Ingen håller koll på vem jag talar med på torget Bildt

rättvisans vågskålCensuren på Internet är en het fråga där många uttalar sig. Malmström vill införa filter på EU-nivå. Vår kommunikation övervakas av FRA och snart kommer även SÄPO få del av den informationen. Snart kommer även datalagringsdirektivet att införas i svensk lagstiftning – omröstning sker i mars. Samtidigt så använder diktaturer avstängning av Internet som ett sätt att stoppa demonstranters desperata sökande efter en utveckling mot demokrati.

Utrikesminister Carl Bildt(m) har en debattartikel i Expressen med titeln ”Nätanarki är öppet mål för despoterna” där han skriver om Christopher Kullenberg(??? förmodligen opol) och Anna Troberg(pp):

Båda förefaller att inte acceptera att staten har en roll i att skydda friheten på internet och för att stävja olagligheter. Ändå är det inte konstigare än att staten och staterna har en sådan roll på torget, på vägarna och i att värna luft- och sjöfartslederna.

Men när jag är går på torget, cyklar på vägarna och seglar på havet så finns ingen där som håller koll på vilka jag samtalar med, när jag samtalar med folk och var jag befinner mig när jag samtalar. Men så vill Carl Bildt att det skall bli på nätet då data om epostmeddelanden till vem, när och varifrån skall lagras enligt EUs datalagringsdirektiv.

Så varför skall lagarna vara hårdare på nätet än på torget Bildt ? Du är ingen som skyddar nätet Bildt, du är någon som vill hjälpa till att hindra det fria ordet att talas på nätet. I stället är det ’despoterna’ i EU – t.ex. f.d. justitieministern Thomas Bodström(s) – som skriker högst och får igenom sina repressiva lagstiftning för att stoppa det fria ordet på nätet.

Själv tror jag det handlar om rädsla. För på Internet gör möjligheten att kommicera med andra att man kan sprida ideer makthavarna inte vill skall spridas. Det kostar inte mycket att komma ut på nätet. Det man skriver kan där enkelt spridas till alla som vill läsa. Orden man skriver kan påverka en helt folk. De kan störta diktaturer och avslöja bovar och falskt tal.

Det finns faktiskt ingen anarki på nätet Bildt. Alla lagar som gäller på torget vägen, luft och sjölederna gäller även på nätet. Men till det kommer tyvärr flera speciallagar som ytterligare begränsar yttrandefriheten t.ex. FRA-lagen och datalagringsdirektivet.

Man är mindre övervakat på torget än på Internet. Man får tala mera fritt på torget än på Internet. Varför får inte Internet ha samma yttrandefrihet som torget, vägarna, luft och sjöfartslederna Carl Bildt ?