Mera självständiga domstolar ?

Den nya grundlagen innehåller en speciell sak som gör den intressant ur ett domstolsperspektiv för en amatör som mig som gillar att följa juridiken även fast jag inte är jurist. Det är det borttagandet av uppenbarhetsrekvisitet. Varför måste alla juridiska termer vara så krångliga ?

Det finns en dom jag ofta gillar och referera och det är domen mot pastor Green som från sin predikstol förkunnade vad bibeln sade om homosexuella. Det hela gick hela vägen till högsta domstolen där han frikändes för hets mot folkgrupp.

Hans agerande är urtypen för hur man måste göra för att ändra en svensk tillämpning av en lag. Man bryter mot den delen som man anser måste vara laglig. Ser till och bli åtalade för den. Samt drar den ända vägen till högsta domstolen i förhoppning att man skall bli frikänd. Man offrar helt enkelt sig själv för att försöka påverka den allmänna lagliga uppfattningen i en fråga och skapa ett prejudikat.

Det fanns egentligen en rätt för en domstol att underkänna en lag och döma emot den för ett den strider mot grundlagen. Men där kommer uppenbarhetsrekvisitet upp och kräver för att så skall ske så måste legen uppenbart inkräkta på grundlagen. Nu går de flesta lagar igenom lagrådet så sådant kan nästan aldrig ske.

Med den nya grundlagen så tas det kravet bort och ger domstolarna friare händer att ställa en lag mot en grundlag och döma efter grundlagen och i praktiken förklara lagen för ogiltig. Denna rätten tillkommer nu alla domstolarna i den nya grundlagen.

Uppenbarhetsrekvisitet har gjort att lägre instanser aldrig ogiltigförklarar en lag utan man tvingas dra den till högsta domstolen för att få klarhet i frågan. Det gör att man slipper som Pastor Green dra det hela vägen till högsta domstolen utan kan enklare frikännas på lägre instans.