Kontrollsamhället läcker

Varje gång man skapar ett register så måste man fråga sig – vad händer när registret läcker ut ?

Frågan är alltså när och inte om. Problemet är alltså att alla register läcker data.

Nu har det avslöjats att en FIFA-anställd sålt uppgifter till svarta börshandlare – Sveriges fd statsminister Ingvar Carlsson och fd integrationsminister Jens Orback är några av de drabbade. Motiver är ofta att tjäna pengar på att utnyttja uppgifterna.

Fredrik efterfrågar hur FIFA kommer hantera det hela medan Piraten Anders jämför det hela med FRAs insamling av persondata och undrar när tidningarna skall dra sambandet mellan de två ?

I andra hörnan av det hela ligger Wikileaks, en webbplats på nätet där man avslöjar sådana läckta uppgifter från databaser för att avslöja myndighetsmissbruk. Ett exempel är den video då en helikopter anföll civila på marken och då man spred 90 000 dokument som beskriver krigets skitighet.

Båda dessa visar på två sidor av Piratpartiets politik som då kanske kan ses som varandes i motsatsförhållande till varande. Kravet på personlig integritet och kravet på transparens.

Men egentligen är det ingen konflikt för kravet på transparens gäller offentliga sektor och kravet på personlig integritet gäller privatpartier.

Kravet på personlig integritet handlar om att skydda individen mot samhällets övergrepp genom överdriven övervakning och säkra rättsäkerheten.

Kravet på transparens handlar om att skydda individen mot samhällets övergrepp genom att förhindra korruption och säkra rättsäkerheten.

I grund och botten handlar alltså Piratpartiets krav på personlig integritet och transparens hos myndigheterna om samma sak. Det handlar om att stärka individens makt mot samhället så att man undviker att individer råkar illa ut pga läckande databaser, felaktiga beslut eller rent missbruk från myndighetspersoner.