Tieto-krachen: Hade funkat i Linux

Nu börjar det komma fram uppgifter som talar om varför det blev problem i Tietos moln. Det visar sig att de använde backuper som inte fungerade i operativsystemet. Så när diskarna kraschade och de skulle återställa från backup så fick Tieto – blåskärmar och kraschade band – IDG.se.

Backup-programvaran var inte kompatibel och fungerade i den version av Windows 2008 de körde på. De fick då blåskärmar när de försökte återställa. Det är ett problem som kunnat åtgärdas om man från början inte installerat datorprogram som inte var kompatibla med varandra.

Hade de kört Ubuntu Linux så hade den beroendehantering som finns för programvara varnat om att backup-programmet inte var kompatibelt med det installerade programbiblioteken och försökt lösa problemet. Hade det inte gått så hade programmet inte installerats. Då hade man fått en mycket tidig och klar varning om att det hela inte fungerande tekniskt.

Nu är det inte på något sätt klarlagt vem som fattade besluten om att uppgradera och varför de installerade inkompatibla datorprogram/system. Men någon har sjabblat på något sätt då detta kunnat hända. Med Linux hade de ansvarig för Tieto inte kunnat skjuta problemet under mattan och ignorera det för då hade IT-systemet klagat direkt. Nu verkar man ha installera back-up programvara i ett operativsystem det inte fungerade med.

Noterar även att många hade stora skadestånd som blev aktuella om upptiden för Tietos system var under 95.9% – för den som kan räkna så innebär det att systemet kan vara nere 2 veckor innan då detta skadestånd var aktuellt på årsbasis. Nu är dock denna siffra på kvartalsbasis så skadeståndet verkar betalas ut.


Linux: Bygg xv för Ubuntu

Installerade om Linux och det kom inte med det underbara men enkla bildvisarprogrammet xv så här nedan finns en uppdaterad version av ulich instruktioner för att installera xv på din Ubuntu-maskin:

sudo su –
cd /tmp
apt-get install patch
apt-get install libc6-dev
apt-get install xorg-dev
apt-get install libjpeg62-dev
apt-get install libtiff4-dev
apt-get install libpng12-dev
apt-get install libxt-dev

wget ftp://ftp.cis.upenn.edu/pub/xv/xv-3.10a.tar.gz
wget http://prdownloads.sourceforge.net/png-mng/xv-3.10a-jumbo-patches-20050501.tar.gz
wget http://www.ulich.org/hints/resources/xv-3.10a-jumbo20050501-1.diff.gz

tar xvzf xv-3.10a.tar.gz
tar xvzf xv-3.10a-jumbo-patches-20050501.tar.gz
gzip -d xv-3.10a-jumbo20050501-1.diff.gz
cd xv-3.10a
patch -p1 < ../xv-3.10a-jumbo-fix-patch-20050410.txt patch -p1 < ../xv-3.10a-jumbo-enh-patch-20050501.txt patch -p1 < ../xv-3.10a-jumbo20050501-1.diff chmod 755 debian/rules make cp xv /usr/local/bin exit

Testad på Ubuntu 10.04.


Trenden för Linux distributioner

Trenden för Linuxdistributioner visar på att Ubuntu nu tagit ett fast grepp om förstaplatsen och är idag ohotad som den mest använda Linux-distributionen.

Det är inte så konstigt då Red Hat gav upp sina ambitioner att bli en stor distributör för Linux på skrivbordet och i stället satsade på serversidan där det fanns mera pengar att tjäna. Man skapade då Fedora Linux och den har haft en sjunkande trend sedan dess. SUSE skapade av samma skäl OpenSuse och har haft en liknande resa. Mandriva har haft en del ekonomisk problem vilket då gjort att totalt sett har RPM-baserade distributioner fått ge vika för .deb baserade distributioner. Men även Debian har råkat illa ut för att många som då körde Debian valde och gå vidare till den Debian baserade Ubuntu Linux.

Genom sin stora satsning på skrivbordet har Ubuntu tagit Linux-världen med storm och skapat en distribution som gör att vanligt folk kan installera och använda den. Det gör att den har blivit den mest använda distributionen. Men ingen av de andra stora distributionerna kommer försvinna i första taget så Linux världen kommer att fortsätta att vara en heterogen miljö med många olika distributioner som krigar om Linuxanvändarnas gunst de är liksom hydran – försvinner en så uppstår två nya ur dess aska.