Eurostödet är lägre än lågt

Kraftigt minskat stöd för euron | Näringsliv | SvD.

Med ett stöd på bara 11% känns införandet av euron långt borta och de enstaka folkpartister som envisas att försvara euron är väldigt ensamma.

Många tror i stället som Calmfors att euron kommer splittras och antingen delas i mindre områden eller så kommer de enskilda länderna ta tillbaka sin egna valutor. Den första stabiliseringtakten sågades hårt av nationalekonomer och Calmfors sågar även helt de nya förslagen till stabiliseringpakt och anser att den inte är tillräcklig för att undslippa situationer liknande dagens. Han gillar inte tanken på att böter skall straffa länder – för hur skall man orka straffa ett land som har ekonomisk kris med böter – det späder bara på problemen.

Finland brukar anses vara ett av de starka euro-länderna men även Finland – liksom sverige – verkar vara på väg in i en recession. För Finlands del så är det eurokrisen men även förmodligen den stora nerdragningar Nokia måste göra då det hela tiden förlorar marknadsandelar på mobilmarknaden.

I Danmark är det ännu värre och där talar man om fullständigt konkurs för Danmark om deras storbank Den danske bank skulle gå omkull. Landet Danmark anses inte ha de pengar som behövs för att rädda storbanken.

Ungern skissar nu på ett eget stödpaket för att klara av sin ekonomiska kris med lån från bl.a. IMF. Samtidigt får de krisande euro-länderna högre långräntor – ett tecken på att marknaden analyserat paketet från krisförhandlingarna och funnit dem icke tillfredställande och tror Standard & Poor kommer sänka länderna kreditbetygen, något S&P tidigare flaggat för.

I Sverige så säger Håkan Juholt(s) nej till att sverige ansluter sig till den nya stabiliseringspakten och med EU fientliga V och Sd så kan bara regeringen hoppas på kunna övertala Mp för att få igenom frågan. Sverige röstade trots allt nej till att införa euron i folkomröstningen så det blir nog väldigt svårt att övertala Mp att stödja stabiliseringspakten med tanke på att euron har ett mycket lågt stöd bland det svenska folket.

Piratpartiet har idag inte tagit ställning i euro-frågan. Borde vi inte det ?


Protester mot Ungerns medielag

Tiotusentals demonstranter ställde upp på en protest i Budapest mot Ungerns nya medialag rapporterar SVT. Det skall ha varit den största protestaktionen i Ungern sedan 1989.

Medialagen ökar regeringens inflytande över vad som skrivs på nätet och i press. Lagen kan bötfälla medier med höga böter om de säger fel saker.

Lagen har fått stark kritik från EU-håll och de har lovat att snabblagstifta för att ändra lagen men trots ändringarna så kritiseras lagen för att den kväser oppositionella röster i Ungern.

Det här med att myndigheter censurerar poplärkukturen är inget nytt i Malaysia så censureras Lady Gagas senaste singel.


Ungern rättar medialag

Omtvistad medielag ändras i Ungern och görs bättre och mera representativ för en moderna demokratisk stat.

– Kravet på balanserad rapportering gäller nu enbart radio och TV.

– Höga böter till medier utanför Ungern tas bort.

– Svepande kravet på att innehållet får inte väcka anstöt ändras till att den inte får vara diskriminerande eller väcka hat.

Lagen skall skickas på snabbgenomförande och förväntas vara klar inom några veckor.