behöva producera mer el än vad sverige behöver och kan exportera – då först kan elpriserna gå ner rejält. Men det betyder även att Sverige då kommer kunna sälja mycket el till utlandet. Sverige har chansen att bli ett rikt el-land pss som många oljaländer idag har blivit rika på sin olja. Med vårt stora land och mycket ödemarker så kan vi bli storexportör av el-energi till kontinenten.


Sverige på väg in i en lånekris ?

Svenskar lånar mer och mer. Faktum är att Sverige ökade sina lån mest i hela Europa de senaste 10 åren. Från 2001 har de svenska bostadslånen ökat med 10% per år och har lån på en och en halv gånger årsinkomsten.

Detta kan inte fortsätta. Vi kan inte hålla på och kraftigt öka våra bolån utan att det kommer leda till stor kris när det kommer en större lågkonkjunktur. Med tanke på situationen inom Euro-länderna så är en sannolikhet för en större lågkonjunktur relativ hög. Normalt brukar man inom ett valutaområde har väldigt liknande räntenivåer men både Italien och spanien ligger numera dåligt till med räntor över 7 % – långt över de stabila euroländernas räntor.

Krisen i Grekland är inte alls över utan det landet kommer under säkert ett årtionde eller till och med mera behöva föra en restriktiv ekonomiskt politik för att återhämta sig och nå en någon så när bra ekonomi. Klarar inte Italien eller Spanien av sina problem genom att snabbt införa en krisekonomi och ser över sina finansiella situation så kommer de länderna att inte klara av sina förehavanden och då hamnar Euro i en verklig kris. Att fixa greklandsproblemet är ingenting mot de problem som Italien och Spanien kan leda till om dessa länderna inte snabbt får en uppresning av sin ekonomi.

Italien har fått en ny regering så förhoppningsvis så kan denna fixa Italien men det är inte alls säkert. I Spanien är det nu val på gång och det verkar leda till ny regering där. Vi får se hur den väljer och tampas med de ekonomiska problemen.

För att klara av dessa kriser så vill nu Merkel att man skriver om EU-fördraget och i praktiken skapar Europas Förenta stater. Målet är att alla länderna skall få sina budgetar och finansiella politik ställd under förmyndarskap av EU som då kommer säga ”aja baja den där skatteändringen får ni inte göra för då går det dåligt för landet”. Alla skatteändringar gällande skattesatser, avdrag men även vårt trygghetssystem med försäkringar och bidrag kan då få nej när EUs kontrollanter kommer och bestämmer över EU ländernas ekonomi. Sverige kommer få ge upp sin integritet och sin självständighet gällande den finansiella politiken och byråkrater i EU kommer få slutbestämmandet om vilken ekonomisk politik Sverige får föra.

I Sverige är landstingen och kommunerna helt självständiga i att fatta beslut om sin budget. Det finns styrning från staten men regeringen har idag ingen rätt att gå in i en landstings eller kommuns budget och säga – aja baja så får ni inte göra. Faktum är att inte ens landstingen och kommunerna i Sverige är så hårt styrda ekonomiskt som EU nu vill att Sverige och de övriga EU-länderna skall bli. I praktiken skapar därmed ett Europas Förenta Stater även om det då till namnet inte kommer heta så.

Krisen i EU är allvarlig. Annars hade inte Merkel föreslagit sådan stor inskränkningar av de enskilda ländernas integritet gällande finansiella frågor. Krisen kommer leda till sämre ekonomi i EU då länderna i kris måste dra åt både svångrem och hängslen för att överleva.

Även stabila Euro-länder har sett ökande marknadsräntor och sänkta aktiekurser. En viktig faktor är att de krisande euro-länderna kommer att medföra domino effekter om de ställer in betalningarna för det påverka alla deras handelsländer kraftigt negativt. Frankrike är t.ex. en stor nettoexportören till Grekland. Men även för att länderna genom sina lån till Eurons krisfond EFSF faktiskt själva försämrat sin ekonomiska situation. Faller euron så kommer EFSF förmodligen falla den med och då ser det risigt ut för dessa länderna att få tillbaka de mångmiljardbistånd de puffat in för att hjälpa de krisande euro-länderna.

