Jag oroas över Rikskrim

spyDebatten om datalagringsdirektivet och dess tillämpning har tagit fart de senaste dagarna. Genom EU domstolens klara sågning av lagen och själva datasparandet av vanliga hederliga människors vardag så fann EU domstolen att datalagringsdirektivet bryter mot själva grunden i EUs fördrag. Den bryter mot allas våra mänskliga rättigheter. Skillnaden mot Sverige grundlag och även då europakonventionen om mänskliga rättigheter är minimal så oavsett vad en del politiker påstår så är hela lagen skjuten i sank. Det finns inga möjligheter att datalagringen av vanliga människors aktiviteter i mobil eller på Internet kan vara laglig med tanke på skyddet för privatlivet som alla olika definitioner av mänskliga rättigheter har med.

Polisens uppgift är att agera mot de som begår lagbrott. Polisen skall förhindra att brott uppkommer genom att då föregå med gott exempel och uppmana folk att följa lagarna. Det är polisen uppgift att då få folk att göra rätt men även då att ta fast de som gör fel och bryter mot lagarna för att uppmärksamma alla på att lagar måste följas.

Det är därför med bestörtning jag notera att Rikskrim – som borde vet mycket bättre – faktiskt väljer att ignorera brott mot alla boende i Sverige:

Han säger att polisen även de senaste dagarna har fått ut de uppgifter man begärt på grundval av den nu omtalade lagen. Och man tänker fortsätta att begära ut uppgifter, oavsett domen och vad Post- och telestyrelsen sagt om tillämpning.

via Rikskrim oroas av osparade data | Inrikes | SvD.

Rikskrim tänker sig alltså att utnyttja det faktum att telekomoperatörerna villigt begår brott mot oss svenskar till att då utnyttja detta och be om data trots att de vet att datalagringen är emot Sveriges lagar.

Så i stället för att då se till att brott mot vanliga svenska upphör så uppmuntrar man att brott sker genom att be dem fortsätta lagra data:

– Och vi hoppas att teleoperatörerna tänker till och tar samhällsansvar.

viaRikskrim oroas av osparade data – NyTeknik.

Det är en dålig dag då polisen uppmanar till brott. Men tänker sig att polisen borde ha lärt sig av Romer-affären där de fick allvarlig kritik för sina register. Men icke, man uppmuntrar telekomoperatörerna att kränka vanliga människors mänskliga rättigheter. Det är en mycket trist dag då polisen uppmuntrar till lagbrott i stället för uppmuntrar företagen att sluta begå brott.

I stället borde polisen med omedelbar verkan kräva av telekomoperatörerna att de slutar med sin olagliga verksamhet och slutar att kränka människors mänskliga rättigheter. Under 2013 första halvår klarade polisen upp 110 000 brott vilket är en minskning med 15000 sedan 2012. Det är under samma tidsperiod som datalagringsdirektivet har kunnat använda i sverige. Det är uppenbart så att denna har inte varit behjälplig för polisen i att klara upp brott.

Att polisen uppklarningsprocent minskar då man får nya leksaker är faktisk rätt intressant. Det finns en undersökning från 2008 av hur övervakningskameror påverkar polisen i Londons möjlighet att stoppa brott och där var man klar över resultatet – kamerorna ökade inte möjligheten att stoppa brott. Det tog för lång tid och var sällan till hjälp att titta på övervakningskameror för polisen. Kostnaden för kamerorna var inte värt den lilla hjälp de gav.

Det har även hörts samma tongångar från NSA – vid 911 så hade USAs olika myndigheter kunnat stoppa det hela om alla anmälningar och data hade kunnats samlats ihop och analyserats. Problemet är att man hade så mycket data och myndigheterna samtalade inte med varandra att man inte lyckades stoppa det i tid. Sedan dess har alla data samlats ihop inom NSA och det är fortfarande så att trots att alla data samlas och finns tillgängliga så har man inte personalresurser att analysera data och stoppa terroristdåd. Än så länge har NSA insamling av data stoppat exakt 0 terroristdåd.

Problemet är inte att samla in data. Problemet ligger i de mycket stora mängder resurser som måste satsas på att analyser data. Kostnaden för att analysera stora mängden sparade data gör att denna typ av brottsbekämpning gång på gång har visat sig verkningslös. Den är för dyr och man har inte resurser för att då klara av att analysera de avancerade samband som finns.

Ta bostonbombarna. FBI hade fått anmälan mot dem. Men trots det lyckades bombmännen smälla av bomber mot marathonlöparna och orsakade en enorm människojakt i Boston. FBI hade inte manresurser och gräva tillräckligt djupt i fallet – för alla resurser gick till att sitta och analyser en massiv mängd data hos NSA.

Sluta samla in massdata om vanliga människor med typ datalagringsdirektivet och FRA-lagen. Sluta med en desperat tro att det hjälper. Sluta begrav de som skall stoppa jobba i så mycket data att de inte ser skogen för alla träd. Sätt resurserna på klassiskt polisarbete och stoppa brotten i stället. Och slutligen uppmuntra inte företag att begå lagbrott mot vanliga människor.


Ask skjuter skarpt men missar ladugårdsväggen

Det låter bra. Att vår justitieminister Beatrice Ask ser terroristdåden i Norge och tar i krafttag för att stoppa obehöriga att få tag på sprängämnen genom att införa nya regler för sprängämnen.