För Sverige så kan en sådan ekonomisk kris leda till stora problem att få låna pengar. Hela vårt samhälle, där en stor del av värdetillväxten består av ökade huspriser, kommer då rämna och många människor med 100% belåning och inga amorteringar kommer bo i bostadsrätter där värdet ligger under det de lånat och utan möjlighet att sälja lägenheten utan förlust. Då de ofta inte har några marginaler så kommer de efter försäljningen fortfarande stå med en lån de inte kan betala och kommer ha dålig ekonomi för lång tid i framtiden.

Sverige kan då få en allvarlig lånekris. För att stoppa det behövs åtgärder som dels ökar bankernas möjlighet att klara av kreditförluster men även system som gör att folk betalar en större andel av sina husköp med egna pengar och tar lån de amorterar ner så att de klarar av även om bostadspriserna går ner 10-20% från dagens nivåer utan att gå i personlig konkurs.


Elbrist hotar i söder

Sverige har nu en mycket konstig situation där vi har elöverskott i norr där vattenkraftverken går för full då dammarna är fulla samtidigt som elunderskott hotar i söder .

Skälet till det är ett välkänt problem för Sverige. För mycket av vår el producerar av de norrländska älvarna och för lite el produceras i södra sverige. Detta blir mycket uppenbart då kärnkraftverken i Ringhals är avstängda. Då blir det sådana problem att man måste ta till reservkraft i södra sverige för att de där skall kunna få el samtidigt som det är överskott i norra sverige.

Det finns därmed ett stort behöv av att man i södra sverige skapar en större elproduktion. Läget är inte bra. Dels så är elproduktionen i södra sverige för liten. Dels så är överföringskapaciteten från norra sverige till södra för liten. Slutligen så är man i södra sverige väldigt beroende av att kärnkraftverken fungerar för annars så riskerar man att få elransonering under kalla vintrar.

Här behövs bättre ledningar mellan norra och södra sverge samt fler kraftverk i södra sverige.


Marknaden ger Sverige billiga lån

EU flagganStaten får rekordbilligt eurolån och lånar 1 miljard euro till 0.93% ränta. Detta är det billigaste euro-lånet där en stat lånat pengar som någonsin tagits.

Investerarna flyr de osäkra valutorna i euroområdet och satsar i stället på att låna ut till säkra länder som Sverige. Ungefär hälften av lånet kommer från andra centralbanker i europa.

För Grekland är det tuffare och Finland står fortfarande fast ochvill inte låna ut pengar till Grekland utan bra säkerheter. Finland inser – som de flesta andra – att chansen att grekland kommer betala tillbaka lånet är tyvärr relativt liten. Finland är förgrymmande över Tysklands krav på att de skall godkänna lånet utan godtagbara säkerheter. Grekland står inför svåra ekonomiska problem och det faktum att problemländerna drar ner helo euro-området men även resten av europa till en sämre konjunktur är något som inte talar för att det blir enkelt för Grekland och sanera sin ekonomi.

I Sverige pågår samtidigt tal om att regeringen sparar för mycket då man i budgeten tänker sig spara 17 miljarder genom att senarelägga skattesänkningar. Men jag vet inte om jag håller med här. Sveriges regering behöver hålla hårt i pengarna så man har möjlighet att senare komma med stimulanser om det blir en djup konjunktursvacka pga oroligheterna inom ekonomiska området både inom inom euro-zonen, USA och i andra områden som t.ex. Japan.


Facebooks ”Gilla” kan förbjudas i Tyskland

I Tyskland så kan ”Gilla”-knappen som finns på facebook förbjudas. Då den kan används för att ange vad människor gillar så kan den även användas dammsugas för att få reda på allt vad folk gillar och användas som ett sätt att registrera vad folk tycker och tänker.

Åsiktsregistrering är inte tillåten i varken Tyskland eller Sverige. Men i tyskland håller man helt enkelt hårdare på integriteten för datalagringsdirektivet gäller inte där. I Tyskland har konstitutionsdomstolen förklarat deras lag som inför datalagringsdirektivet för olaglig och stoppad av Tysklands grundlag.

I Tyskland så är det delstatsval nu och Piratpartiet Berlin har i en opinionsundersökning fått 4.5% av rösterna. Piratpartiet behöver bara 5% för att komma in i delstaten. Uppenbarligen så är integritetsfrågan mycket starkare i Tyskland än i Sverige. Nu får väl de inte tillräckligt för att avsätta de som styr och själv ta makten – men piratpartiet får en röst i debatten och kan påverka i våra frågor.