Ask verkar ha missat att terroristen använda hemmagjorda sprängämnen och att reglera hanteringen av legala sprängämnen inte hade kunnat stoppa terroristhandlingarna ?

Det är tyvärr det vanliga sättet att försöka visa initiativ – gör någon helt ovidkommande som inte hade påverkat för att låtsas ta saken på allvar. Ask initiativ låter bra för alla hörde att det var en bomb i Oslo. Men det kommer inte påverka nästa terrorists möjlighet att tillverka en bomb.


Socialdemokraterna gör en pudel om FRA

Det visar sig nu att socialdemokraternas Morgan Johansson inte alls hade stöd av partiet i sitt utspel om FRA och nu har han fått smäll på fingrarna av riksdagsgruppen med Sven-Erik Österberg i spetsen.

Det är skönt att se att det bland socialdemokraterna finns riksdagsledamöter med ryggrad som inte ändrar sin politik bara för en självmordbombares skull. Bra gjort!

Morgan Johansson har tidigare varit en av kandidaterna till partiledareposten men hans agernade i denna frågan tyder på att han inte har vad som krävs för att leda socialdemokraterna.

Sven-Erik Österberg å andra sidan… och det säger jag inte bara för att han är västmanlänning.


Socialdemokraterna har fått panik

man går sönder i vindenMed anledning av den ensamma galna terroristen som sprängde sin bil och sig själv i Stockholm så har socialdemokraterna fått panik. De måste låtsas som de gör någonting för att ta fast terrorister så de vänder kappan efter vad de tror vinden blåser och panikvänder i FRA-frågan – för nu skall inget ändras där.

Den senaste opinionsundersökningen är inte nådig mot Socialdemokraterna – de får signifikant mindre antal röstande än Moderaterna och hamnar under 30%-strecket. För att finnas med i den politiska debatten så tar de till storsläggan och vill införa en massiv övervakning av svenskar. Först vill de inte riva upp FRA-lagen och införa sin egen variant av FRA-lagen som kommer vara lika integritetskränkande som den nuvarande – utan de vill även gå SÄPO möjlighet att spana på signalspana på nätet.

Socialdemokraterna hoppas nog att vanligt folk är dumma som inte inser att när man har man ensamma galningar att göra så hjälper ingen ingen signalspaning. När man har med ensamma galningar att göra så finns det egentligen ingeting alls som hjälper – det går inte att skydda sig mot dem på ett tillfredställande sätt.

Nu är ofta ensamma galningar inte något större problem för den förödelse som mannen ägnade sig åt mest åsakade skada på honom själv. Men den största skadan är inte den skada mannen åsakade sig själv den största skadan är rädslan och alla de som sprider rädsla. Hela den förändrade politik det innebär då politiker försöker vinna billiga poänger på att sprida rädslan och på att få igenom en mängd integritetskränkande lagstiftning som demonterar ner den svenska demokratin.

Annars är väl nästan det värsta Sverigedemokraternas partiledares sekreterare som twittrade ”äntligen” om attentatet För Sd är händelserna en gudagåva och de kommer säkert försöka ta politiska poäng på det hela.

Min åsikt är att det hela är en tragiskt händelse. Både för för ’terroristen’ som fått sådana konstiga åsikter att denne känt sig tvungen att genomföra attentatet men även för Sverige där skrupellösa politiker kommer försöka ta billiga politiska poänger på denna händelse genom att dra nytta av folks rädsla och om de lyckas så kan de samtidigt förstöra demokratin i Sverige.


Wikileaks hade kunnat räddat 3000 liv

Wikileaks  logoNu avslöjas det att trots att man från officiellt håll framhöll att Wikileaks avslöjanden om förhållandena i Afghanistan skulle leda till dödsfall så har det inte lett till ett enda dödsfall. Det enda som hänt är i stället att vi alla uppmärksammats om förhållandena i området. Trist nog så har deltagandet där kostat Sverige nyligen ytterligare ett liv och idag skadades två svenska soldater i området. En av de skadade har fått mycket allvarliga skador och det samma dag som man flaggade på halv stång för den döde svensken. Stridigheterna i området har hårdnat rejält.

Det mest intressanta är att nu går FBI-agenter ut och påstår att om WikiLeaks hade funnits 2001 så hade den kunnat hjälpa till att stoppa 11-september katastrofen genom att den kunnat användas för att sprida informationen om det kommande attentatet. Cheferna hade nämligen ignorerat dem och stoppat dem att gå ut med varningar. Detta trots att de fått information om att det skulle komma attacker där plan skulle kapas och flygas in i skyskrapor.

Tyvärr var informationen för generell och kampen mot terroristema som var stark unden Clinton pga de terroristattentat som skedde under hans regim var hade mindre prioritet. Kanske för att Bush-familjen var vänner med bin Ladin-familjen och kanske delvis för de inte ville fortsätta i Clintons spår, utan ville skapa sin egen utrikespolitik.

Slutsatsen är att Wikileaks är bra idag och hade varit bra att ha en gång i tiden och hade kunnat rädda flera tusen liv – om den bara hade fått chansen. Inom kort kommer Wikileaks släppa dokument om Irak-kriget.